Duitsland, de rotte appel in de EU. Hoe de Duitse machtsdrang te stoppen?

Duitsland, de rotte appel in de EU. Hoe de Duitse machtsdrang te stoppen?

Nadat de Bondsrepubliek haar hele beleid abrupt omgooide en van samenwerking met Rusland overging  naar militaire confrontatie via de proxy Oekraïne, wordt steeds duidelijker wat zij beoogt: krachtige en uitgebreide militarisering. En die dan als een middel om de baas te spelen in de EU. Dat de BRD nu een grote troepenmacht permanent in Litouwen wil stationeren is op zich nergens voor nodig, maar het is een truukje om nog meer de leiding van Europa op te eisen. Ook zouden er,  om het Duitse Vierde Rijk, dat gecamoufleerd wordt als EU, echt stevig te maken atoomwapens nodig zijn. Dat zeggen steeds meer stemmen in Duitsland...

zondag 10 december 2023 06:38
Spread the love

 

Duitsland misbruikte de door de VS geprovoceerde “unprovoked war” om zijn militaire budgetten en zijn wapenproductie te verhogen en dwaze, contraproductieve sancties uit te spreken tegen Rusland – inmiddels duidelijk een schot in de eigen voet. De Duitse economie slabakt, en daarmee is het andere argument van de BRD om de leiding van Europa te nemen aan het eroderen: het argument dat de BRD economisch ijzersterk is. Ze is nog steeds sterk, dat wel, maar ook ziek.

Het manoeuvre dat de BRD nu uithaalt om zich op de voorgrond te werken bestaat uit een uitbreiding en het permanent maken van haar militaire aanwezigheid in Litouwen. Er zijn daar wel al Duitse militairen. In 2016 werd er een bataljon  gestationeerd in het kader van de “enhanced forward presence”. In 2022 kwam daar een commandostaf van een Duitse brigade bij, in het kader van de “enhanced vigilance activity”.  Nu is het de bedoeling dat de brigade zelf ook in Litouwen gestationeerd wordt. Het gaat om zo’n 4000 soldaten, eerder meer dan minder. De infrastructuur daarvoor (kazernes, oefenterreinen, scholen…) zal door Litouwen worden geleverd. (De jaartallen laten zien hoe de BRD haar anti-Russische politiek aan het opbouwen was.)

Dit hele gedoe is een manier om de fictie dat Rusland elk moment een aanval zou kunnen uitvoeren op Litouwen en omgeving realiteit te doen lijken. Terwijl iedereen ziet dat Rusland de handen vol heeft met de oorlog in Oekraïne, en er niet eens in slaagde om Kiev te bezetten. En terwijl het overduidelijk is dat Rusland heel degelijke redenen heeft om Oekraïne te bevechten, maar niet om zich met Litouwen bezig te houden.

 

Duitsland wil de vuurtoren van de EU zijn

Het verzinnen en overdrijven van de Russische dreiging is voor Duitsland een manier om zichzelf belangrijk te maken en de leiding van Europa en de NAVO op te eisen. De stationering van Duitse troepen in Litouwen wordt gepresenteerd als een “Vuurtorenproject”. Zie wat wij, Duitsers, doen! Defensieminister Pistorius wil “vooral tonen dat wij vooruitgaan” en dat Duitsland “aan de top staat van wat kan worden gedaan”. Met het sturen van een hele brigade naar Litouwen toont Duitsland “echte en zeer concrete leiding in Europa en de NAVO”.

Het vervelende is dat het niet alleen gaat om vlagvertoon, maar dat Duitsland ook aanstuurt op echte oorlog. De bevolking moet, zo hoor je van de politieke topfiguren, voorbereid zijn op de realiteit van een oorlog. En aan die voorbereiding wordt hard gewerkt.

Het steeds maar toenemende militarisme gaat gepaard met het slopen van de democratie. Enerzijds door pogingen om het militaire beleid te onttrekken aan parlementaire controle, anderzijds door dissidente opinies strafbaar te stellen. De staat eist het monopolie van de waarheid voor zich op, en wie anders denkt zal het voelen! Wie sympathie betoont voor Rusland is in overtreding, wie kritiek heeft op Israël een antisemiet, wie iets zegt in het voordeel van Hamas heeft terroristische neigingen.

