Foto: Flickr
Interview, Samenleving, België -

Week van de Vrijwilliger: “De bescherming van vrijwilligers moet beter”

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw pleit voor een Meldpunt voor vrijwilligers. “In de praktijk zien we dat vrijwilligers slachtoffer kunnen zijn van misbruik”, vertelt Eva Hambach, directeur van de vzw. Volgens haar maken organisaties soms misbruik van de goedheid van de vrijwilligers. “De bescherming van de vrijwilligers moet kwalitatief beter."

donderdag 21 februari 2019 11:57
Spread the love

Van 23 februari tot 2 maart gaat de Week van de Vrijwilliger door. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert deze campagne jaarlijks om het harde werk van de 750.000 Vlaamse vrijwilligers onder de aandacht te brengen. “En dat engagement is al regelmatig misbruikt”, meent Hambach.

“Vrijwilligers sluiten zich soms aan bij organisaties die helemaal geen toestemming hebben om met vrijwilligers te werken. Uiteindelijk dragen de vrijwilligers de negatieve gevolgen, want wettelijk zijn zij dan niet in orde. Dat is maar één van de voorbeelden van problemen waar vrijwilligers mee te maken kunnen hebben.”Bron: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vanwege deze problematiek strijdt Vlaams Steunpunt Vrijwilligers voor een Meldpunt Vrijwilligerswerk. Recent is een wetswijziging ingevoerd van de ‘wet betreffende de rechten van de vrijwilliger’. Toch vindt Eva Hambach dat de bescherming van de vrijwilliger beter moet. 

“Vrijwilligers lijken relatief goed beschermd, maar het is vaak de vrijwilliger die opdraait voor de fouten die organisaties maken”, meent de directeur. “Organisaties die vrijwilligers illegaal aanwerven, worden vaak niet gesanctioneerd. De vrijwilligers trekken dan aan het korte eind, en zijn ondanks hun goede bedoelingen de dupe.”

De organisatie wil misbruikte vrijwilligers een stem geven. Door een officieel Meldpunt kan de vrijwilliger klachten over de Vrijwilligerswet indienen. “We geloven dat een officieel orgaan het vrijwilligerswerk eerlijker en aangenamer kan maken.”

Het Meldpunt kan ingezet worden voor verschillende redenen van misbruik. Het gaat om de verschuiving van taken van betaald personeel naar vrijwilligers om kosten te besparen, zoals werknemers als vrijwilligers te laten overwerken en werknemers op pensioen te laten vervangen door een vrijwilliger. Ook situaties als het niet ontvangen van een onkostenvergoeding en urenlang werken zonder pauze kan de vrijwilliger melden.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wil het Meldpunt laagdrempelig houden. “Op die manier kunnen we elke vrijwilliger verzekeren dat we hun klacht serieus nemen”, vertelt Hambach. Toch blijft de directeur heel positief over vrijwilligerswerk. “We mogen niet vergeten dat het Meldpunt er zou komen voor uitzonderingen. Vrijwilligerswerk verloopt bijna altijd probleemloos. Onze Vlaamse vrijwilligers zijn een rots in de samenleving, en daarom verdienen ze deze extra stem.” 

take down
the paywall
steun ons nu!