Werkloosheid daalt vooral door aan de statistieken te prutsen

Al één van de vele jubelberichten over de dalende werkloosheid gelezen? Indien ja, neem er dan een flinke korrel zout bij. Zo waren er in februari van dit jaar geen 365.106 werklozen, zoals de RVA stelt, maar wel 524.242, zo blijkt uit berekeningen van het ABVV.

vrijdag 30 maart 2018 18:42
Spread the love

Job, jobs, jobs, dat is het mantra van deze regering en dat moet natuurlijk ondersteund worden met de nodige grafiekjes en tweets. Zo maakte de RVA onlangs bekend dat de werkloosheid gedaald is tot 365.106. Maar de RVA telt alleen de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen.

Het is de regering die beslist wanneer iemand uitkeringsgerechtigde is en dan wordt het makkelijk natuurlijk om de cijfers te sturen. Zo zijn er de jongeren die net afstudeerden en nog nooit gewerkt hebben. Zij moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar hebben het eerste jaar geen recht op uitkeringen. In de maand februari waren er zo 47.616.

Dan zijn er ook nog de mensen die verplicht zijn zich in te schrijven als werkzoekende hoewel ze geen recht hebben op een uitkering. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen met een leefloon. In totaal gaat het om 69.337 werkzoekenden. Een stijging met 6.560 in vergelijking met januari.

Een andere groep zijn de werklozen die zich vrijwillig inschreven als werkzoekende hoewel ze geen recht hebben op een uitkering. In februari waren er zo 42.183. Dat zijn voor een stuk mensen die geschrapt werden als uitkeringsgerechtigde, maar die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze bijvoorbeeld nog bij hun ouders wonen of een partner hebben die een inkomen heeft).

Belangrijk in de categorie die het RVA telt, is het woordje ‘volledig’. Het ABVV wijst er op dat er ook werkzoekenden zijn die zich genoodzaakt zien een deeltijdse job te aanvaarden, hoewel ze daar eigenlijk niet mee rondkomen en liever een voltijdse job willen. Als zij minder verdienen dan 1.531,93 euro bruto per maand, ontvangen zij een bijpassing van de RVA. In 2017 bevonden zich maandelijks gemiddeld 37.586 werknemers in deze situatie.

Ook het woordje ‘werkzoekende’ is niet onbelangrijk. In 2017 waren er 35.896 werklozen die vrijgesteld werden van actief werk zoeken omdat ze een opleiding volgen of bepaalde studies hernamen.

Het ABVV telt die vrijwillige inschrijvingen, de verplichte inschrijvingen zonder uitkering en de net afgestudeerden op bij het cijfer van de RVA en komt aan 524.242. Dat is dus een voorzichtig cijfer want je zou er ook nog de vrijgestelden van zoekgedrag en de onvrijwillige deeltijds werkenden kunnen bijtellen.

Het zou de regering en zeker de overheid sieren, mochten ze elke maand de echte cijfers geven over het aantal werkzoekenden en het aantal werklozen.

take down
the paywall
steun ons nu!