Screenshot thegrayzone.com
and

Reuters, AP en Twitter werken samen met Britse regering om alternatieve standpunten te censureren

Twitter werkt samen met internationaal persagentschap Reuters, dat banden heeft met de CIA, in een geheim Brits programma voor informatie-oorlogsvoering om “verkeerde informatie” op sociale media te censureren. De alternatieve website The Grayzone verzamelde de gegevens die door Twitter en Reuters ontkend noch bevestigd worden. Met een suggestieve labeling poogt Twitter de betrouwbaarheid van deze informatie in twijfel te trekken.

dinsdag 17 augustus 2021 15:06
Spread the love

 

De sociale mediareus Twitter heeft aangekondigd dat hij gaat samenwerken met de persagentschappen Reuters en Associated Press (AP) om veronderstelde “verkeerde informatie” op hun platforms te censureren en tegelijkertijd actief nieuwsverhalen te promoten die hij wel “geloofwaardig” acht. Beide mediabronnen zijn trouwe spreekbuizen voor Westerse regeringen, maar Reuters brengt deze bestaande knusse verhouding nog een stapje verder.

Tijdens de eerste Koude Oorlog werd Reuters gefinancierd door de Britse regering om anti-Sovjet-propaganda en verkeerde informatie te verspreiden die de belangen van het buitenlandse beleid van Groot-Brittannië in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika dienden. Tot vandaag werkt Reuters nog steeds nauw samen met de Britse regering.

Screenshot: thegrayzone.com

Max Blumenthal, redacteur van de progressieve website The Grayzone, onthulde hoe het mediabedrijf deelnam aan een geheim programma voor informatie-oorlogsvoering van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken, gericht op de promotie van “mentaliteitsverandering” bij Russische journalisten, “de verzwakking van Rusland” en de bevordering van de geopolitieke doelstellingen van de NATO.

De publicatie door The Grayzone van dit onderzoek bracht Twitter ertoe een tot nog toe nooit eerder gebruikt waarschuwingslabel te plaatsen bij alle tweets gelinkt met Blumenthals artikel, om zijn gebruikers te waarschuwen dat dit materiaal, dat bewijzen geeft voor de samenwerking van Reuters met de Britse regering, “zou kunnen bekomen zijn door middel van hacking.”

Screenshot: thegrayzone.com

De duistere praktijken van Reuters stoppen hier niet. Dawn Scalici, een vroegere topfunctionaris, die verantwoordelijk was “voor het bevorderen van de mogelijkheden van Thomson Reuters[1] om verscheidene noden van de VS- regering te beantwoorden”, had voor haar carrière bij Reuters tenminste 33 jaar lang gewerkt als CIA-agent.

AP heeft eveneens nauwe relaties met de Westerse regeringen en gaat prat op een lange geschiedenis als echokamer van hun dubieuze gespreksonderwerpen. Het persbureau publiceerde talrijke artikels in de aanloop naar de VS-invasie van Irak, waarbij het valse berichten de wereld inzond dat Iraaks dictator Saddam Hoessein “massavernietigingswapens” zou bezitten. Tien jaar eerder verspreidde AP ook al vals nieuws over hoe zogezegd Koeweitse babies door Iraakse soldaten uit hun incubatoren waren gesleurd.

Screenshot: thegrayzone.com

In mei 2021 ontsloeg AP zijn reporter Emily Wilder omwille van haar tweets waarin zij Israel bekritiseerde en omwille van haar vroegere activisme als studente ten gunste van de Palestijnse rechten.

“Verkeerde informatie” als excuus om onafhankelijke media te censureren

Het partnerschap van Twitter met deze volledig gecompromitteerde instellingen maakt deel uit van een bredere trend waarin technologische bedrijven van Silicon Valley zich aansluiten bij Westerse regeringen om onafhankelijke media en alternatieve informatiebronnen hard aan te pakken.

De topman van Twitter voor de behandeling van inhoud over het Midden-Oosten op hun platform werkt tegelijkertijd ook voor de Britse eenheid psychologische oorlogsvoering, de 77ste Brigade, gespecialiseerd in warfare informatie-oorlogsvoering, zoals Middle East Eye voor het eerst onthulde.

De veronderstelde dreiging die uitgaat van “desinformatie” of “verkeerde informatie” heeft zich omgevormd tot een sleutelvoorwendsel om onafhankelijke nieuwsbronnen te censureren. Oorlogszuchtige, door de regering gefinancierde denktanken in Washington hebben dit thema aangegrepen als rechtvaardiging voor het afsluiten van mediaplatformen en het instellen van een doofpot voor stemmen die de Westerse bedrijfs- en buitenlandse beleidsbelangen uitdagen.

