Minister Koen Geens. Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Economie, Politiek, België -

Koppeling tussen loon en anciënniteit moet blijven: minister Geens wereldvreemd?

Op (onder andere) de website van Het Laatste Nieuws van 23 april 2019 konden we lezen dat Minister Geens af wil van de koppeling tussen loon en anciënniteit. De minister spreekt krasse taal als hij zegt dat werknemers boven de 50 jaar minder moeten gaan verdienen omdat ze minder lasten hebben, geen huis meer dienen af te betalen en geen kinderen meer ten laste hebben. En daarom moet volgens de minister de verloning op basis van anciënniteit naar de prullenmand. Is minister Geens wereldvreemd?

maandag 29 april 2019 10:16
Spread the love

Hiermee jaagt minister Geens duizenden werknemers in het harnas. Ook voor ons als vakbond LBC-NVK en ACV is deze uitspraak meer dan ongepast. Als de minister hiermee het debat rond oudere werknemers een impuls wil geven slaat hij de bal volkomen mis. Indien politici oudere werknemers blijven problematiseren, zal het vraagstuk rond het verleggen van de activiteitsgraad nooit opgelost geraken. 

“Wie aan de barema’s morrelt, wil eigenlijk aan de lonen van werknemers prutsen, en natuurlijk niet in het voordeel van die werknemers”, stelt Stefaan Decock, Algemeen Secretaris van de LBC-NVK.”Zonder barema’s verdienen werknemers, ook de jongeren, gewoon minder. Dat bewijst de praktijk. Stop met jongeren en ouderen tegen elkaar op te zetten.” 

Per sector zijn er meestal barema-afspraken op maat. Zo betalen de rijkere industriële en financiële sectoren gemiddeld hogere lonen uit dan bijvoorbeeld de diensten- en distributiesectoren, die traditioneel minder marge hebben. De vakbond wijst erop dat de loonbarema’s in een aantal sectoren of bedrijfstakken minimumbarema’s zijn die de werkgevers alleen verplichten om bepaalde minimumlonen te respecteren. 

“Wie hieraan wil raken, bewijst werknemers geen dienst en is bovendien goed bezig om een deel van de bevolking nog armer te maken of in armoede te doen belanden. Objectieve, eerlijke en transparante barema’s geven zekerheid en zorgen ervoor dat je niet elk jaar opnieuw moet onderhandelen over een beetje opslag,” gaat Stefaan Decock verder.

Gevaar voor hogere lonen

Als loonbarema’s worden afgebouwd of ondermijnd, kan dat alleen maar leiden tot lagere lonen in de sectoren. “Onze ervaring en statistieken wijzen uit dat de lonen sowieso lager liggen in sectoren waar er geen onderhandelde barema’s bestaan”, aldus Stefaan Decock. “Als de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België kleiner is dan in een reeks andere lonen, is dat te danken aan onze barema’s.”

Vaak hoor je dat de huidige loonsystemen ‘oudere werknemers te duur maken’. “Dat is zeer relatief, want barema’s regelen doorgaans alleen loonsverhogingen tot de leeftijd van 45 jaar. Als we naar de sectorale normen kijken, is het zeker niet zo dat een 55-jarige werknemer per definitie veel duurder is dan zijn 45-jarige collega,” zegt Stefaan Decock.

Voor jongere werknemers moeten de baremalonen sowieso worden verbeterd, vindt de vakbond.“Wij knokken voor hogere lonen voor jongeren, en dat is ook mogelijk zonder de meer ervaren collega’s tekort te doen.”

Aan minister Geens nog de volgende raad: Schoenmaker, blijf bij uw leest.

take down
the paywall
steun ons nu!