Bron: Pixabay

Israël respecteert kinderrechten niet in bezette Palestijnse gebieden

dinsdag 25 mei 2021 16:53
Spread the love

 

Wie het wil hebben over kinderrechten in Palestina moet beginnen met een nuchtere vaststelling. Alle kinderen die geboren zijn na 2006 in Gaza hebben niets anders dan oorlog gekend. De militaire en economische blokkade van Gaza duurt al vijftien jaar en heeft sindsdien het leven gekost aan duizenden burgers. In het afgelopen decennium alleen werden 12.000 kinderen gedood of gewond, een gemiddelde van 3 kinderen per dag. Wanneer overal voortdurend schoten en explosies klinken, is de jeugd  letterlijk ‘het kind van de rekening’.

Onlangs kwam de militaire en economische blokkade van Gaza door Israël terug volop in het nieuws. De situatie in Gaza groeit daarmee verder uit tot een zeer erge humanitaire ramp. De afgelopen tien dagen zijn opnieuw gevechten opgelaaid. Tot aan de recente wapenstilstand van 20 mei 2021 vallen steeds meer Palestijnse doden, waaronder honderden minderjarige slachtoffers. In totaal is het dodental sinds 7 mei 2021 tot en met 21 mei 2021 opgelopen tot 292.

Een bloedbad aangericht door Israël

In het Midden-Oosten is de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël al bezig sinds 1967. De Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, met name Oost-Jerusalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, heeft sindsdien een enorme impact op het leven van de bewoners ervan.

Op zondag 10 mei kwamen 42 burgers om in een Israëlisch luchtoffensief, waaronder 8 kinderen. Als vergelding voor deze aanvallen vuurde Hamas, de Palestijnse organisatie die Gaza bestuurt sinds 2006, meerdere raketten af op Israël. Daardoor zijn tien mensen om het leven gekomen in Israël. Tussen 10 mei en 17 mei 2021 vielen nog eens ruim 100 Palestijnse slachtoffers.

Door schietpartijen en bombardementen raken iedere dag mensen gewond of gedood. Als gevolg leeft de bevolking  in de bezette gebieden in constante vrees. Hoewel de overgrote meerderheid van de slachtoffers Palestijnen zijn, kampen ook de Israëlische burgers met spanning en angst voor raketbeschietingen van Hamas.

De onschuldige slachtoffers van een oneindige en onevenwichtige strijd

Aangezien de Israëlische staat het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft ondertekend, is ze verantwoordelijk voor zware schendingen van kinderrechten. Desondanks blijft Israël zich aan zijn verplichtingen onttrekken.

Met het escalerend geweld komen steeds meer kinderen in gevaar. In Palestina ligt het kindersterftecijfer ruim zeven keer hoger dan in Israël. Volgens de ngo Humanium[1] sterft dertig procent van de Palestijnse kinderen voor het vijfde levensjaar. De oorzaken zijn divers: ondervoeding, gebrek aan medische zorgen, geen toegang tot schoon drinkwater. Daarbij komen de gevolgen van het gewapend geweld.

Palestijnse ziekenhuizen worden vernield door Israëlische bommen waardoor vooral kinderen verstoken blijven van elementaire gezondheidszorg. De bezetting heeft talloze mensenlevens geëist of verminkt. Net zoals ziekenhuizen worden ook scholen en woongebouwen regelmatig door projectielen geraakt. Bij deze bomaanvallen komen veel kinderen om, soms worden ze zonder reden doodgeschoten.

Zij die overblijven, vrezen voor hun leven. Het valt niet te ontkennen dat velen van hen daardoor fysiek en psychologisch worden geschaad. Uit een onderzoek van UNICEF blijkt dat 88 procent van de jongeren getraumatiseerd is door wat in hun omgeving gebeurt. Zij kampen met nachtmerries, pleinvrees of andere angstgevoelens.

Tot 20 jaar gevangenis voor het gooien van steentjes

Israël wordt ook beschuldigd van illegale detentie van jonge mensen. Het VN-agentschap UNICEF publiceerde een rapport over de slechte behandeling van Palestijnse minderjarigen[2]. Uit het rapport blijkt dat veel mishandelingen beginnen wanneer zwaar bewapende militairen midden in de nacht Palestijnse huizen binnenvallen, waarbij minderjarigen worden gearresteerd.

