foto Ifarm
Opinie -

Waarom we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet kunnen behalen zonder te investeren in vrouwen

In de landen rond de Stille Oceaan wordt het economisch potentieel van vrouwen onderbenut, vindt VN-functionaris Kaveh Zahedi. Dat belemmert een duurzaam herstel na de pandemie, en brengt het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) in het gedrang.

woensdag 2 juni 2021 14:15
Spread the love

Vorig jaar zette de Aziatisch-Pacifische regio (de landen grenzend aan de Stille Oceaan, nvdr.) de slechtste economische resultaten in decennia neer. Momenteel is de pandemie er allesbehalve voorbij, en het herstel van de regio verloopt traag en zeer ongelijkmatig. Hoe kunnen deze landen tijdens een moeizaam herstel hun economieën heropbouwen en de ontwikkeling nieuw leven inblazen?

Het antwoord is te vinden op de vlooienmarkt van Suva, de Facebook-webwinkels van Bangladesh en de digitale onderwijscentra in Vietnam. Op deze en veel andere plekken in de regio is duidelijk te zien dat vrouwelijke ondernemers een drijvende kracht achter herstel zijn en handel en technologische innovatie aanjagen.

Dat vrouwelijke ondernemers een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van een inclusieve economische groei in de regio, wisten we al. Maar de pandemie heeft meer dan ooit aangetoond dat deze landen de rol van vrouwen als werknemers, banenscheppers en aanjagers van economische expansie negeren – met alle risico’s van dien.

Onbenut dividend

Gendergelijkheid bevorderen in de Aziatisch-Pacifische regio zou tegen 2025 maar liefst 3,7 biljoen euro kunnen toevoegen aan het bbp van het gebied – een stijging van 12 procent. Gezien de economische malaise waarmee de landen nu worden geconfronteerd, kunnen zij het zich niet veroorloven om dit grotendeels onbenutte dividend te blijven mislopen.

Daarom heeft het Catalyzing Women’s Entrepreneurship (CWE)-programma van de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan (ESCAP) van de Verenigde Naties besloten om drie hindernissen voor de groei van vrouwelijk ondernemerschap in de regio aan te pakken.

De eerste hindernis is het gebrek aan toegang tot financiering. Het CWE-programma ontsluit daarom privékapitaal – leningen, aandelen of publiek-privaat geld – dat gebruikt kan worden om vrouwelijke ondernemers gericht te ondersteunen. Het programma heeft daarnaast partnerschappen gecreëerd en middels publiek-privaat geld een ​​reeks genderspecifieke investeringstools ondersteund. Daaronder vallen het FinTech-uitdagingenfondsimpactinvesteringen en obligaties voor het levensonderhoud van vrouwen.

Tot op heden heeft het programma al meer dan zevenduizend vrouwen geholpen toegang te krijgen tot officiële financiële diensten en meer dan 50 miljoen dollar (zo’n 42 miljoen euro) aan privékapitaal vrijgemaakt voor vrouwelijke ondernemers.

Wegen op het beleid

Een tweede barrière is het beleid. De huidige politiek en wetgeving erkennen vaak de specifieke problemen niet waar door vrouwen geleide kmo’s en microbedrijven tegenaan lopen.

CWE weegt op het nationaal beleid met overheidspartners in zes landen. In Cambodja bijvoorbeeld, werkte het VN-programma samen met het ministerie van Industrie, Wetenschap, Technologie en Innovatie om het nationale kmo-beleid te herzien en speciale maatregelen op te nemen voor door vrouwen geleide ondernemingen.

Covid-19 heeft aangetoond dat bedrijven meer veerkracht nodig hebben in tijden van crisis. Dit is nog belangrijker op plaatsen waar andere uitdagingen een rol spelen, zoals kwetsbaarheid voor natuurrampen en klimaatverandering. Zo hadden landbouwers in Vietnam – een overgrote meerderheid van hen vrouwen – het afgelopen jaar te kampen met de impact van droogte en het binnendringen van zout water.

In overleg met vrouwelijke boeren en provinciale ambtenaren in de provincie Ben Tre – het grootste landbouwbekken van het land – ontwikkelt het CWE-programma een strategie van klimaatadaptatie om de boerinnen in de Mekong Delta-regio veerkrachtiger te maken in deze nieuwe realiteit.

Digitale vaardigheden

De derde belemmering voor groei van door vrouwen geleide bedrijven zijn vaardigheden. Veel vrouwelijke ondernemers hebben ondersteuning nodig om zich de digitale en zakelijke vaardigheden eigen te maken om hun bedrijf te beheren en te laten groeien. Het CWE-programma helpt vrouwelijke ondernemers daarom digitale hulpmiddelen te gebruiken in hun financieel beheer. Ook leren ze e-commerce in te zetten om nieuwe klanten te bereiken en nieuwe markten aan te boren.

In Cambodja helpt CWE vrouwelijke ondernemers om de mobiele app Kotra Riel te gebruiken, waarmee ze inkomsten en uitgaven kunnen registreren. Daarmee kunnen ze hun financieel dossier opstellen om leningen- en andere financiering aan te vragen.

Pandemie economisch nadeliger voor vrouwen

Al deze barrières hebben een rol gespeeld in de nasleep van de pandemie. Zodoende was de impact op vrouwelijke ondernemers en werknemers in de hele regio disproportioneel in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers. Vrouwen zijn de last van onbetaald zorgwerk en thuisonderwijs blijven dragen. Sectoren waarin vrouwelijke werknemers de meerderheid vormen, zoals de kledingsector, werden harder getroffen. Dat alles heeft gevolgen voor de werkgelegenheid van vrouwen.

Vrouwelijke ondernemers, die bovendien veelal in de informele sector actief zijn, worden sinds de pandemie geconfronteerd met tal van beperkingen op financieel en digitaal vlak. Vaak belemmert dat de voortzetting van hun activiteiten.

Het afgelopen jaar hebben we ongelooflijke verhalen gehoord over de veerkracht van de vrouwelijke ondernemers die het CWE-programma ondersteunt. We hebben vrouwelijke ondernemers gezien die hun bedrijf konden herpositioneren, en niet alleen beter maar ook wendbaarder en beter voorbereid op crises wisten op te bouwen.

Een voorbeeld is iFarmer in Bangladesh, dat nieuwe digitaal ondersteunde toeleveringsketens heeft opgezet om door vrouwen geleide bedrijven draaiende te houden en van voedsel te voorzien. Of het herstelfonds voor vrouwen, in samenwerking met onze partners bij UNCDF, dat fintech-oplossingen financiert die het herstel van vrouwelijke ondernemers ondersteunen.

Aanpak opschalen

Maar de omvang van de uitdaging vereist ook een verandering in onze aanpak. In 2021 zullen we ons werk blijven opschalen, meer kapitaal aantrekken, onze financieringsinitiatieven uitbreiden en delen wat we hebben geleerd. Om de impact van het programma te vergroten, zoeken we regionale partnerschappen, onder meer met organisaties als ASEAN.

“Building back better” betekent ervoor zorgen dat vrouwelijke ondernemers deze crisis niet alleen overleven, maar er ook beter uitkomen. Dit vereist een exponentiële opschaling van middelen voor door vrouwen geleide bedrijven. Nu we een model voor succes hebben, zoeken we partners uit de particuliere sector en het ontwikkelingslandschap om ons daarbij te helpen. Want de slimste investering in de SDG’s vormen de vrouwen van de Aziatisch-Pacifische regio.

Kaveh Zahedi is plaatsvervangend secretaris van de Economische en Sociale VN-Commissie voor Azië en de Stille Oceaan (ESCAP).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!