Bezettingstroepen vallen de begrafenisstoet aan van de recent door het Israëlische leger vermoorde Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh. Foto: Osama Eid/Public Domain (mei 2022)
Opinie - Miko Peled, MintPress News,

Moord op journaliste Shireen Abu Akleh, een keerpunt in de bevrijding van Palestina?

Terwijl ik deze woorden schrijf, probeert de wereld de wrede moord op Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh te begrijpen. Ze was het doelwit van de Israëlische strijdkrachten toen zij verslag deed over de zoveelste Israëlische aanval op Jenin. Bovendien hebben Israëlische troepen ook de begrafenisstoet aangevallen die Shireen naar haar laatste rustplaats voerde. Men kan zich afvragen waarom iemand nog verbaasd is.

dinsdag 24 mei 2022 17:06
Spread the love

 

Hoe vaak hebben we niet gezien dat onschuldige mensen het leven werd ontnomen? Hoe vaak hebben we niet gezien dat het Israëlische leger begrafenisstoeten aanviel? En toch, om redenen die misschien niet kunnen worden verklaard, zijn over de hele wereld ontzag, droefheid en wanhoop neergedaald naar aanleiding van deze specifieke moord.

Deze specifieke doelgerichte moord op een journalist heeft ons allen geraakt. Het is helaas niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste. De reactie van de zionistische beweging in het bezette Jeruzalem, evenals in Washington, is koud en vol excuses.

Op dezelfde dag dat de begrafenisstoet van Shireen in Jeruzalem plaatsvond, vond een herdenkingsstoet plaats in de oude stad Lyd. Deze stoet herdacht de moord op Musa Hassuna. Een jaar geleden werd Musa Hassuna vermoord toen kolonistenbendes Palestijnen aanvielen in Lyd.

Arrestatie Palestijnse kinderen door Israëlische bezettingstroepen. Foto: Palestina Solidariteit vzw

Deze stoet was niet alleen een herdenking van de moord, maar ook een herinnering aan het feit dat de Israëlische autoriteiten besloten de zaak te sluiten tegen de enige verdachten die ter plaatse waren. Tegen zij die hun wapens afvuurden op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip als waarop Musa werd gedood. Bronnen in Lyd zeggen dat de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken de plaatselijke officier van justitie belde om te eisen dat zij de zaak zouden seponeren op grond van zelfverdediging.

Alleen een eensgezind doel en een compromisloze pro-Palestijnse agenda kan Palestina en haar volk redden van bloedvergieten en vernietiging.

Natuurlijk weten we allemaal dat Musa en Shireen, die een jaar na elkaar werden vermoord, niet de enige slachtoffers zijn van zionistisch geweld. Zij worden vergezeld door talloze anderen die, zonder reden of proces, van hun geliefden en hun volk werden weggenomen, tot martelaren voor de zaak gemaakt.

Vandaag worden we opnieuw gedwongen de realiteit onder ogen te zien en te accepteren dat niemand anders Palestina kan redden dan wijzelf. Niemand anders kan Palestina bevrijden. Niemand kan de Palestijnen redden van de lange, gewelddadige, harteloze greep van het zionistische apartheidsregime. Alleen een eensgezind doel en een compromisloze pro-Palestijnse, pro-rechtvaardigheid en pro-liberatie agenda kan Palestina en haar volk redden van bloedvergieten en vernietiging.

Ik was getuige van precies zo’n eenheid, zij het op kleine schaal. Iedereen die op zoek is naar een agenda voor Palestina die zowel progressief als verenigend is, had begin mei 2022 in New York moeten zijn. In het weekend van Moederdag hield Al-Awda New York zijn ‘Rising to Return’-conferentie in het People’s Forum in New York.

De energie, de sprekers, de vrijwilligers en zelfs de verkopers zorgden allemaal voor een sfeer van eensgezindheid en gezamenlijk doel, namelijk de bevrijding van Palestina en de totale afwijzing van het zionisme en de zionistische apartheidsstaat.

Tekens van eenheid

Onder affiches met Che Guevara, T-shirts met de beeltenis van Thomas Sankara en andere strijders voor gerechtigheid, zaten Palestijnen, Amerikaanse joden, communisten, seculieren en religieuzen, vrouwen met een hijab en ultraorthodoxe rabbijnen zij aan zij. Allen daar om te spreken en te luisteren, maar vooral om steun te betuigen aan de bevrijding van Palestina en het einde van het apartheidsregime.

