Open Brief: ‘ Tijd om Kleur te Bekennen ‘

Open Brief: ‘ Tijd om Kleur te Bekennen ‘

woensdag 28 november 2018 14:28
Spread the love

Tijd om Kleur te Bekennen

Iedereen is het er over eens dat onderwijs een belangrijke hefboom is om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst te beantwoorden. Scholen krijgen de aanzienlijke verantwoordelijkheid toebedeeld om de geëngageerde burgers van morgen klaar te stomen. Die burgers staan enkele gigantische uitdagingen te wachten: de klimaatverandering, de groeiende sociale en economische ongelijkheid, geopolitieke conflicten en hun gevolgen zoals gedwongen migratie,… Al meer dan 20 jaar biedt het programma Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur leerkrachten en directies kwalitatief advies rond deze uitdagingen.

Kleur Bekennen (in het Franstalig landsgedeelte Annoncer la Couleur) is een federaal programma dat deel uitmaakt van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (ENABEL, het voormalige BTCCTB). Het biedt schoolteams persoonlijk advies en een overzicht van toegankelijk, kwalitatief aanbod in de sector. Kleur Bekennen staat in elke provincie en in Brussel klaar voor kleuterleiders en-leidsters, onderwijzers en leerkrachten, voor lectoren aan een lerarenopleiding, in synergie en/of in samenwerking met andere aanbieders in de sector.

De overkoepelende term die het werk van Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur benoemt is Wereldburgerschapseducatie. De concrete doelstelling ervan is in heel België jongeren bewust maken van de structurele uitdagingen die binnen een geglobaliseerde wereld spelen. Jongeren moeten de kans krijgen om op te groeien tot solidaire en kritische burgers in verbinding met anderen.

Gaandeweg heeft KLB/ALC op basis van haar holistische, brede en neutrale aanbod een solide reputatie opgebouwd binnen de sector.  “Het project met Kleur Bekennen heeft me als leerkracht terug het gevoel gegeven dat ik samen met mijn collega’s aan iets waardevol kan meewerken. Het geeft veel energie om samen met je leerlingen een engagement voor een betere wereld te verkennen” verklaart een leerkracht. Het KLB programma slaat duidelijk een unieke brug tussen de onderwijswereld en de wereld van de ontwikkelingssamenwerking. En toch …

Het kabinet van de minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo besliste recentelijk om het budget voor de komende 6 jaar met 40% minder te verminderen. Hoewel besparingen aan de orde van de dag zijn, begrijpen we niet op welke langetermijnvisie deze beslissing is gebaseerd. Temeer omdat de minister kort daarvoor de expertise benadrukte die de afgelopen 20 jaar binnen het programma werd opgebouwd[i]. Welke denkoefening heeft zijn kabinet er dan toe gedreven om het budget voor het programma voor Wereldburgereducatie opnieuw te verminderen?

Het is duidelijk dat deze beslissing de doodsteek betekent voor het programma zoals het nu is. We stellen dus tot onze grote spijt vast dat, tenzij deze beslissing nog wordt bijgestuurd, KLB/ALC leerkrachten niet langer een laagdrempelige en kwalitatieve begeleiding zal kunnen aanbieden en ook de brugfunctie tussen scholen en andere actoren in ontwikkelingssamenwerking in het gedrang komt.

Vandaar dat wij een alarmsignaal richten tot jullie, leerkrachten en directieleden, die in het verleden onze diensten hebben gebruikt en geapprecieerd. De begeleiding op maat die wij jullie al die jaren hebben kunnen bieden, staat op het punt te verdwijnen. Dit signaal geldt voor de hele sector in België, waar de besparingen elkaar opvolgen, hoewel internationale onderzoeken het belang ervan onderstrepen, zelfs oproepen om er meer in te investeren[ii].

