Bron: Act For Climate Justice

Milieu- en Noord-Zuidbeweging vragen grondwetswijziging voor klimaatwet

Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, WWF en Greenpeace roepen alle politieke partijen op om zich achter een grondwetswijziging te scharen voor een klimaatwet. Uit advies van de Raad van State blijkt dat zo’n grondwetswijziging nodig is.

donderdag 14 maart 2019 16:26
Spread the love

De Kamercommissie Volksgezondheid en Leefmilieu besprak het advies van de Raad van State gisteren (woensdag). Daarbij blijkt dat een grondwetswijziging van artikel 7bis nodig is om een juridische verankering van de klimaatdoelen via een bijzondere wet mogelijk te maken.

Een van de opties die de Raad van State in zijn advies naar voren schuift, is een grondwetsherziening. Zo’n wijziging voorziet in een juridische basis voor de klimaatwet en is nog tijdens deze legislatuur mogelijk, stellen de organisaties. De volgende legislatuur kan het enkel als het betreffende grondwetsartikel nu al voor herziening vatbaar wordt verklaard.  

Aanvulling

De academici die het voorstel van bijzondere wet schreven, stellen een wijziging voor waarbij het artikel wordt aangevuld met een tweede lid: “Zij werken inzonderheid samen aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten vastgesteld bij een wet aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.”

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en 11.11.11 roepen alle politieke partijen op om die wijziging goed te keuren.“Bijna alle partijen hebben zich in een resolutie al geschaard achter koolstofneutraliteit voor 2050”, zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. “Dat doel moet ook juridisch verankerd worden om burgers en bedrijven voldoende zekerheid en richting te geven in die omschakeling naar een klimaatvriendelijke samenleving.”

Bienstman roept alle partijen op om constructief samen te werken en voorstellen te doen voor de juridische verankering. “Maar het is duidelijk dat zonder een grondwetsherziening een aantal beloftevolle paden zich nu al sluiten. Dat kunnen we niet aanvaarden.”

take down
the paywall
steun ons nu!