Opinie - BBTK-ABVV

Loonindexering is geen geschenk, maar garantie voor behoud van koopkracht

Inflatie, inflatie, inflatie ... Je kunt er tegenwoordig niet naast kijken in de media. Gisteren hebben de werkgevers luid en duidelijk kenbaar gemaakt dat volgens de laatste prognoses de lonen van de werknemers in paritair comité 200 - voor bedienden - op 1 januari 2022 met 3,56% zullen stijgen. De indexering zou gelden voor meer dan 400.000 werknemers, aangezien pc 200 het grootste paritaire comité van het land is. Zij schepten er ook genoegen in te beweren dat dit de hoogste indexering zou zijn in 13 jaar, toen het percentage 4,51% had bereikt.

donderdag 2 december 2021 11:05
Spread the love

“Een recordpercentage, de schuld van de inflatie, duizenden betrokken bedrijven …” Met andere woorden: een meevaller voor de honderdduizenden werknemers die hun loon zullen zien stijgen en het is de portemonnee van de werkgevers die hieronder zal lijden.

Deze uitlating van de werkgevers is stuitend. Met uitzondering van de vakbonden verspreiden zij slechts zelden informatie over de loonindexering, behalve wanneer ze de gevolgen ervan aan de kaak willen stellen. Bovendien houden zij zich niet aan het afgesproken embargo op cijfers. Een regel waar werkgevers zich blijkbaar niets van aan trekken.

De gelegenheid was te mooi om ‘zo’n grote verhoging’ van het indexeringspercentage niet te benadrukken. Het is zeker niet de bedoeling om de betrokken werknemers louter te informeren, maar wel om de indruk te wekken dat deze mogelijke indexering de bedrijven duur zal komen te staan. Deze uitlatingen in de media zijn verre van onschuldig: het is een gemene, maar verholen aanval op het fundament zelf van de indexering.

Indexering is geen geschenk

Het is tijd om die beweringen de wereld uit te helpen. We mogen immers niet vergeten dat de automatische loonindexering (tenminste deels) de evolutie van de levensduurte volgt. Er zijn verschillende soorten indexeringssystemen, maar het basisprincipe blijft hetzelfde: het is een bescherming tegen prijsstijgingen, die garandeert dat je altijd evenveel kunt kopen met je loon, zelfs als de prijzen stijgen. Dit is helemaal geen loonsverhoging, maar een eerlijke manier op de koopkracht – naderhand –  weer op peil te brengen. Voorts herinneren we eraan dat het indexeringsmechanisme in principe ook bijdraagt aan de financiering van de sociale zekerheid.

Wij zijn altijd fel gekant geweest tegen elke poging om de automatische indexering te ondermijnen en zullen dat ook blijven doen. Sinds dertig jaar (de periode waarin de gezondheidsindex wordt toegepast) weerspiegelt de automatische indexering niet langer volledig de reële stijging van de kosten van het levensonderhoud, aangezien de brandstofprijzen buiten beschouwing worden gelaten. Die vormen nochtans een essentiële, primaire kostenpost in de gezinsuitgaven, maar deze enorme prijsstijging is helemaal niet opgenomen in de gezondheidsindex. Vandaag meer dan ooit schrikken we van de kosten wanneer we gaan tanken.

Voer geen aanval uit op automatische indexering

Het valt te vrezen dat sommige politici in de komende weken geneigd zullen zijn zich door de werkgevers te laten verleiden met betrekking tot de index. Dit is in het verleden al gebeurd en er zijn vele vormen van aanvallen (of ideeën om de indexering aan te vallen): wijziging van de korf, vertraging van de indexering, afvlakking over een langere periode, indexsprongen, forfaitarisering of volledige afschaffing voor de hoogste inkomens, enz. Laat ons duidelijk zijn: elke aanval (in welke vorm dan ook), of poging om de automatische indexering verder te vervormen, zal gelijkstaan met een oorlogsverklaring.

Indexering is geen geschenk, maar een – weliswaar gedeeltelijke – weergave van de kosten van het levensonderhoud. Wij zullen op maandag 06/12 de straat opgaan om de mensen aan dit essentiële punt te herinneren. Naast de automatische indexering eisen we met de socialistische vakbond BBTK andere maatregelen die cruciaal zijn voor het behoud en de verbetering van de koopkracht, zoals de strijd tegen de wet van ‘96 en de verlaging van de BTW op energie van 21 naar 6%.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!