We richten dit alarmsignaal tot jullie, burgers en kiezers, om de prioriteiten van deze minister en de manier waarop ingrijpende politieke beslissingen worden genomen duidelijk te maken. Deze beslissingen zijn niet in overeenstemming met de internationale engagementen die België aangaat binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen[iii], in het bijzonder doelstelling. 4.7 “Tegen 2030 zorgen dat alle leerlingen de nodige kennis en vaardigheden verwerven om zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling, meer bepaald door onderwijs in ontwikkeling en duurzame levensstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, vredeseducatie en conflictloze communicatie, wereldburgerschap, de appreciatie van culturele diversiteit en de bijdrage van cultuur tot duurzame ontwikkeling”[iv].

Het is tijd om kleur te bekennen en de huidige tendens te keren. Daarom delen wij onze bezorgdheden en ontstelling met jullie in deze open brief. Aarzel niet om jullie steun voor ons programma duidelijk te maken en verder bij te dragen aan een solidaire en democratische samenleving. (Nederlandse vertaling: Jeroen Weckhuysen)

Lotte Adriaenssens, Annaïg Bouguet, Ellen Braet, Marisol Bronlet, Martine Cardinal, Estelle Colle, Gladys Coulon, Laurence Devlaminck, Evita Dhaenens, Marie Gérain, Manon Jadoul, Rik Lefevere, Emilie Sainvitu, Antoine Stasse, Wim Vandenbussche, Ann Verstraeten, Jeroen Weckhuysen (Educatieve Medewerkers Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur).

Olivier De Schutter, Professor, Voormalig Speciaal Rapporteur bij de Verenigde Naties voor Recht of Voedsel, lid van de VN Commisie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten. Ellen Claes, Professor aan het Centrum voor Politicologie van de KU Leuven. Patrick Loobuyck, politiek filosoof, UAntwerpen/UGent. Johan Braeckman, professor Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, UGent. Mark Saey, Lector Wereldburgerschap AP Hogeschool Antwerpen

ACODEV koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Philippe Hensmans directeur Amnesty International Franstalig België. School zonder Racisme. Commission Justice et Paix. Médecins du Monde. Bernard Duterme voor CETRI. Défi Belgique Afrique. Het magazine Imagine Demain le monde. Miel Maya Honing asbl. Quinoa vzw. Réseau IDée. Harika RONSE, Ex-personeelslid van ALC en ngo-medewerkster. Françoise Budo, Lector Humane Wetenschappen, HELMo. Jean-François Guillaume, Professor aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Université de Liège. Mohamed Nachi, Professor Sociologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Université de Liège. Gautier Pirotte, Professor aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Université de Liège. Marc Poncelet, Professor aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Université de Liège. Marc Jacquemain, Professor, Université de Liège. Dorothée Jardon, Wetenschappelijk Medewerker ,Haute École Charlemagne. Delphine Polson, Wetenschappelijk Medewerker ,Haute École Charlemagne. Isabelle Van Malder, Psychopedagoog Wetenschappelijk Medewerker ,Haute École Charlemagne. Mélanie Mangione, Wetenschappelijk Medewerker WBE, Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet. Guy Massart, Antropoloog. André Drouart, Leerkracht secundair op rust, erelid van Brussels Parlement. Gwenaëlle Grovonius, Federaal Parlementslid en Gemeenteraadslid. Yves Reinkin, Erelid Waals Parlement en coordinator voor Collectif des Écoles en Développement durable. Sarah Schlitz, Federaal Parlementslid. Barbara Trachte, Parlementslid in het Waals Parlement. Céline Fraipont et Pierre Bailly, Auteurs van de reeks “Pluisje” .Fabrice Murgia, Directeur van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles

[i] Video interview nav 20-jarige bestaan van KLB/ALC https://www.youtube.com/watch?v=rZabBg662Iw&t=3s

[ii] Global Education in Belgium – Peer Review  – GENE (Global Education Network Europe )

[iii] https://www.sdgs.be/nl/sdgs

[iv] https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

take down
the paywall
steun ons nu!