Elke dag krijgen 11.000 kinderen astma door verkeer

Jaarlijks ontwikkelen vier miljoen kinderen wereldwijd astma als een gevolg van de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door personenwagens en vrachtverkeer. Dat zijn 11.000 kinderen per dag, zegt een ophefmakende studie in The Lancet.

donderdag 11 april 2019 15:57
Spread the love

Volgens de onderzoekers blijkt uit de studie dat luchtvervuiling veroorzaakt door uitlaatgassen van dieselauto’s en vrachtverkeer de grote boosdoener is. Drie vierde van de nieuwe astmagevallen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar, zou op die manier rechtstreeks te wijten zijn aan het verkeer.

De meeste gevallen van astma werden opgetekend op plaatsen waar het pollutieniveau zelfs lager is dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorschrijft. De vervuilde lucht zou met andere woorden nog schadelijker zijn dan gedacht.

Stikstofdioxide

Wereldwijd schatten de onderzoekers dat het jaarlijks gaat om vier miljoen nieuwe ontwikkelingen. Ze linken de astma met name aan de uitstoot van stikstofdioxide (NO2), een gas dat in de atmosfeer terecht komt na verbrandingsprocessen zoals die in de motor van een auto.

De top 3 van de steden waar astma het vaakst gelinkt wordt aan de blootstelling aan NO2 zijn Lima (Peru), Shanghai (China) en Bogota (Colombia). Naar schatting 92 procent van de kinderen met astma door te hoge concentraties NO2, is te vinden in gebieden waar de jaarlijks gemiddelde NO2-concentratie lager is dan de WHO-richtlijn van 21 delen per miljard.

België in top 10

Het land met het meeste kinderen met astma als een gevolg van de verkeerspollutie is Zuid-Korea. Hier zou een derde van alle nieuwe astmapatiënten gelinkt kunnen worden aan de luchtvervuiling. De top 10 wordt vervolledigd door zes landen in het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, en verder Japan en België.

Door de hoge bevolkingsaantallen en de hoge mate van luchtvervuiling zijn de top drie van landen met de hoogste totaalcijfers van kinderen die elk jaar astma krijgen China (760.000), India (350.000) en de Verenigde Staten (240.000).

In een reactie op het ophefmakende onderzoek stelt Penny Woods van de British Lung Foundation in de krant The Guardian dat we er altijd van overtuigd waren dat de grootste bedreiging van het verkeer voor kinderen het risico op een accident was. “Nu zien we dat er een even groot dodelijk risico is door kinderen vervuilde lucht te laten inademen. We hebben enorme inspanningen gedaan om het aantal verkeersongelukken te verminderen, we moeten dezelfde inspanning doen om giftige gassen en de luchtverontreiniging te reduceren.”

take down
the paywall
steun ons nu!