© FOS
Interview -

“De strijd om erkenning is niet gemakkelijk geweest”

Myrtle Witbooi, algemeen secretaris van de Zuid-Afrikaanse huishoudwerkersvakbond SADSAWU, was aanwezig bij de goedkeuring van C189, dag op dag 10 jaar geleden. Hoe ziet de situatie nu eruit in Zuid-Afrika?

woensdag 16 juni 2021 11:45
Spread the love

Kan je een algemeen overzicht geven van de evolutie sinds de goedkeuring van C189?

Huishoudwerkers worden laagbetaald. Die hebben te lijden onder een reeks tekortkomingen op het gebied van waardig werk. Dagelijks ontvingen we berichten over misbruik, zoals lage lonen en oneerlijke ontslagen. De uitvoering en de handhaving van wetten bleven gebrekkig. In de loop der jaren, hebben we enige verbetering gezien in de wetgeving. Huishoudwerkers vielen bijvoorbeeld eerst niet onder de Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act (COIDA), die hen zou beschermen tegen verwondingen op werk. Dankzij onze inspanningen is COIDA nu ook van toepassing op huishoudwerkers.

Zuid-Afrika heeft C189 in 2013 geratificeerd. Kan je ons ook vertellen welke rol jouw organisatie en andere vakbonden hebben gespeeld bij de lobby en pleitbezorging voor de ratificatie van het instrument door Zuid-Afrika in 2013?

We hebben verschillende strategieën voor het lobbyen gevolgd. We hielden demonstraties voor het parlement, werknemers ondertekenden petities en uiteindelijk hielden we verschillende vergaderingen met de minister van Werkgelegenheid en het Portfolio Committee voor Werkgelegenheid. Steun van gelijkgestemde organisaties hielp ook. We werden gesteund door de confederatie van Zuid-Afrikaanse vakbonden (COSATU), de federatie van vakbonden van Zuid-Afrika (FEDUSA) en de nationale federatie van kleding-, textiel- en aanverwante vakbonden (NACTWU).

“We moeten ervoor zorgen dat huishoudwerkers bewust zijn van de rechten”

Kan je zo vriendelijk zijn om in te gaan op de evolutie, ook gericht op de omstandigheden van huishoudwerkers in Zuid-Afrika?

Huishoudwerkers hebben winst geboekt. Die hebben nu recht op arbeidswetgeving die reeds geldt voor andere werknemers. Die hebben bijvoorbeeld een minimumloon en hebben recht op waardig werk. Die hebben ook het recht zich aan te sluiten bij vakbonden. De strijd voor erkenning is niet gemakkelijk geweest.

huishoudwerk

Myrtle Witbooi, voorzitster SADSAWU was in 2014 op bezoek in België om de strijd van de Zuid-Afrikaanse huishoudwerkers te bepleiten. © FOS

Wat moet er volgens jou nog worden gedaan om de omstandigheden van huishoudwerkers te verbeteren?

Er moet nog veel werk worden verzet om de rechten van huishoudwerkers onder de aandacht te brengen. We moeten ervoor zorgen dat huishoudwerkers bewust zijn van de rechten.

Spreek ook gerust over de positie van huishoudwerkers met speciale behoeften, zoals migrerende werknemers en werknemers met een beperking.

Ons werk strekt zich uit tot arbeidsmigranten. We onderwijzen die over de rechten. Veel arbeidsmigranten ondervinden immers problemen bij het opeisen van de rechten. Die zijn bang dat die hierdoor werkloos worden. Het bestrijden van de misvattingen blijft een van de grootste uitdagingen. Als SADSAWU hebben we strategische relaties met andere vrouwenorganisaties, waaronder organisaties die werken met vrouwen die leven met een beperking.

 

Auteur: Dawu Sehlaphi Sibanda

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!