Snel groeiend grondstoffengebruik is hoofdschuldige voor klimaatverandering

Het razendsnel stijgende gebruik van grondstoffen is de belangrijkste schuldige voor de klimaatverandering en de teloorgang van de soortenrijkdom, blijkt uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties. De wereld moet dringend op een andere manier met materialen leren omgaan.

donderdag 14 maart 2019 16:59
Spread the love

Het Global Resources Outlook-rapport van het VN-milieuagentschap (UNEP) onderzoekt al sinds 1970 de trends in het gebruik van natuurlijke rijkdommen en de consumptiepatronen die ermee gepaard gaan.

Sinds dat eerste rapport is de wereldbevolking verdubbeld en is de wereldeconomie verviervoudigd. Over die periode is de jaarlijkse extractie van grondstoffen als olie, metaalerts en biomassa dan ook razendsnel gegroeid, van 27 naar 92 miljard ton. In het huidige tempo zal die hoeveelheid opnieuw verdubbelen tegen 2060.

Grootschalige investeringen

Sinds 2000 is de jaarlijkse groei versneld tot 3,2 procent per jaar, grotendeels aangejaagd door grootschalige investeringen in infrastructuur en een hogere levensstandaard in ontwikkelingslanden en groeilanden, met name in Azië. Maar de rijkste landen spannen nog steeds de kroon met 9,8 ton aan materialen per persoon in 2017.

Het gebruik van fossiele brandstoffen steeg van 6 miljard ton in 1970 naar 15 miljard ton in 2017. Biomassa steeg van 9 naar 24 miljard ton in dezelfde periode, vooral voor voedsel, dierenvoeder en energie.

Klimaatverandering

Volgens het rapport is die extractie van materialen en de verwerking ervan “verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en meer dan 90 procent van de druk op biodiversiteit en waterkwaliteit”. Tussen 2000 en 2015 verdubbelde de impact van grondstoffengebruik op de klimaatverandering en de volksgezondheid.

“Dit rapport toont dat we de eindige grondstoffen van deze wereld aan het plunderen zijn alsof er geen morgen meer komt”, zegt Joyce Msuya, interim-directeur van UNEP. “Zo zwengelen we klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit aan. Eerlijk gezegd: er zal ook geen morgen zijn voor veel mensen als we zo blijven verder doen.”

2060

Op basis van die metingen maakt het rapport ook projecties tot het jaar 2060. Naar verwachting zal het gebruik van grondstoffen verder stijgen, met 110 procent, met als gevolg bossen die met 10 procent krimpen en een verdere teloorgang van andere habitats zoals graslanden met ongeveer een vijfde. De implicaties voor de klimaatverandering zijn ernstig: de uitstoot van broeikasgassen stijgt met naar schatting 43 procent.

Het rapport besluit dat, als de economische groei in het huidige tempo aanhoudt, er veel grotere inspanningen nodig zullen zijn om te verzekeren dat die groei geen negatieve impact op het milieu zal hebben.

Dringende actie

Het rapport breekt een lans voor een meer zuinige omgang met grondstoffen, maar dat is op zichzelf niet genoeg. “Wat nodig is, is de overgang van een lineaire naar een circulaire stroom dankzij een combinatie van langere levenscyclus van producten, intelligent ontwerp en standaardisering, en hergebruik en recyclage”, stelt het rapport.

Als de aanbevelingen worden gevolgd, zou dat de economische groei stimuleren en de aanvankelijke kosten van die ingrepen op termijn terugbetalen, stellen de auteurs.

take down
the paywall
steun ons nu!