Een duidelijke en compromisloze boodschap over Palestina heeft wel degelijk de mogelijkheid om mensen van verschillende achtergronden, geloofsovertuigingen en zelfs politieke meningen te verenigen.

In tegenstelling tot de gangbare misvatting over het pro-Palestijnse kamp, heeft een duidelijke en compromisloze boodschap over Palestina wel degelijk de mogelijkheid om mensen van verschillende achtergronden, geloofsovertuigingen en zelfs politieke meningen te verenigen. Het is moeilijk om een andere kwestie te bedenken waarover al deze groepen het eens zouden kunnen worden. Toch is Al-Awda New York, met zijn boodschap van een vrij, gedekoloniseerd Palestina, erin geslaagd precies dat te doen.

De misvatting is dat om de doelen te bereiken van zij die streven naar een vrij Palestina, we langzaam moeten gaan. “We moeten eerst kruipen voordat we lopen en rennen”, wordt ons verteld. Met andere woorden, om de bevrijding van Palestina te bereiken, moeten we lichtvoetig te werk gaan om niemand tegen de schenen te schoppen. Dit is nooit waar geweest, ook nu niet.

Wie is een jood?

Te veel mensen denken dat orthodoxe joden, die zich ultra-orthodox kleden, geassocieerd worden met kolonisten en de rechtse Israëlische politiek. Maar op de Al-Awda-conferentie en in vele andere pro-Palestijnse ruimten, zien we ultra-orthodoxe joden die Palestijnse vlaggen dragen en oproepen tot de “vreedzame ontmanteling van de Zionistische staat”. We moeten dus de vraag stellen welke van deze groepen het Jodendom vertegenwoordigt: de racistische, gewelddadige kolonisten of de vrede- en tolerantiebevorderende joden?

Gerespecteerde rabbijnen uit Jeruzalem, Londen en New York eisen al tientallen jaren het einde van de zionistische staat en de bevrijding van Palestina en het Palestijnse volk.

Gerespecteerde rabbijnen uit Jeruzalem, Londen en New York eisen al tientallen jaren het einde van de zionistische staat en de bevrijding van Palestina en het Palestijnse volk. Jonge Yeshiva-studenten in de Jeruzalemse wijk Me’a Sha’arim, en in steden over de hele wereld, dragen trots de Palestijnse vlag als ze zij aan zij marcheren met Palestijnen.

Het is dus duidelijk dat de zionistische joodse kolonisten zich kunnen kleden als orthodoxe joden, maar dat ze in feite de heiligste waarden van het joodse geloof schenden.

Oppositie

De oppositie tegen de zaak van gerechtigheid is altijd fel geweest. In het geval van Palestina hebben de zionisten geleerd van andere onderdrukkers en hebben zij hun methoden verfijnd. Dit betekent dat de strijd voor gerechtigheid en de bevrijding van Palestina uitdagend en veeleisend is. Wij die aan de kant van gerechtigheid en bevrijding staan, moeten harder en slimmer werken dan degenen die in andere gebieden hebben moeten vechten.

We moeten Palestina terugwinnen door de wereld te leren dat wat zij ten onrechte Israël noemen, feitelijk bezet Palestina is. Dat een roemrijke geschiedenis uit het leerplan is weggelaten en dat zij daarom geen weet hebben van de lange indrukwekkende geschiedenis van dit land. Een land dat op een cruciaal kruispunt ligt dat Azië, Afrika en Europa verenigt.

Wij moeten de wereld leren dat wat de zionisten ook verteld hebben, een leugen was. We moeten er zijn om in niet mis te verstane taal de waarheid te verkondigen. Ik werd eens in een interview gevraagd wat ik mis aan Israël. “Dit is niet Israël,” antwoordde ik, “het is Palestina.” De interviewer was verbaasd: “Hoe kunt u dat zeggen?”, vroeg hij. “Het was Palestina, het is Palestina en het zal altijd Palestina zijn”, antwoordde ik. Als we handelen zonder compromissen te sluiten, zal het bevrijd worden.

 

Dit artikel werd geschreven door journalist Miko Peled op MintPress News en werd vertaald door LDP. 

Miko Peled is journalist bij MintPress News, auteur en mensenrechtenactivist, geboren in Jeruzalem. Zijn laatste boeken zijn ‘The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine’ en ‘Injustice, the Story of the Holy Land Foundation Five.’

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!