Topambtenaren van de VS-regering en hun de facto woordvoerders in deze denktanks hebben eindeloos herhaald dat “verkeerde informatie” neerkomt op een “bedreiging van de nationale veiligheid”. Op bevel van het FBI werden pagina’s van alternatieve websites weggehaald, die het ministerie van Justitie, zonder enig bewijs, aanklaagt als uitingen van verkeerde informatie die wordt geruggesteund door buitenlandse regeringen. De Amerikaanse regering ging zelfs zo ver unilateraal hun website-namen in beslag te nemen.

Zoals The Grayzone onthulde, ging Twitter partnerships met rechtse lobbygroepen aan die gefinancierd worden door regeringen van de VS en Europa om buitenlandse mediabronnen te censureren. VS-propagandaorganen, zoals de door de CIA opgerichte Voice of America, betalen tevens Twitter om verkeerde informatie te verspreiden over de tegenstanders van Washington.

Google (eigenaar van YouTube), Facebook (eigenaar van Instagram) en Twitter hebben ook al samengewerkt met Westerse regeringen om accounts van burgerjournalisten te censureren in Venezuela, Iran, Syrië, Rusland, China en andere landen die door Washington geviseerd worden voor regime change en destabilisatie.

De overduidelijke hypocrisie van de bedrijven van Silicon Valley, die teams vormen met deze gecompromitteerde mediabronnen om onafhankelijke stemmen te censureren, werd onmiskenbaar bewezen toen Facebook de neoconservatieve website The Weekly Standard binnenhaalde als “fact-checker.”

Ooit opgericht door pro-oorlog-lobbyist Bill Kristol, werd The Weekly Standard gekroond tot de “neocon bijbel” omwille van zijn publicatie van vals nieuws om de oorlog tegen Irak verkocht te krijgen en de maximalistische doelstellingen van het buitenlandse beleid van de VS te bevorderen.

Wikipedia, een ander ongebreideld Big Tech conglomeraat, en zijn door het bedrijf gesteunde Wikimedia Foundation, zette The Weekly Standard op zijn lijst van “betrouwbare” bronnen samen met een aantal topkranten, terwijl het een amalgaam van politiek gemotiveerde hoofdredacteurs toelaat The Grayzone op hun zwarte lijst te zetten.

Met ruggesteun van steeds meer autoritaire Westerse regeringen gaan deze Big Tech instellingen een systematische oorlog aan tegen de vrijheid van pers en mening aangegaan, door alternatieve standpunten te censureren – vooral wanneer die het tweepartijen buitenlandse beleid van Washington uitdagen.

Screenshot: thegrayzone.com

Britse regering financierde Reuters om Koude Oorlogspropaganda te verspreiden

Op 2 augustus verkondigde Twitter dat het “samenwerkt met Associated Press (AP) en Reuters om onze inspanningen te versterken voor identificatie en verspreiding van geloofwaardige informatie.” Het bedrijf legde uit dat het een “curatorteam” heeft dat “relevante context van betrouwbare bronnen opzoekt en aan bod laat komen” om zo “betrouwbare context toe te voegen aan de gespreksthema’s” en “verkeerde informatie te ontkrachten.”

De Big Tech reus gaf toe dat hij samenwerkt met grote mediaconglomeraten om zijn algoritmes aan te passen om te voorkomen dat bepaalde gespreksonderwerpen viraal gaan. Wat Twitter niet vermeldde in zijn persbericht is dat Reuters een geschiedenis heeft van directe financiering door de Britse regering om propaganda te verspreiden. Reuters zelf gaf dit feit zelf toe.

Screenshot: thegrayzone.com

In januari 2020 publiceerde Reuters een rapport dat erkent dat “de Britse regering heimelijk Reuters gefinancierd heeft in de jaren 1960 en 1970 op verzoek van een eenheid van anti-Sovjetpropaganda nauw verbonden met de Britse geheime diensten en dat zij deze financiering verborg door de BBC als tussenschakel te gebruiken voor de betalingen, zoals vrijgegeven regeringsdocumenten aantonen.”

“Het geld werd ingezet om de verslaggeving van Reuters over het Midden-Oosten en Latijns-Amerika flink uit te breiden en werd verborgen gehouden achter een verhoogd aantal nieuwsabonnementen van de BBC bij Reuters”, schreef het bedrijf zelf in zijn rapport. Reuters ontving ondermeer geld van het Information Research Department (IRD) (Departement voor Informatieonderzoek), dat beschreven werd als een “Britse eenheid voor anti-Sovjetpropaganda eenheid nauw verbonen met de Britse geheime diensten.”

Een intern document toont dat Londen wist dat het waar voor zijn geld kreeg: “De belangen van HMG’s (Her Majesty’s Government’s = de Regering van Hare Majesteit) zullen goed gediend worden door deze nieuwe regeling”, luidt het, eraan toevoegend dat Reuters “kon en zou leveren” wat Londen verlangde. En dit is niet de enige link van Reuters met Westerse spionageagentschappen. Reuters heeft ook nauwe banden met de buitenlandse inlichtingendienst CIA van de VS.

