Bron: Pixabay
Opinie, Samenleving, Politiek, België - ACOD Onderwijs

Regering verhoogt werkingsmiddelen kleuteronderwijs met 50 miljoen: opstap naar écht toekomstplan voor BaO?

Het doet ACOD Onderwijs plezier dat de grote onderwijsstaking van 20 maart de ogen van de politici heeft geopend. Wij vinden echter dat de verhoging van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs geen eindpunt kan zijn.

maandag 29 april 2019 10:24
Spread the love

Onmiddellijk na de grote onderwijsstaking van 20 maart werd in het Vlaams parlement een motie voor het basisonderwijs gestemd. Dat doet ons plezier, want het bewijst dat het loont te staken en actie te voeren. Gisteren besliste het Vlaams parlement unaniem om de werkingskosten van het kleuteronderwijs met 50 miljoen te verhogen. Dat is een stap in de goede richting, maar het mag hiermee niet ophouden. 

“Als de regering inzet op maximale kleuterparticipatie, dan moet ze ook navenant werkingskosten voorzien, dat is de logica zelve”, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs. 

ACOD Onderwijs is er echter van overtuigd dat geïsoleerde maatregelen zoals het verhogen van de werkingsmiddelen of een betere verloning voor directeurs slechts druppels op een hete plaat zijn. “Er is nood aan een samenhangend geheel aan maatregelen die het onderwijspersoneel in het onderwijs opnieuw ademruimte en voldoening geven”, vervolgt Libert. “Als de overheid het lerarentekort wil oplossen en de loopbaan aantrekkelijker wil maken, dan zal ze ook moeten inzetten op het takenpakket, betere werkomstandigheden en het beleid dat gevoerd wordt in de scholen en op bovenschools niveau.” 

Daarom mag de volgende regering de andere onderwijsniveaus niet over het hoofd zien. “Met de allerkleinsten beginnen is sympathiek, zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht,” aldus Libert, “maar dat betekent niet dat we de noden van de andere kinderen en jongeren mogen negeren. Elk kind heeft recht op een leerkracht die met goesting voor de klas staat.”

“Laat dit een startschot zijn voor de volgende regering om echt werk te maken van een allesomvattend plan voor het onderwijs”, besluit Libert.

ACOD Onderwijs zal de volgende stappen nauwlettend in het oog houden!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!