Foto: Osps7, Wikipedia / CC BY-SA 4.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie -

Oxfam over escalatie van de vijandelijkheden in bezet Palestijns gebied en Israël

Eens te meer betalen burgers de prijs voor het falen van de politieke leiders om te onderhandelen over een rechtvaardige en duurzame vrede voor Palestijnen en Israëli's. In plaats daarvan zijn we getuige van de zoveelste cyclus van dood en verwoesting die ons niet dichter bij het aanpakken van de onderliggende oorzaken van de crisis brengt maar net aanzet tot verdere mensenrechtenschendingen, armoede en lijden, met name voor een verloren generatie van kinderen en jonge Palestijnen.

dinsdag 18 mei 2021 13:35
Spread the love

 

“De Palestijnen in Gaza hebben alleen al in de afgelopen tien jaar drie opeenvolgende oorlogen doorstaan,” zei Laila Barhoum, Oxfam’s beleidsadviseur in Gaza. “We zijn moe. Dag na dag zien we hoe de bommen vallen op huizen waar onze vrienden en familie wonen en gebouwen waar onze collega’s werken, ons afvragend of wij de volgende zullen zijn. En dag na dag wachten we tevergeefs op de ondubbelzinnige veroordeling van de internationale gemeenschap, die nooit komt. Wanneer uiteindelijk een staakt-het-vuren wordt afgekondigd, graven we opnieuw uit het puin en beginnen we opnieuw met de wederopbouw, om vervolgens te wachten op een nieuwe cyclus van bombardementen om te vernietigen wat we voordien hebben heropgebouwd.”

Oxfam roept op tot onmiddellijke stopzetting van alle geweld. Alle partijen moeten zich houden aan hun verplichtingen krachtens het internationaal humanitair recht. De internationale gemeenschap moet onmiddellijk een einde te maken aan zowel de huidige escalatie van de vijandelijkheden als de onderliggende mensenrechtenschendingen en het systematische beleid van onderdrukking en discriminatie dat hiertoe aanleiding heeft gegeven, waaronder de bezetting.

Zelfs vóór de uitbarsting van het recente geweld probeerden gezinnen in Gaza gewoon al te overleven, terwijl zij de heilige maand Ramadan beleefden te midden van de Covid-19-pandemie en een 14 jaar durende blokkade. Ze vierden Eid in de schaduw van voortdurende luchtbombardementen. Als het geweld aanhoudt, zullen veel onschuldige burgers in Gaza het leven verliezen; en duizenden anderen zullen voor hun leven vrezen door een stillegging van de economie en de openbare diensten. Gemeenschappen in heel Israël leven in angst voor lukrake raketten, terwijl het alarmerende geweld tussen de gemeenschappen in verschillende steden in Israël toeneemt.

Schendingen Internationaal Humanitair Recht

Palestijnse burgers van Israël die de straat op zijn gegaan om te protesteren tegen het stelselmatige discriminatiebeleid van de Israëlische regering tegen Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden en in Israël, zijn met hetzelfde buitensporige geweld tegemoet getreden als dat wat in Jeruzalem tegen demonstranten werd gebruikt.

Deze escalatie mag de onderliggende oorzaken van het geweld niet overschaduwen, maar moet juist leiden tot een hernieuwde aandacht voor de aanpak ervan. De schendingen waarvan de wereld getuige is, zijn het directe gevolg van wekenlang geweld en buitensporige kracht van Israëlische kolonisten en politie tegen Palestijnse gelovigen, medisch personeel en demonstranten in bezet Oost-Jeruzalem, alsook van pogingen om bewoners van Sheikh Jarrah met geweld uit hun huizen te zetten. Zij zijn ook het resultaat van jarenlange straffeloosheid voor Israëlische schendingen van de mensenrechten en een gebrek aan internationale druk op Israël om te voldoen aan zijn internationale wettelijke verplichtingen als bezettingsmacht om alle burgers te beschermen die onder zijn controle staan.

Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden worden dagelijks en systematisch onderdrukt en gediscrimineerd als gevolg van het Israëlische staatsbeleid. Ze worden het grondrecht op bewegingsvrijheid, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vergadering en vrijheid van vreedzame meningsuiting ontzegd. Mensen in Gaza zitten vast onder een belegering en kunnen nergens heen om zich in veiligheid te brengen. In Oost-Jeruzalem en in vele delen van de Westelijke Jordaanoever lopen zij dagelijks het risico onder dwang uit hun huizen te worden verdreven door kolonistenorganisaties die door de staat gesteund worden. Dit zijn allemaal duidelijke schendingen van het internationaal recht.

Woorden zijn belangrijk, maar ze zijn niet genoeg

De internationale gemeenschap heeft de plicht om alle schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht, waar en wanneer dan ook, snel en ondubbelzinnig te veroordelen. Regeringen moeten doortastend optreden om een einde te maken aan de straffeloosheid en degenen die het internationaal recht schenden, ter verantwoording roepen. Hun gebrek aan politieke moed maakt de escalerende reeks vergeldingsacties mogelijk die burgers in de vuurlinie van willekeurige raketten en militaire luchtaanvallen plaatst.

“Vandaag zijn we getuige van het langdurige falen van de internationale gemeenschap om de waardigheid en de mensenrechten van de Palestijnen te beschermen”, zei Gabriela Bucher, uitvoerend directeur van Oxfam International. “Het is allang tijd om de cyclus van oorlog, gevolgd door wapenstilstanden en toezeggingen van humanitaire hulp die slechts pleisters op een houten been zijn, te doorbreken en in plaats daarvan echt de onderliggende oorzaken van het onrecht en geweld dat onder de bezetting wordt gepleegd, aan te pakken.”

Oxfam

Oxfam-teams kunnen momenteel geen evaluaties ter plaatse uitvoeren vanwege de luchtbombardementen in Gaza en het geweld op de Westelijke Jordaanoever met aanvallen van kolonisten op Palestijnen. Wanneer Oxfam zal kunnen opereren, zal de hulp onder meer bestaan uit het verstrekken van schoon water, sanitaire voorzieningen, hygiëneartikelen, het herstel van water- en afvalwaternetwerken die bij de bombardementen zijn vernield, en voedsel en andere essentiële huishoudelijke artikelen voorzien voor mensen die hun huis of inkomen zijn kwijtgeraakt. Er is immers een grote bezorgdheid over het brandstoftekort dat voor de komende dagen wordt verwacht en dat kritieke gezondheids- en WASH-faciliteiten moet voorzien.

 

Foto: Osps7, Wikipedia / CC BY-SA 4.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!