Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Europa, Politiek, België - 11.11.11

Europa zal mensen zien verdrinken vanuit de lucht en niets doen

De Europese lidstaten beslisten gisteren om de inzet van schepen op de Middellandse Zee binnen de Europese operatie Sophia op te schorten. De opleidingsmissie van de Libische kustwacht en de luchtpatrouilles worden wel voortgezet. De schepen van operatie Sophia redden sinds 2015 44.000 mensen. Ook het Belgische fregat Louise Marie werkte daar in 2017 aan mee. Met deze beslissing verdwijnt het laatste humanitaire element uit de operatie Sophia, vinden 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

woensdag 27 maart 2019 18:09
Spread the love

Operatie Sophia was in juni 2015 opgezet om mensensmokkelaars het leven zuur te maken en hun boten te vernietigen. Daarbij was de inzet van vliegtuigen voor observaties belangrijk. Die mogen nu blijven vliegen, maar er zullen geen boten meer varen die drenkelingen kunnen oppikken. Na het wegpesten van zo goed als alle reddingsngo’s is deze beslissing een nieuw dieptepunt in het Europese migratiebeleid op de Middellandse zee.

De Europese lidstaten bleken wel bereid tot een akkoord om de steun aan de Libische kustwacht verder te zetten. 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen wijzen er nogmaals op dat de mensen die worden opgepikt door de Libische kustwacht worden blootgesteld aan vreselijke mensenrechtenschendingen. Eind vorige week nog uitte de VN Mensenrechtencommissie scherpe kritiek op het Europese beleid. Ze riep de EU op om de ngo’s niet te belemmeren in hun humanitaire werk op zee en de steun aan de Libische kustwacht te herzien.

11.11.11 en Vluchtelingenwerk veroordelen het gebrek aan EU-solidariteit bij de opvang van mensen die toekomen. De hervorming van het Europese Dublin-systeem met daarin voorstellen rond een eerlijke spreiding van vluchtelingen over heel Europa, zit al maanden muurvast.

Daarom sloot Italië al eerder zijn havens voor mensen op de vlucht, een beslissing die de 3 ngo’s ten stelligste afkeuren.    

11.11.11, en Vluchtelingenwerk roepen België op om:

  • verzet aan te tekenen tegen de beslissing om de inzet van schepen op te schorten. Het redden van mensenlevens is een internationale plicht en mag geen onderdeel zijn van een politiek steekspel.
  • een constructieve houding in de hervorming van het Europese asielsysteem aan te nemen. Op kortere termijn vragen we België mee aan de kar te trekken van een ontschepings- en verdelingsmechanisme met lidstaten die wel bereid zijn hun internationale verplichtingen na te komen. Dat moet toelaten dat mensen die gered worden op zee, kunnen aanmeren en verdeeld worden over Europese lidstaten.
  • de operationele steun aan de Libische kustwacht op te schorten tot er garanties zijn over de veiligheid van migranten in Libië.

take down
the paywall
steun ons nu!