Personeel Vlaamse zorginstellingen dreigt groot deel eindejaarspremie te verliezen

70.000 werknemers uit de zogenaamde ‘geregionaliseerde zorgsectoren' zoals woonzorgcentra, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen dreigen een groot deel eindejaarspremie te verliezen. Het gaat om een bedrag van 445 euro die hun collega’s uit de ziekenhuizen en thuiszorg wel krijgen. Vorig jaar hebben de vakbonden het verschil kunnen rechtzetten maar minister van Welzijn Crevits geeft dit jaar niet thuis.

maandag 4 december 2023 16:39
Spread the love

 

Vorig jaar werd de eindejaarspremie van het personeel van de geregionaliseerde sectoren verhoogd tot hetzelfde bedrag als die van hun collega’s in de ziekenhuizen en de thuiszorg. De verhoging kwam er na druk van de vakbonden.

Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls: “Gelijk loon voor gelijk werk is voor ons een van de pijlers van de zorg. De minister van Welzijn was al van vorig jaar op de hoogte dat de middelen moesten voorzien worden om een loondaling te vermijden. Het is hoog tijd voor een oplossing”.

Vandaag is die oplossing er niet, en dat zorgt voor een schrijnend verschil: de eindejaarspremie in de sector ouderenzorg (en ook in de revalidatie, PVT en Beschut Wonen) bedraagt 455 euro minder dan die in de ziekenhuizen en de thuiszorg. Nochtans is het werk er even boeiend, even belangrijk en het personeel even competent als hun collega’s in de ziekenhuizen. Minister Crevits besliste vorig jaar om dat verschil bij te passen, maar ondanks de verschillende aanmaningen van de vakbonden om dit jaar hetzelfde te doen, blijft hun oproep onbeantwoord.

Federaal secretaris Evert Persoon van BBTK: “Deze toeslag op de eindejaarspremie was belangrijk voor de koopkracht van de werknemers in deze essentiële sector én bovendien een manier om de kloof met de federale collega’s in de ziekenhuizen dicht te rijden. Zij kunnen namelijk wel rekenen op een structureel hogere eindejaarspremie. Dat we er in geslaagd zijn deze te onderhandelen was niet alleen financieel een overwinning, maar was ook belangrijk voor de erkenning van de werknemers. Zij geven elke dag het beste van zichzelf.”

Het personeel van de getroffen sectoren stelt zicht de vraag of de Vlaamse regering haar gezond verstand begraven heeft? Ze houden een onrechtvaardig verschil in leven, en organiseren zélf de leegloop van de ouderenzorg, reva’s, pvt’s en beschut wonen. De geregionaliseerde sectoren verdienen dezelfde waardering als hun federale collega’s in de ziekenhuizen.

ACV Puls eist dat de Vlaamse regering het stilzwijgen doorbreekt en haar verantwoordelijkheid opneemt. Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls: “We kregen nog geen enkel signaal dat het verschil zal bijgepast worden, en dat vinden we schandalig. Daarom voeren we donderdag 7 december actie in Brussel aan het kabinet van minister Crevits (vertrek om 11 uur aan station Brussel-Noord)”.

Ook BBTK organiseert deze week Sinterklaasacties in de woonzorgcentra, initiatieven voor beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatiecentra. Overal in Vlaanderen delen militanten van de BBTK een brief aan de Sint uit, samen met wat lekkers. Het personeel uit deze sector heeft volgens hen wél degelijk recht op een premie.

Het personeel van de ouderenzorg is evenwaardig aan dat van de ziekenhuizen en moet ook zo gewaardeerd worden. Dezelfde taken, dezelfde passie, maar een kunstmatig verschil dat niet langer kan worden genegeerd, klinkt het bij de vakbonden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!