Tijdens het verhoor worden vaak verschillende procedurefouten gemaakt: verhoor zonder aanwezigheid van een volwassen familielid of een door de familie aangeduid vertrouwenspersoon, verhoor in het Hebreeuws, gebrek aan toegang tot een advocaat, gedwongen bekentenissen en ondertekening van rapporten in het Hebreeuws (minderjarigen mogen niet gedwongen worden tot ondertekening van documenten, deze ‘bekentenissen’ zijn ongeldig), geen contact met familieleden tijdens de gevangenschap … Dit zijn allemaal verplichtingen volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Het VN-agenschap UNICEF schat dat elk jaar ongeveer 700 Palestijnse kinderen tussen 12 en 17 jaar, waarvan de grote meerderheid jongens zijn, worden ondervraagd en vastgehouden door de veiligheidsdiensten van Israël. De meesten van hen worden aangeklaagd voor het gooien van stenen, waarvoor ze een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar riskeren. Vanaf 12 jaar worden Palestijnse jongens door Israëlische militaire rechtbanken verantwoordelijk gesteld voor misdrijven. Daarbij krijgen ze dezelfde straffen als meerderjarigen.

In de bezette gebieden doet het Israëlisch militair gerecht alles om deze jongeren schuldig te verklaren. In de meeste gevallen worden ze niet eens op de hoogte gebracht van de aanklacht. Daarom eist UNICEF van de militaire autoriteiten dat deze jongeren in hun eigen taal moeten geïnformeerd worden over hun rechten. Het gaat hier niet om een paar uitzonderlijke feiten, maar om stelselmatige praktijken. Unicef roept de Israëlische staat op om maatregelen te nemen. Het agentschap dringt er vooral op aan dat Israël de kinderrechten moet respecteren.

Van schooluitval naar kinderarbeid

Onder de Israëlische bezetting vinden nog meer ernstige schendingen van de kinderrechten plaats. In Gaza zijn veel scholen verwoest, waardoor het recht op onderwijs wordt geschonden. De resterende scholen zitten overvol. Bij gebrek aan middelen verslechtert de onderwijskwaliteit aanzienlijk.

Door deze sociaaleconomische wantoestanden verlaten heel wat kinderen de school voortijdig. Zij  worden door armoede gedwongen om op jonge leeftijd reeds te gaan werken. Volgens het Palestijnse Centraal Bureau voor de Statistiek is kinderarbeid de laatste vijf jaar fel toegenomen in de Gazastrook[3]. Daar leven ruim 40 procent van de Palestijnse gezinnen onder de armoedegrens. De meerderheid van de bevolking heeft externe hulp nodig. Tot vandaag komt de humanitaire hulp echter moeilijk vooruit. Alleen buurland Egypte heeft recent nog voedsel en voorraden gestuurd.

Israël negeert de principes van het internationaal recht nog steeds ongestraft. Bovendien voldoet de Israëlische staat niet aan zijn verplichtingen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en blijft het deze schendingen van de kinderrechten ontkennen. Om die redenen ziet de toekomst van de Palestijnse kinderen er zeer slecht uit.

 

Bronnen:

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-gaza-west-bank-palestinians-israelis-killed-names

https://www.humanium.org/fr/palestine/

https://plateforme-palestine.org/Infographie-les-mineurs-palestiniens-detenus-face-a-la-violence-des-autorites

http://www.addameer.org/the_prisoners/children

 

Notes:

[1] Humanium is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich voor de bescherming van de rechten van alle kinderen zet.

[2] Annual CAAC Bulletin 2013 – Children Affected by Armed Conflict, p. 9.

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_-_State_of_Palestine_-_Annual_CAAC_bulletin_2013_-_final.pdf

[3] Proportion and nulber of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age, 2019

http://www.pcbs.gov.ps/SDGs/Goal08/English/Metadata/080701.pdf

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!