Screenshot: thegrayzone.com

Van 2015 tot 2018 rekruteerde Reuters decennialang CIA-agent Dawn Scalici als “eerste Government Global Business Directeur van het bedrijf”. Reuters zei daarover dat Scalici “de verantwoordelijkheid droeg om Thomson Reuters’ vermogen te bevorderen om te beantwoorden aan de uiteenlopende noden van de Amerikaanse regering”, eraan toevoegend dat “zij strategische relaties opbouwt met instellingen van de regeringssectoren en met sleutelbesluitvormers, campagnes ontwikkelt om Thomson Reuters’ bedrijfsgroei te bevorderen en samenwerkt met de senior executives van het bedrijf om relevante strategische doelstellingen en plannen te bepalen.”

Reuters gaat verder: “Voor zij ging werken bij Thomson Reuters, had mevrouw Scalici 33 jaar gewerkt voor het Central Intelligence Agency (CIA). Gedurende haar laatste opdracht voor de federale overheid, werkte zij als National Intelligence Manager voor het Westers Halfrond in de Dienst van de Directeur van National Intelligence (ODNI – deze dienst coördineert alle inlichtingendiensten).

In deze rol was zij verantwoordelijk voor het toezicht op de nationale geheime diensten over een oppervlakte die van de Noordpool tot het onderste punt van Zuid-Amerika, inclusief het eigen Amerikaanse htuisland. In 2019 verhuisde Scalici naar het voor de CIA werkend bedrijf McKinsey & Company, waar zij momenteel werkt als “Head of Diligence (‘toegewijde dienstverlening’.”

Reuters helpt bij beheer informatie Brits Ministerie van Buitenlandse Zaken over oorlogsoperaties

Toen het zijn formele partnerschap met Reuters en AP aankondigde, vermeldde Twitter het bezit van een lijst van instrumenten in zijn beheersarsenaal. Een ervan is de inzet van “labels” om inhoud te taggen die door Twitter geïnterpreteerd wordt als “verkeerde informatie” of waarvan het bedrijf meent  dat “informatieve context” nodig is.

Ironisch genoeg zag de wereld voor het eerst hoe deze nieuwe vorm van zachte-censuur-door-labeling precies werkt, toen The Grayzone rapporteerde over Reuters’ geheime samenwerking met de Britse regering. In februari 2021 publiceerde Max Blumenthal, redacteur bij The Grayzone, een onderzoek onder de naam van “Reuters, BBC en Bellingcat namen deel aan geheime programma’s, gefinancierd door het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken om ‘Rusland te verzwakken’, onthullen gelekte documenten.”

Screenshot: thegrayzone.com

Gelekte interne documenten van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, gepubliceerd door een groep die zichzelf Anonymous noemt, toonde aan hoe Reuters en de andere mediabronnen instrumenten zijn in een Britse operatie voor informatie-oorlogsvoering, expliciet gericht op “het verzwakken van de invloed van de Russische Staat.” Deze documenten onthulden dat Thomson Reuters “in constante communicatie was met de Britse ambassade in Moskou, om risiconiveaus te evalueren, met inbegrip van reputatierisico’s voor de ambassade.”

Als deel van zijn overeenkomst met Londen hielp Reuters een network oprichten en beheren van anti-regeringsreporters en media-activisten in Rusland. Dit programma wilde een “mentaliteitsverandering scheppen bij zijn deelnemers”, terwijl het ook een “positieve impact” nastreefde over hun “perceptie van Groot-Brittannië.”

Als antwoord op The Grayzone’s op feiten gebaseerde rapport, besliste Twitter voor de allereerste keer ooit een waarschuwingslabel te plaatsen op alle tweets gelinkt aan het artikel van Blumenthal, met de bewering dat “These materials may have been obtained through hacking” – “Dit materiaal zou kunnen bekomen zijn door middel van hacking”.

Screenshot: thegrayzone.com

Het censurerende waarschuwing veroorzaakte een mini-schandaal op Twitter en veranderde onopzettelijk in een meme. Honderden Twitteraars hebben het artikel gepost met beelden zonder enig verband, die komisch gelabeld werden als “potentieel gehackt materiaal”.

Twitters ontluikend partnerschap met de onderwerpen van het onderzoek door The Grayzone die het nu zachtjes censureert is echter helemaal geen lachertje.

 

Twitter partners with UK govt-backed, CIA-linked Reuters to censor alternative views verscheen op 4 augustus 2021 en werd vertaald door Roos De Witte.\

 

Note:

[1] Thomson Reuters is het overkoepelende Canadese fusiebedrijf dat Reuters in 2008 opkocht (nvdr).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!