Duitsland houdt nog steeds van genocide, net als Israël en de VS, en is daardoor het EU-leiderschap onwaardig

Hoe gedegenereerd Duitsland is, blijkt ook uit zijn wapenleveringen aan Israël na 7 oktober, en zijn weigering om zich uit te spreken voor het stopzetten van de genocide in Gaza. Maar dat heeft, zoals eerder hier gezegd, zijn historische oorzaken: Duitsland en Israël waren samen met de VS verantwoordelijk voor de genocide in Indonesië, waarbij een half miljoen mensen vermoord werden omdat ze “communistisch”, “links” of “Chinees” waren. De medeplichtigheid van de BRD en Israël aan die genocide wordt nog altijd stilgehouden, maar wat in Gaza gebeurt, toont dat het genocidaire denken in Israël, Duitsland en de VS nog volop  bloeit: de vijand moet worden uitgeroeid! Humanitaire overwegingen noch oorlogsrecht komen daaraan te pas, het gaat om pure genocide.

Een doorgaans als serieus en representatief bestempeld magazine als Der Spiegel schrijft in zijn edito van 9/12/2023 dat het beter zou zijn dat de Arabische staten en de VN Israël niet zouden aansporen tot het stopzetten van zijn militaire actie in Gaza, maar dat zij best zouden meedoen met de strijd tegen Hamas. Het lompe Duitse en Amerikaanse onbegrip en de liefde voor teugelloos geweld zijn een slecht teken voor Europa, waar Duitsland zijn op Amerika leunende politiek wil doordrukken.

Daarbij valt natuurlijk meteen het malheur Ursula von der Leyen op, een NAVO-infiltrante aan de top van de EU, die Amerikaanse en Duitse belangen verkoopt als Europese. Een hoogst schadelijke politica, die totaal ongeschikt is voor haar functie.

De drempel voor het gebruik van atoomwapens wordt alweer verlaagd

In zijn concurrentie met Frankrijk zit het Duitsland natuurlijk erg dwars dat dat land – als enig EU-land – over atoomwapens beschikt en ook nog een zetel heeft in de VN-veiligheidsraad. Duitse pogingen om Frankrijk zijn atoomwapens te doen integreren in de EU (en dus onder Duitse controle te brengen) zijn mislukt. Maar Frankrijk verklaarde zopas nog dat het bereid is om atoomwapens in te zetten als dat nodig is, zelfs voor een “first strike”.  Ook als antwoord op een aanval met conventionele wapens.

Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Over het algemeen geldt de klassieke doctrine dat atoomwapens bedoeld zijn als afschrikking, en alleen in het geval van een aanval van de vijand met atoomwapens als tegenzet zullen worden ingezet. Het te verwachten eindresultaat van een atomaire confrontatie is dan dat beide partijen  (en allicht een groot deel van de rest van de wereld) van de kaart geveegd worden, en om dat te vermijden doet niemand een “first strike”.  Maar het dreigen met een “first strike”- mogelijkheid door Frankrijk betekent een sterke drempelverlaging voor een nucleaire oorlog, die dan al gauw kan escaleren tot een enorme catastrofe. Macron kan dan wel stoer doen met dergelijke uitspraken, verantwoord zijn ze niet. Maar dat Frankrijk geen Duitse bemoeienis met zijn atoomarsenaal accepteert, is op zich een pluspunt. Duitsland is niet te vertrouwen en veel te machtsgeil.

 

Zie: German Foreign Policy, 6 en 8/12/2023

En zie ook wat de Hongaarse journalist Gábor Stier schrijft in het onmisbare periodiek Die NachDenkseiten, dat gisteren zijn 20-jarig bestaan vierde: “Het wordt steeds duidelijker dat Duitsland een van de grote slachtoffers is van de VS-politiek, die haar globale hegemonie tot elke prijs in stand wil houden. De huidige machtelite in Berlijn participeert als een zelfmoordenaar aan de verzwakking van het eigen land en aan het kapotmaken van de Duitse economie – net zoals Ursula von der Leyen, die aan de top van de EU staat, steeds meer VS-belangen dient. Maar de door de media heropgevoede en handtam gemaakte Duitse samenleving wordt stilaan wakker en erkent de economische en sociale gevolgen van deze vazallenpolitiek, die steeds meer een existentiële vraag worden.” (aflevering 6 december)

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!