Foto: BDS movement
Interview -

Verrassingsaanval Hamas: hoe bekijken de Palestijnen deze oorlog?

De Westerse berichtgeving over de oorlog in Israël laat doorgaans enkel, over voornamelijk de Israëlische kant zien. In een opmerkelijk interview op CNN verwoordt Dr. Mustafa Barghouti heel scherp hoe de Palestijnen tegen dit gewapend conflict aankijken. Barghouti is een voormalig minister van Informatie van de Palestijnse regering.

woensdag 11 oktober 2023 15:26
Spread the love

 

Fareed Zakaria: “Volgens berichtgeving van Al Jazeera heeft de leider van Hamas gezegd dat de groep vlakbij een grote overwinning staat na haar invasie op Israëlisch grondgebied. Ismail Haniya, een politiek leider van Hamas heeft de schuld van het geweld volledig gelegd bij de bezetting van Palestijns land door Israël.

Om een ander Palestijns standpunt te horen wilde ik Dr. Mustafa Barghouti erbij halen. Hij is een voormalige minister van Informatie in de Palestijnse regering, die de controle heeft over delen van de Westelijke Jordaanoever, maar niet over Gaza.

Welkom minister. Ik wil er nogmaals voor zorgen dat de kijkers begrijpen dat de Palestijnse Autoriteit een tegenstander van Hamas is. U bent dus op geen enkele manier verbonden met Hamas, u vertegenwoordigt de Palestijnse Autoriteit die controle heeft over delen van de Westelijke Jordaanoever. Dat gezegd hebbende, wat is uw reactie op wat u tot nu toe hebt gezien?

Mustafa Barghouti: “Vooreerst maak ik geen deel uit van de Palestijnse Autoriteit. In feite vertegenwoordig ik een democratische Palestijnse beweging genaamd het ‘Palestijnse Nationale Initiatief’ (PNI). Dat staat los van zowel Fatah (de politieke beweging die regeert op de Westelijke Jordaanoever, nvdr) als van Hamas (die de controle heeft over Gaza, nvdr). En uiteraard ben ik niet aangesloten bij Hamas.

“De situatie die is ontstaan is een direct gevolg van de voortzetting van de langste bezetting in de moderne geschiedenis”

Ik denk dat de situatie die is ontstaan een direct gevolg is van de voortzetting van de langste bezetting in de moderne geschiedenis: de Israëlische bezetting van Palestijns land sinds 1967. Dit is een bezetting van 56 jaar die is getransformeerd in een systeem van apartheid, een veel ergere apartheid dan wat er in Zuid-Afrika heerste.

Ja, het klopt dat Hamas Israël niet heeft erkend, maar de PLO heeft dat wel gedaan en de Palestijnse Autoriteit ook. En wat hebben ze gekregen? Niets. Sinds 2014 willen de Israëlische regeringen niet eens meer Palestijnen ontmoeten.

Wat je vandaag ziet is een reactie op verschillende zaken. In de eerste plaats hebben kolonisten terroristische aanslagen gepleegd op Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, waardoor al twintig dorpen zijn verwoest.

Bij een daad van etnische zuivering werden op de Westelijke Jordaanoever 248 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en kolonisten, daaronder 40 kinderen. Er zijn de aanvallen op de islamitische en christelijke heilige plaatsen door Israëlische extremisten, en er is de verklaring van Netanyahu dat hij de Palestijnse rechten en de Palestijnse zaak zal liquideren door normalisering met de Arabische landen.

“De Palestijnen nemen hun toevlucht tot verzet omdat ze zien dat dit voor hen de enige manier is om hun rechten te verkrijgen”

En Netanyahu durfde zelfs naar de Verenigde Naties te gaan met een kaart van Israël bij hem die de hele Westelijke Jordaanoever, heel Gaza, heel Jeruzalem en de Golanhoogte omvatte. Hij pleitte voor de annexatie van de bezette gebieden. Dus natuurlijk nemen de Palestijnen hun toevlucht tot verzet, omdat ze zien dat dit voor hen de enige manier is om hun rechten te verkrijgen.

