Bron: Flickr
Opinie, Samenleving, België - ORBIT vzw

Mag het nu over concrete acties tegen racistische discriminatie gaan?

Het is interessant een debat te voeren over het feit of racisme aangeboren of aangeleerd is. Maar deze discussies leiden ons te veel af van concrete maatregelen om structurele discriminatie terug te dringen en racistisch gedrag bij te sturen.

dinsdag 7 augustus 2018 12:36
Spread the love

De laatste dagen laaide het debat over racisme weer op. Bleri Lleshi en Anya Topolski toonden aan dat racisme niet te herleiden valt tot biologisch racisme. Maarten Boudry lachte het concept van ‘cultureel racisme’ weg. Sociaal psycholoog Frank Van Overwalle stelde dan weer dat racisme niet alleen aangeleerd is, maar ook een biologische oorsprong heeft.

Hoewel de recente opiniestukken intellectueel prikkelend zijn, blinken ze ook uit in abstractie. Voor Laila, die ondanks haar competenties zelden of nooit op een sollicitatiegesprek uitgenodigd wordt, maakt het weinig uit of haar achterstelling nu ‘islamofobie’, ‘biologisch of cultureel racisme’ heet. Kwesi, die al meermaals te horen kreeg dat “we niet aan vluchtelingen verhuren”, heeft geen boodschap aan discussies over aangeboren of aangeleerd racisme.

Gevraagd: concrete structurele acties

Wat telt, zijn de acties die we als samenleving uitwerken om structurele discriminatie terug te dringen. Wie eraan twijfelt dat deze structurele achterstelling bestaat, kan er de vele onderzoeken over structureel racisme op nalezen: de PISA-resultaten voor het onderwijs, de jaarverslagen en diversiteitsbarometers van Unia, enquêtes van gerenommeerde statistiekenbureaus …

Aan inspiratie trouwens geen gebrek. Er is nood aan meer budget voor praktijktesten op de huisvestings- en arbeidsmarkt; bedrijven en overheden kunnen aangezet worden positieve acties te voeren; etnisch profileren bij de politie kan aangepakt worden via vorming, intervisiegesprekken en systematische mededeling van de reden van de politiecontroles; het juridisch apparaat kan eindelijk eens werk gaan maken van een interculturaliseringprogramma; de overheid kan media financieel stimuleren om hun Facebookpagina’s strakker te modereren; er kunnen educatieve straffen voorzien worden voor hatespeech-daders; de studieoriëntatie in het onderwijs kan via consultancy geprofessionaliseerd worden.

Nood aan concrete trainingssessies

En daarnaast is er een grote behoefte aan sociaal-cultureel en educatief werk om jongere en oudere burgers te leren omgaan met racisme. Een trainings- en gesprekssessie die ruimte geeft om tot inzicht te komen over ‘eigen racisme’ en opgekropte vragen en angsten te verwoorden kan bevrijdend werken.

Want of racisme alleen aangeleerd of deels aangeboren is: het is geen fataliteit. Het is hoog tijd dat we de stap zetten van debatten naar concrete acties. Een gezonde dosis ‘abstract racismedebat’ mag, maar we moeten ook overgaan tot een plan van aanpak en niet tot de orde van de dag.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!