Gesloten centrum 127bis. Bron: Platform Kinderen op de Vlucht.
Opinie, Samenleving, Politiek, België - Platform Kinderen op de Vlucht

Detentie van migrantenkinderen: Belgische regering opnieuw terechtgewezen

Het is voorlopig niet meer mogelijk om kinderen op te sluiten in het gesloten opvangcentrum Steenokkerzeel 127bis bij Brussel. De Raad van State gelastte afgelopen week de schorsing van het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 dat de opsluiting van gezinnen met kinderen in het centrum 127bis mogelijk maakte. Een definitieve uitspraak mogen we pas over vele maanden (of zelfs jaren) verwachten. Desalniettemin is deze uitspraak een nieuwe terechtwijzing van de Belgische migratiepolitiek.

zaterdag 6 april 2019 14:47
Spread the love

De Raad van State[1] geeft de Franstalige en Duitstalige balies (Avocats.be) en de 15 middenveldorganisaties[2] gelijk en gelast de schorsing van het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 dat de opsluiting van gezinnen met kinderen in het centrum 127bis mogelijk maakte. Het is nu dus niet meer mogelijk om kinderen op de sluiten in dit centrum.

Voor de Raad van State moet er snel gehandeld worden, zij gelast de onmiddellijke uitvoering van dit arrest: “De tenuitvoerlegging van het bestreden Koninklijk Besluit veroorzaakt een voldoende ernstige schending van de belangen van de personen die de verzoekers verdedigen […] om de spoedeisendheid vast te stellen die een beslissing in kort geding rechtvaardigt.” Ondanks de verklaringen van de regering en de dure aanpassingen die ondernomen werden om deze detentie mogelijk te maken, is het onmogelijk om kinderen in het centrum 127bis voor geluidsoverlast te beschermen en hun prive?- en gezinsleven te respecteren. 

De eisende partijen zijn tevreden met deze uitspraak die nogmaals aantoont dat het onmogelijk is om een gesloten centrum aan te passen aan het hoger belang van kinderen. Zij vragen de Belgische regering nogmaals om voor eens en altijd te stoppen met het opsluiten van kinderen omwille van hun migratie- of verblijfsstatus en wel omdat deze praktijk hun fundamentele rechten schendt. Het hoger belang van het kind moet de? eerste overweging zijn bij elke beslissing die het kind aangaat. 

Centrum 127bis dus niet aangepast aan noden kinderen

In de zomer van 2018, na een onderbreking van 10 jaar, had de Belgische regering een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat het mogelijk maakte om kinderen vast te houden in family units in het gesloten centrum 127bis. Dit centrum bevindt zich vlakbij de landingsbanen van Brussels Airport in Steenokkerzeel. Volgens de regering was er alles aan gedaan om het centrum aan te passen aan de noden van kinderen. Ter herinnering, de bouw van dit centrum heeft bijna 2 miljoen euro gekost aan de belastingbetaler (exclusief de functioneringskosten).

Sinds augustus 2018 werden er 9 gezinnen, waarvan in totaal 22 kinderen vastgehouden. Ee?n gezin (met vier jonge kinderen) werd er (in twee afzonderlijke periodes) 54 dagen vastgehouden. Dat komt neer op een kost van 54.000 euro voor dit gezin alleen (exclusief repatrie?ringskosten).

Naar aanleiding van een vordering tot schorsing van Avocats.be en 15 middenveldorganisaties, heeft de Raad van State gisteren een arrest uitgesproken dat de opschorting van de opsluiting van kinderen in het gesloten centrum beveelt. De Raad motiveert haar beslissing op basis van de langdurige blootstelling van de vastgehouden kinderen aan geluidshinder van de luchthaven. Bovendien stelde zij vast dat het prive?- en gezinsleven van de opgesloten families er niet gegarandeerd kan worden.

Om die redenen mag geen enkel kind meer worden opgesloten in het centrum 127bis. Het gaat hier natuurlijk slechts om een schorsing. De procedure in het kader van het annulatieberoep betreffende het KB loopt nog. Een definitieve uitspraak wordt pas over vele maanden (of zelfs jaren) verwacht.

Desalniettemin is deze uitspraak een nieuwe terechtwijzing van de Belgische migratiepolitiek. Zij toont opnieuw aan dat het gewoon onmogelijk is om een gesloten centrum aan te passen aan het hoger belang van kinderen.

De Franstalige en Duitstalige balies en de middenveldorganisaties vragen, in de aanloop naar de verkiezingen, dat de regering de zware gevolgen van detentie voor kinderen erkent en definitief stopt met het opsluiten van kinderen om migratieredenen.

Zij wijzen erop dat er alternatieven bestaan die veel efficie?nter zijn en vragen voor een migratiebeleid dat de fundamentele rechten van kinderen respecteert. De 330 organisaties die de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” steunen, zijn ook tevreden met de beslissing.

“Het is zeker een stap in de goede richting”, meent Rob Kaelen van het Platform Kinderen op de Vlucht, e?e?n van de organisaties die deze campagne lanceerden. “Laat ons hopen dat dit de regering aanzet om voor eens en altijd te stoppen met het opsluiten van kinderen en dat ze een onvoorwaardelijk verbod op het opsluiten van kinderen om migratieredenen verankert in de wet. Dit is ook wat de bijna 35.000 mensen die onze petitie hebben getekend, vragen.”

 

Notes: 

1. Raad van State, Arrest no. 244.190 van 4 april 2019.
2. De?fense des Enfants-International-Belgique, Ligue des droits de l’Homme, Liga voor mensenrechten, Jesuit Refugee Service-Belgium, Service droit des jeunes de Bruxelles et de Namur, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRE (Coordination et initiatives pour re?fugie?s et e?trangers), Platform Kinderen op de Vlucht, Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant (CODE), Kinderrechtencoalitie, Association des psychiatre infanto-juve?niles, l’Association pour le droit des e?trangers, Association des psychologues, WAIMH Belgo-Luxembourgeoise en Nansen.

take down
the paywall
steun ons nu!