Opinie - comite 8 maart

Do’s en don’ts op 1e Belgische Vrouwenstaking 

Overal ter wereld staan vrouwen op om te reageren tegen seksisme en alle vormen van geweld en discriminatie die ze moeten ondergaan. Het Collecti.e.f 8 maart roept alle vrouwen* in België op om op 8 maart te stoppen met wat ze normaal doen. Een staking dus, van betaald werk, van zorg, huishouden, studies en consumptie om op te komen voor gelijke rechten, die in verschillende domeinen nog steeds niet gegarandeerd zijn. En om hun nog te vaak onzichtbare werk zichtbaar te maken en zo aan te tonen dat “ Wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld”.

dinsdag 5 maart 2019 16:08
Spread the love

Verschillende vakbonden hebben al besloten de staking te steunen , op verschillende manieren en de mobilisatie vindt plaats overal in België. Voor 8 maart zijn acties en piketten aangekondigd in verschillende bedrijven (ziekenhuizen, de socio-culturele sector, OCMW, onderhoud, gemeentediensten,…) en samenkomsten/betogingen op verschillende plaatsen, in verschillende steden plaatsvinden (Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, Bergen,…). We roepen ook op om om 14u, waar je je ook bevindt, lawaai te maken en dit onder de hashtag #8maars op sociale media te delen.

Hoe kan ik als vrouw* deelnemen aan de vrouwenstaking ? 

Elke vrouw* kan deelnemen op haar manier , binnen haar mogelijkheden, voorkeuren, en dagelijkse realiteit. Zij die niet een hele dag kunnen staken kunnen om 14u lawaai maken waar ze zich ook bevinden maar ook op verschillende andere manieren tonen dat ze deelnemen aan de staking: een boodschap posten op social media onder de hashtag #8maars, zich in het paars kleden, een affiche of slogan aan het raam hangen, of eventueel een schort, schotelvot, of kuishandschoen. Zij kunnen ook een automatisch antwoord instellen in hun mail. 

Vrouwen* nemen deel aan alle aspecten van de maatschappij, daarom gaat deze staking verder dan een klassieke staking van betaald werk en roepen we op ook het huishoudelijk werk te staken, de zorg voor anderen, consumptie en studies. De vier dimensies van de Vrouwenstaking zijn: 

 • –  Staking van betaald werk: een hele dag of aantal uren niet werken, afwezig zijn.
 • –  Staking van de zorg voor anderen (onbetaald werk, huishouden,opvoeding van kinderen…): op 8 maart willen we ook het onzichtbaar werk van vrouwen, dat zij
  dagelijks uitvoeren in de privésfeer, zichtbaar maken.
 • –  Staking van consumptie : het Collecti.e.f roept ook op om consumptie te staken
 • –  Staking van studies (school, stage) : studentes die staken zullen niet naar de les of hun stage gaan 

Wat kan ik als man** doen?

 1. Wees bewust van je privileges.
  De basis van elk type bondgenootschap is het herkennen van de eigen privileges. Toegang tot betere jobs, meer spreekruimte krijgen, kwaad kunnen worden zonder daarop veroordeeld worden, zich veilig voelen op straat… ja, je hebt een aantal privileges enkel en alleen maar omdat je een man bent! 
 2. Wees geïnformeerd.
  Een goede bondgenoot doet zelf onderzoek. De kostbare tijd waarover vrouwen* beschikken wordt statistisch gezien vaker ingenomen door anderen, eis die niet verder op door uitleg te vragen over bepaalde zaken die je zelf kan terugvinden op verschillende websites, blogs en in boeken. Pas op dat de bronnen geloofwaardig zijn
 3. Geloof wat vrouwen* zeggen.
  Wanneer vrouwen* hun seksistische en/of negatieve ervaringen met je delen, is het beter deze niet te minimaliseren. Zij weten wat ze meegemaakt hebben, jij niet. Het gevoel krijgen dat je onvoorwaardelijk geloofd wordt na het slachtoffer te zijn van discriminatie is een eerste belangrijke stap richting herstel.
 4. Neem het huishoudelijk werk over.
  Nu je beter geïnformeerd bent, weet je dat de tijd van vrouwen* statistisch gezien meer ingepalmd wordt door zorgtaken (voor de kinderen zorgen, het huishouden doen,…). Neem op de dag van de staking zoveel mogelijk van dat onzichtbare werk over zodat de vrouwen* rondom je zich volledig kunnen concentreren op de staking. Als je dit blijft doen na de 8ste maart zal niemand hierover klagen.
 5. Blijf weg van de microfoon.
  Wist je dat bovenop de langere spreektijd, een man statistisch gezien ook meer kans maakt om geïnterviewd te worden dan vrouwen*? Op de dag van de staking kan het zijn dat er journaliste.s.n je vragen wat je denkt over de vrouwen*staking. Het juiste om te doen is om dit te weigeren en hen beleefd door te verwijzen naar vrouwen*, de belangrijkste belanghebbendes en de organisatrices van deze staking.
 6. Strijd tegen seksisme.
  De kans bestaat dat er tegenstanders van gelijkheid zullen verschijnen op de 8ste maart. Tolereer geen enkele seksistische handeling of opmerking (zelfs geen grapje). Een recente ULB studie heeft aangetoond dat het confronteren van seksistische mensen de beste manier is om hun attitude te doen veranderen.
 7. Gebruik het feminisme niet voor je eigen doeleinden.
  Een verleiding die vele bondgenoten voelen is de verwachting om bedankt of geëerd te worden voor de steun die ze geven. Als je dat overkomt, vraag jezelf af: ben jij het die hier van belang is, of de strijd voor een meer egalitaire en rechtvaardige samenleving?
 8. Creëer een bewustwording bij andere mannen.
  Echte gelijkheid tussen vrouwen* en mannen hangt ook af van het aantal mannen die bereid zijn om hun privileges in vraag te stellen. Sociaalpsychologische studies tonen aan dat we een grotere neiging hebben om naar mensen te luisteren die op ons gelijken. Daarnaast imiteren we sneller het gedrag van mensen die op ons gelijken.
 9. Omarm inclusiviteit!
  De strijd voor gelijkheid is inclusief. Een goede bondgenoot voor vrouwen* is ook een goede bondgenoot van alle gediscrimineerde bevolkingsgroepen: raciale mensen, LGBTQIA+, arme mensen, mensen met een functiebeperking, immigranten, etc. Hoe meer aandacht je geeft aan hetgeen wat anderen meemaken, hoe beter je bondgenootschap wordt.

Wil je naar één van de activiteiten?

Bekijk hier de acties en de activiteiten van het Collecti.e.f 8 maart 2019:

WordPress: https://8maars.wordpress.com/agenda/

Facebook: https://www.facebook.com/events/737960343253760

* Elke persoon die zich identificeert en/of gepercipieerd wordt als vrouw.
**Elke persoon die zich identificeert en/of gepercipieerd wordt als man.

 

take down
the paywall
steun ons nu!