Bron: hetgrootverzet.org
Interview -

Hart boven Hard tegen de verrechtsing: “Samen maken we Het Groot Verzet”

Op dinsdag 28 februari wordt er op de Groenplaats in Antwerpen een menselijke driehoek gevormd tegen de verrechtsing van de maatschappij. Met de steun van burgerbeweging Hart boven Hard streven de deelnemers naar een solidaire samenleving. "Samen maken we Het Groot Verzet", luidt de slogan.

maandag 27 februari 2023 16:34
Spread the love

De coronapandemie heeft geleid tot meer verdeeldheid en wantrouwen binnen de samenleving. De burgerorganisatie Hart boven Hard (HbH) streeft naar een nieuw, sociaal en duurzaam normaal. We spraken met Ludo Segers en Nore De Belder die beiden deel uitmaken van het engagement binnen HbH:

“We vonden dat het hoog tijd was om een oproep te lanceren om mensen samen te brengen in het verzet tegen extreemrechts. Bepaalde uitspraken zoals ‘vol is vol’ zouden niet genormaliseerd mogen worden. Zo zijn er ook beleidsmaatregelen die je als extreemrechts zou kunnen bestempelen, zoals het ontnemen van asielrecht bij asielzoekers.”

“Iedereen moet betalen voor de Vlaamse zorg, maar asielzoekers worden hiervan 10 jaar uitgesloten. We zien ook dat mensen gediscrimineerd worden als ze een woning zoeken en toch wil de regering geen praktijktesten invoeren om te kijken of er sprake is van discriminatie binnen de woningmarkt.”

“Naarmate we meer opschuiven naar extreemrechts worden de diensten die de overheid voor alle mensen zou moeten waarborgen, afgebouwd. Dat zien we zowel bij de zorg als de openbare dienstverlening. Al deze diensten maken deel uit van onze welvaartsstaat en worden door extreemrechts naar voren geschoven en afgebroken.”

“Verschillende organisaties verzetten zich al tegen de verrechtsing. We hopen dat al die strijdperken samen een groot verzet vormen tegen de beleidsmaatregelen van extreemrechts. Op deze manier brengen we al die mensen in contact met elkaar en staan we sterker samen.”

“We richten ons ook op de doelwitten van extreemrechts, mensen die ten gevolge van een negatieve ervaring meer naar rechts neigen. Ook hen willen we een positief verhaal voorschotelen en tonen dat er betere sociale en solidaire antwoorden aanwezig zijn.”

“De verkiezingen in 2024 zijn geen eindpunt. Het is een belangrijk moment om de krachtsverhouding binnen partijen te zien. Maar dat zullen niet dezelfde krachtsverhoudingen zijn als dat we in de maatschappij zien. We zien dat er in de maatschappij een andere verhouding heerst dan de partijen ons beloven.”

“Wij willen laten zien aan de mensen dat we ons nog altijd verenigen en dat die strijd niet zal stoppen. Vlaams Belang hoeft niet te regeren om invloed te hebben. Veel van hun beleidspunten worden al uitgevoerd door de huidige regering.”

“De driehoek die wordt gevormd tijdens onze actie dinsdag 28 februari op de Groenplaats in Antwerpen is altijd al een symbool geweest voor het verzet tegen het fascisme en die wordt nu ook gebruikt in ons verzet tegen de verrechtsing.”

Bron: hetgrootverzet.org

   “Hart boven Hard is altijd al een grote verbinding geweest tussen verschillende organisaties”

Er zijn verschillende burgerbewegingen actief in België, die elk een bepaald belang nastreven. De samenwerking tussen verschillende organisaties speelt hierbij een belangrijke rol:

Nore: “Zoals onze slogan bij Hart boven Hard luidt willen we ‘waarde boven winst’, maar onze maatschappij blijft ingesteld op ‘winst boven waarde’. Dus er is zeker nog werk aan de winkel. We proberen in te spelen op actuele thema’s door organisaties en burgers samen te brengen.”

“Hart boven Hard wil geëngageerde groepen, die in hun omgeving iets willen opstarten, ondersteunen. We staan in dialoog met deze groepen, omdat zij ons laten weten wat er speelt in hun omgeving. De lokale groepen mogen hun eigenheid behouden. We laten zien dat we allemaal bezig zijn met hetzelfde, maar ieder op zijn eigen terrein.”

“We kijken naar Hart boven Hard als de paraplu die alle organisaties bij elkaar houdt en waar iedereen zich in kan vinden. In de toekomst willen we dus harder inzetten op lokale groepen.”

“We gaan samen met de Acht Mei Coalitie, (een samenwerkingsverband van middenveldorganisaties en personen uit de culturele en academische sector, nvdr.) die van acht mei opnieuw een officiële feestdag wil maken om de overwinning op het fascisme te herdenken, een reeks filmpjes maken om te waarschuwen voor de verrechtsing.”

“We willen ook onze andere thema’s zoals klimaat, vrouwenrechten en vrede meer gaan linken met de verrechtsing. We hebben onlangs ontbijt en lunch uitgedeeld samen met het netwerk van Vriendschap Zonder Grenzen aan de vluchtelingen die op straat verblijven in Brussel.”

“Ook hebben we een brief gestuurd, waar we een vage reactie op kregen, naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor. Hart boven Hard is altijd al een grote verbinding geweest tussen verschillende organisaties.”

“We werken aan een samenleving die niet naar rechts opschuift , maar naar de kant van de mensen”

Extreemrechts is jaren actief in België, maar HbH is ervan overtuigd dat de solidariteit tussen organisaties kan zorgen voor meer verbinding tussen de mensen:

Ludo: “Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties solidair zijn, maar we willen ook dat de overheid luistert en meegaat in ons verhaal. Organisaties zijn tot op de dag van vandaag nodig om druk te zetten. In plaats van politici die bijvoorbeeld een anti-migratie-beleid aanvechten, zouden vrijwilligersorganisaties die effectief met die doelgroepen in contact hebben gestaan meer uitgenodigd moeten worden op mediaplatformen.”

“We willen mensen ondersteunen zoals Jihad Van Puymbroeck, die slachtoffer werd van belaging door extreemrechts en toch gerechtskosten moet betalen aan Dries Van Langenhove nadat ze zich burgerlijke partij gesteld had in de zaak tegen ‘Schild& Vrienden’.”

“Er werd al een crowdfunding opgericht door andere organisaties, een aanpak die wij ook steunen om aan te tonen dat mensen er niet alleen voor staan. We werken aan een samenleving die niet naar rechts opschuift, maar naar de kant van de mensen.”

Hieronder volgen twee getuigenissen van Steven en Nefertiti die meedoen met Het Groot Verzet:

Praktische informatie:

Datum: dinsdag 28 februari

Locatie: Groenplaats, Antwerpen

Startuur: 17u30

Meer info: https://hetgrootverzet.org/kalender/vorm-mee-de-eerste-driehoek/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!