De vraag hier gaat niet over het ontmenselijken van de Palestijnen, zoals nu gebeurt, en hen terroristen te noemen. Het gaat over het stellen van de vraag waarom de Verenigde Staten Oekraïne steunen in de strijd tegen wat zij bezetting noemen, terwijl zij hier de bezetter steunen die ons blijft bezetten.”

Fareed Zakaria: “Maar als dat de analogie is die u wilt trekken, wat dan met het gegeven dat Hamas Israëlische burgers, vrouwen, kinderen en grootmoeders aanvalt. Is dat niet klassiek terrorisme? Ze vechten niet tegen de Israëlische regering, maar tegen gewone mensen.”

Mustafa Barghouti. Foto: Aude, Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

Mustafa Barghouti: “Dat is één manier om het te zeggen, maar het is niet correct. Ik denk dat Hamas vooral militaire gebouwen en installaties heeft aangevallen en dat de meeste mensen die zij hebben gearresteerd en als oorlogsgevangenen hebben genomen militairen zijn. Ik accepteer niet dat er burgers worden aangevallen, maar kijk eens wat Israëlische vliegtuigen nu in Gaza doen.

“Waarom steunen de Verenigde Staten Oekraïne in de strijd tegen wat zij bezetting noemen, terwijl zij hier de bezetter steunen die ons blijft bezetten?”

Ze bombarderen huizen. Ze brengen hele appartementen, gebouwen en hoogbouw met de grond gelijk. Wij krijgen nu al berichten over families die zijn gedood: negen mensen in één gezin, mensen in een ander gezin inclusief kinderen.

Ik wil niet dat burgers gewond raken, noch door Palestijnen, noch door Israëli’s, maar de vraag is hoe we daar een einde aan kunnen maken. Zal het eindigen door nog een keer de Gazastrook aan te vallen? Israël heeft al vijf oorlogen tegen Gaza gevoerd. Eén ervan duurde 51 dagen. Ze hebben alles vernietigd. Dit hield Hamas niet tegen, het verzet ook niet. Er is één manier om het geweld te stoppen en dat is door een einde te maken aan de Israëlische bezetting.

En om eerlijk te zijn, de Verenigde Staten kunnen niet zeggen dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen, maar wij, de Palestijnen, niet het recht hebben om onszelf te verdedigen.

Ik wil u herinneren aan het geval van Shireen Abu. Ze was niet alleen Palestijns, maar had ook de Amerikaanse nationaliteit. Ze was een vreedzame journaliste. Ze werd doodgeschoten door een Israëlische sluipschutter. Werd er iemand aangeklaagd? Is er iemand voor de rechter gedaagd?

“Israël heeft al vijf oorlogen tegen Gaza gevoerd. Dit hield Hamas niet tegen, het verzet ook niet”

Er werden ook 52 andere journalisten vermoord. Onze eerstehulpverleners worden beschoten, onze artsen worden beschoten. Dit moeten stoppen. En de enige manier om dit te stoppen is door tegen Israël te zeggen: je moet het internationaal recht respecteren, je moet een einde maken aan deze illegale bezetting en de Palestijnen als gelijkwaardige mensen accepteren.”

Fareed Zakaria: “Ik wil u vragen naar de praktische realiteit van wat er hier gaat gebeuren. Dit zal de rechtse krachten in Israël versterken, het zal de krachten versterken die zeggen dat er geen genade is. We zullen vermoedelijk een enorme militaire reactie krijgen. Het leven van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever zal moeilijker worden: meer controleposten, meer huiszoekingen. Zal het effect van dit alles in de praktijk niet veel erger zijn voor de gemiddelde Palestijn?”

