Gideon Levy (YouTube)
Opinie, Wereld, Samenleving, Politiek -

Zestig doden in Gaza, het einde van het geweten van Israël

Commentator Gideon Levy is samen met collega's als Amira Hass, Uri Avnery en Ilan Pappé een van de weinige stemmen in Joods-Israël die nog door de mist heen kijkt van de zionistische praktijk en ideologie. Ondanks de onuitspreekbare wreedheden die er al aan voorafgingen ziet hij in Gaza 2018 een moreel dieptepunt. "Israël heeft geen geweten."

dinsdag 22 mei 2018 15:28
Spread the love

“Wanneer zal het ogenblik komen dat de massamoord op Palestijnen ook maar iets zal betekenen voor rechts? Wanneer zal het ogenblik komen dat de massamoord op burgers centrum-links ook maar in de geringste mate zal schokken? Als 60 afgeslachte mensen het niet doen, 600 misschien? Zal 6.000 hen in actie doen schieten?

Wanneer zal dat ogenblik komen dat een kleine hint van menselijke gevoelens de kop opsteekt, al was het maar voor even, voor de Palestijnen? Sympathie? Op welk ogenblik zal iemand halt roepen en mededogen suggereren, zonder te worden gebrandmerkt als een excentriek of een hater van Israël?

Wanneer zal er een ogenblik komen dat iemand toegeeft dat het slachter toch ook enige verantwoordelijkheid draagt voor zijn slachtpartij, niet alleen de slachtoffers, die uiteraard ‘verantwoordelijk zijn voor hun eigen afslachting’?

Zestig mensen waren voor niemand van enig belang – 600 misschien wel? 6.000 dan maar? Gaat Israël dan ook zijn uitvluchten en rechtvaardiging vinden? Zal de blaam dan ook gelegd worden bij de slachtoffers en hun ‘dispatchers, zonder dat een woord van kritiek, mea culpa, bezorgdheid, medelijden of schuld wordt gehoord?

Op maandag (14 mei), toen de dodentol alarmerend de hoogte in ging, vierde Jeruzalem de (Amerikaanse) ambassade en verheugde Tel Aviv zich over Eurovisie. Het ziet er naar uit dat een dergelijk moment zich nooit meer zal voordoen. De Israëli’s zijn onherroepelijk gebrainwasht, hun harten voorgoed afgesloten. Het leven van een Palestijn is niet langer iets waard …

Het is moeilijk om je een meer wreedaardige morele eclips voor te stellen. Het is niet moeilijk om zich een omgekeerd scenario in te beelden: 60 Israeli’s vermoord op één dag, terwijl de menigte de ambassade in Ramallah vieren en zich verheugen over een concert waarbij de winnaar van ‘A Star is Born’ (de Arabische versie van ‘The Voice’) wordt toegejuicht, terwijl tv-presentatoren en geïnterviewde gasten live tijdens de uitzending zitten te giechelen. Oh, die Palestijnse beesten, oh, die monsters …

De waarheid is dat Israël goed voorbereid is op het afslachten van honderden en duizenden en op het uitdrijven van tienduizenden. Niets zal hen stoppen. Dit is het einde van het geweten, de show van moraliteit is over. De voorbije dagen hebben dat beslissend aangetoond. De sporen zijn gelegd, de infrastructuur van de horror kreeg zijn vorm. Tientallen jaren brainwashing, demonisering en ontmenselijking werpen hun vruchten af. De alliantie tussen politici en media om de werkelijkheid te onderdrukken en te ontkennen is geslaagd. Israël staat klaar om verdere wreedheden te begaan. Niemand legt hen nog een vinger in de weg, noch van binnenuit, noch van buitenaf.

Buiten de gewoonlijke lippendienst zal de Trump-wereld ook maar iets doen, zelfs als Gaza – God verhoede het – Rwanda wordt. Zelfs dan zullen de waarnemers en analisten het Israëlisch leger citeren dat het zijn doelstellingen heeft bereikt, dat het terughoudend is geweest, dat dit het ‘meest morele leger’ is en ‘wat zou jij voorstellen dat we in de plaats doen?’ …

Het ogenblik is aangebroken. Rwanda komt naar Gaza en Israël viert. We hebben reeds twee miljoen mensen gevangen gezet en hun lot telt voor niemand. Wat heeft dat met ons te maken? Het is de fout van Hamas. Zestig mensen werden vermoord in één dag en niet het minste teken van bezorgdheid werd in Israël betoond. Dat zal vanaf nu ook niet meer gebeuren.

Commentaar van de redactie: Gideon Levy vat in deze korte commentaar goed de algemene sfeer weer in Israël zelf, waar de media bijna niets zeggen over wat in Gaza gebeurt, en als er al iets over wordt vermeld, volledig vanuit het officiële standpunt van het leger.

Er zijn echter wel degelijk meerdere Joods-Israëlische protesten aan de grens met Gaza en in meerdere Israëlische steden, die met de nodige repressie worden aangepakt, zij het totaal onvergelijkbaar met de repressie in Gaza, analoog met de aanpak van de Franse politie tegen sociale protesten. Deze stemmen vertegenwoordigen een kleine minderheid binnen de Joodse bevolking van Israël, maar ze zijn er wel, ook al worden ze in de Israëlische en internationale massamedia bijna volledig verzwegen.

Zij hebben bovendien de steun van talrijke Joodse organisaties wereldwijd, die benadrukken dat de regering in Israël niet namens de Joodse wereldgemeenschap spreekt. De Amerikaanse organisatie Jewish Voice for Peace heeft reeds meerdere manifestaties georganiseerd in tientallen Amerikaanse steden.

Gideon Levy’s vaststelling dat Gaza 2018 een moreel dieptepunt zonder voorgaande is, klopt echter volledig.

Dit is de vertaling van een aantal citaten uit het artikel Sixty dead in Gaza and the end of Israeli conscience door Lode Vanoost, aangevuld met eigen commentaar. Zie de link voor de volledige tekst.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!