Werkgever en vakbond ondertekenen vandaag de CAO om vanaf 2019 30u/week te werken met loonbehoud ?(foto Femma vzw)
Opinie - Femma

Femma tekent cao voor 30 uren werkweek

Van 1 januari tot 31 december 2019 gaan medewerkers van de vrouwenorganisatie Femma vzw voltijds 30 uren per week werken met loonbehoud. Door te experimenteren met de kortere werkweek hopen ze bij te dragen tot een beter evenwicht tussen werk en privé van de personeelsleden en het maatschappelijk debat daarover te voeden. Vandaag tekenen de werkgever en een afgevaardigde van de vakbond LBC een nieuwe CAO.

maandag 19 november 2018 14:22
Spread the love

Onderzoek naar effecten minder werken

De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en het expertisecentrum Kind en Samenleving onderzoeken de impact van de kortere werkweek op de medewerkers van Femma en hun gezin. Dat doen ze door tijdsbestedingsonderzoek bij de betrokkenen voor, tijdens en na het jaar waarin het personeel in de 30-urige werkweek werkt. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk om praktijkervaring rond arbeidsduurvermindering in kaart te brengen en te delen met beleidsmakers, bedrijfswereld, middenveld en het grote publiek.

Hoe vullen de medewerkers de gewonnen tijd in? Krijgen ze meer energie? Hoe ervaren hun partners de veranderingen? En hun kinderen? Wordt Femma een aantrekkelijkere werkgever? Op die en talloze andere vragen hopen Femma en de onderzoekers begin 2020 een antwoord te kunnen geven.

Organisatie afstemmen op minder uren werken

“Om de kortere werkweek alle kansen te geven, reorganiseerde Femma haar interne werkprocessen in samenwerking met arbeidsinnovator Flanders Synergy. De focus ligt op effectiviteit, waarbij het werk doeltreffend wordt aangepakt met de juiste impact op de doelgroepen van de organisatie. Femma zorgt ook voor tijdelijke vervangende tewerkstelling om het minder uren werken in sommige domeinen te compenseren” zegt Ilse De Vooght, vakbondsafgevaardigde.

Femma’s visie op combinatie werk en prive?

Femma benadrukt de noodzaak aan meer evenwicht in de samenleving vanuit de vaststelling dat teveel gezinnen vandaag worstelen met hun tijdsverdeling. Tweeverdieners en eenoudergezinnen staan onder druk en hebben het moeilijk om alle aspecten in hun leven op een aangename manier te combineren. Meer evenwicht leidt nochtans tot meer kwaliteit van leven volgens Femma.

Gezinnen moeten praten over hun organisatie. Maar er moeten ook echt wel dingen veranderen in de manier waarop de samenleving vandaag functioneert, vindt Femma. Er is nood aan betere verlofregelingen, kwaliteitsvollere kinderopvang en de stereotiepe denkbeelden over hoe mannen en vrouwen het werk moeten verdelen moeten weg. Maar dat niet alleen!

Minder uren werken = meer tijd = meer geluk

“Een voltijdse werkweek van 38 uren of meer biedt te weinig ruimte om alle waardevolle aspecten in je leven naast werken een plaats te geven. De realiteit toont het aan. Het is moeilijk om alles draaiende te houden met een voltijdse baan. Volgens onderzoek van Kind en Gezin functioneert ongeveer 40% van de gezinnen niet in een tweeverdieners- maar in een ‘anderhalfverdienersmodel’.

Meestal kiezen vrouwen voor deeltijds werken. Als een voltijdse week bijvoorbeeld 30 werkuren zou tellen, zouden vrouwen e?n mannen minder uren werken, een betere taakverdeling bereiken en meer evenwicht ervaren tussen werk en prive?” zegt Eva Brumagne, algemeen directeur en werkgever.

Bouwen aan community

Femma vindt het belangrijk dat de thema’s rond combineren van werk en prive? op demaatschappelijke agenda komen en aan de keukentafel worden besproken. Om mee te praten ofmeer te weten kun je vanaf 19 november 2018 Femma’s community versterken opwww.gerichtopevenwicht.be of op de gelijknamige facebookpagina.

 

Bekijk hier de video die DewereldMorgen eerder maakte met Femma over een kortere werkweek.

 
 

take down
the paywall
steun ons nu!