Mustafa Barghouti: “Helaas is wat u beschrijft precies wat we vandaag al hebben. De hele Westelijke Jordaanoever is verlamd door 560 militaire Israëlische controleposten. En deze controleposten waren er de afgelopen jaren al. Wij lijden onder een muur die op ons land is gebouwd. De hele Westelijke Jordaanoever is verdeeld in 224 kleine getto’s die van elkaar gescheiden zijn, en overal vallen kolonisten Palestijnen aan.

De Westelijke Jordaanoever verbrokkeld in 224 gettos. Kaart: The Israeli Comité against House demolition

U spreekt over een rechtse regering in Israël. De regering in Israël is al rechts, er zitten fascisten in de regering. Bezalel Smotrich omschreef zichzelf als een fascistische homofoob en die man, Smotrich, die ook een kolonist is, zei dat de Palestijnen slechts één van de volgende drie opties hebben: óf emigreren, óf een leven van onderwerping aan de Israëliërs accepteren, óf sterven.

“De Westelijke Jordaanoever is verdeeld in 224 kleine getto’s die van elkaar gescheiden zijn, en overal vallen kolonisten Palestijnen aan”

Dit is de Israëlische minister van Financiën. Netanyahu heeft deze uitspraken nooit ontkend en zowel Smotrich als Ben-Gvir (minister van Nationale Veiligheid, nvdr) zeiden dat het hun plan is om de Westelijke Jordaanoever te annexeren.

Kunnen we stoppen met wat er nu aan de hand is? Ja, natuurlijk kunnen alle Israëli’s die zich nu in Gaza bevinden morgen worden vrijgelaten, iedereen, ook de burgers. Zelfs de generaals van het Israëlische leger kunnen worden vrijgelaten als Israël ook accepteert om onze 5300 Palestijnse gevangenen die in Israël zitten vrij te laten

Onder hen zitten 1260 Palestijnen in zogenaamde administratieve detentie. Ze zitten in de gevangenis zonder te weten waarom. Hun advocaten weten niet waarom ze zijn gearresteerd, ze worden niet aangeklaagd. Dat is het leven dat we hebben.

We hebben ons hele leven onder bezetting geleefd. Mijn vader leefde onder bezetting, mijn dochter leeft onder bezetting. Wij willen een leven waarin wij, de Palestijnen, vrij zullen zijn.

Dertig of veertig jaar geleden was Hamas er niet. Maar toen werd de PLO (koepelorganisatie van Palestijnen die streven naar een eigen staat, nvdr) omschreven als terroristisch. Elke Palestijn die strijdt voor zijn rechten of voor vrijheid wordt omschreven als terrorist.

De vraag hier is of wij het recht hebben om voor vrijheid te strijden. Hebben wij het recht om te strijden voor echte democratie? Hebben wij het recht op normale democratische verkiezingen, die Israël en de Verenigde Staten helaas niet steunen?

“De belangrijkste manier om vrede te bereiken is het beëindigen van de bezetting en het apartheidssysteem”

Ik denk dat wij daar recht op hebben. Maar het ongelukkige is dat als we de wapens opnemen we terroristen zijn. Als we op een geweldloze manier strijden, worden we omschreven als gewelddadig. Als we ons zelfs maar met woorden verzetten, worden we beschreven als provocateurs. Als je als buitenlander Palestijnen steunt beschrijven ze je als antisemiet. En als je een Joods persoon bent die de Palestijnse zaak steunt – en zo zijn er veel – dan noemen ze je een zichzelf hatende Jood.

Hier moet een einde aan komen. Dit heeft geen zin. We zouden allemaal een gelijkwaardig leven hebben. We zouden allemaal vrede moeten hebben. We moeten allemaal gerechtigheid hebben en we moeten allemaal kunnen leven in waardigheid. De belangrijkste manier om dat te bereiken is het beëindigen van de bezetting, is een einde te maken aan het apartheidssysteem, waar geen enkele Jood trots op kan zijn.

De tijd is er rijp voor. De tijd is gekomen voor gerechtigheid en vrijheid. Als we dat bereiken, zal er geen geweld zijn en zal niemand gewond raken.”

 

Het interview kan je hieronder bekijken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!