Outplacement met opzegvergoeding: de adder onder het gras!

Outplacement met opzegvergoeding: de adder onder het gras!

woensdag 31 januari 2018 12:01
Spread the love

Je wordt ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe baan. Geen eenvoudige opgave, zeker als je aan het zoeken bent naar een volwaardig contract en in functie van je capaciteiten. Dan hoor je het mooie Engelse woord: outplacement. De boodschap van deze bijdrage is dat je goed moet opletten indien je een opzegvergoeding krijgt.

Fantastisch toch: indien je recht hebt op 30 weken opzegtermijn of vergoeding krijg je de mogelijkheid om je te laten begeleiden naar een nieuwe job. Dat heet outplacementbegeleiding. Beter kan je niet wensen: het verwerken van het ontslag, sollicitatietraining, reflecteren over je wensen en capaciteiten, bewustwording van je beperkingen, een assessment,… Het behoort allemaal tot de mogelijkheden die je kansen op de arbeidsmarkt moeten versterken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen outplacement bij het uitvoeren van een opzegtermijn en bij het verkrijgen van een opzegvergoeding.

In het eerste geval mag je gedurende de hele opzegtermijn 1 dag per week afwezig zijn voor het volgen van de outplacement of om te solliciteren. De outplacementbegeleiding wordt dus uitgevoerd tijdens het betaalde sollicitatieverlof. De kosten zijn in dit geval voor de werkgever maar hij kan in bepaalde gevallen het Sociaal Interventiefonds aanspreken.

In het geval dat je een opzegvergoeding krijgt, heeft de ontslagen werknemer recht op 60 uren outplacementbegeleiding ter waarde van 1/12 van het bruto jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat. De werkgever kan in dat geval 4 weken opzegvergoeding inhouden om de outplacement (mede) te financieren. De werknemer moet het aanbod van de werkgever weigeren of aanvaarden binnen de 4 weken. Indien dat niet gebeurt, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd en moet de werknemer een deel van zijn opzegvergoeding opofferen los van het feit of hij de outplacement nu gaat volgen of niet! Dat laatste is dus een onrechtvaardig gegeven: als de werknemer werk vindt en in eerste instantie, niet wetende of er werk zal gevonden worden, de outplacement heeft aanvaard, kan er niet op teruggekomen worden. De verloren opzegvergoeding kan dus niet teruggevraagd worden. Op die manier wint de werkgever een maand opzegvergoeding en verliest de werknemer een maand opzegvergoeding waar men feitelijk gezien eigenlijk recht op heeft.

Indien je dus ontslagen wordt (niet omwille van dringende reden en met recht op 30 weken opzeg), contacteer zeker je vakorganisatie en let goed op hoe je met een outplacementvoorstel omgaat. Hou rekening met de gevolgen van een (stilzwijgende) aanvaarding!

Via deze weg ook de vraag aan de politieke verantwoordelijken om deze onrechtvaardigheid weg te werken. Het feit dat een ontslagen werknemer moet bijdragen aan zijn eigen outplacement is voor mij onrechtvaardig. Het gaat dan een brug te ver als de outplacementbijdrage van de werknemer niet afhankelijk is van het effectieve gebruik ervan!

Meer info: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42125

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!