Open brief: “De leiding van Vinçotte maakt zich schuldig aan woordbreuk”

Bij het bedrijf Vinçotte staan 189 banen op de tocht. Tegen ieder akkoord in werd ook de hoofddélégué van de vakbond LBC-NVK, brutaal aan de deur gezet. Het gemeenschappelijk vakbondsfront reageert in een open brief.

woensdag 17 januari 2018 13:39
Spread the love

Vinçotte is een eerbiedwaardig en gerenommeerd inspectie- en controlebedrijf dat zijn klanten centraal stelt. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom heel wat bedrijven en particulieren beroep doen op de onderneming waar wij werken of werkten. Sinds september 2015 wordt het geleid door crisismanager Marco Croon. Al is het de vraag of we niet beter zouden spreken van een Zonnekoning, een huurling. Gesteund door zijn raad van bestuur drukt de heer Croon een zeer pijnlijke herstructurering door. Hierover werd na moeilijke onderhandelingen een cao gesloten en zijn er uiteindelijk afspraken gemaakt in het bevoegde paritair comité. Maar Croon & Co leven de afspraken niet correct na en plegen woordbreuk. Tegen het akkoord in wordt de hoofddélégué van de vakbond LBC-NVK, brutaal aan de deur gezet. “Hij moet buiten”, zei crisismanager Croon. Is dat normaal in een onderneming met naam en faam?

Niet alleen bedrijven maar ook meer en meer particulieren kennen de vzw Vinçotte als een specialist op het vlak van inspectie, certificatie, conformiteitsevaluatie en opleiding. We kunnen alleen maar bevestigen dat de werknemers zich elke dag opnieuw ten volle inzetten om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Maar die sterke reputatie krijgt een ernstige deuk, nu vzw Vinçotte een barslechte beurt maakt met de manier waarop ze het sociaal overleg met de voeten treedt en afspraken aan haar laars lapt. Vreemd, want Vinçotte heeft wel een raad van bestuur waarin prominente namen uit het bedrijfsleven zitten.

In de raad van Bestuur zetelen mandatarissen die actief zijn of waren in gerenommeerde bedrijven zoals: Luc Lallemand (o.a. gedelegeerd bestuurder Infrabel, voorzitter RVB Tuc-Rail), Dhr. Dirk Boogmans (bestuurder bij oa GIMV, BNP Paribas, Ethias Finance, CFE Bouwgroep, …), Bernard De Cannière (Audaxis, Tein Technology), Francine Deville (UCM), Pol Vanderhaegen (ex-Taminco) en Marie Gemma Dequae (ex-Bekaert, Ferma). Maar deze raad van bestuur heeft geen moeite met het drieste optreden van Marco Croon en ziet geen graten in zijn autoritaire managementstijl die het bedrijfsklimaat grondig verziekt. Zij steunen blijkbaar deze woordbreuk, die de werknemers demotiveert.

Wat moeten de vele klanten van Vinçotte daar wel niet van denken? Een vraag die het gemeenschappelijk vakbondsfront zich nadrukkelijk stelt. Vinden de klanten het oké dat de directie van Vinçotte niet van haar woord is? Dat Vinçotte wordt geleid door een manager die zonder scrupules liegt en bedriegt?

Bijna 200 jobs weg

De trieste vertoning begon toen Vinçotte in april 2017 een stevige herstructurering aankondigde. Aanvankelijk was er sprake van een verlies van 195 jobs. Maanden aan een stuk werd er intens onderhandeld over de intenties van de directie. Uiteindelijk bereikten vakbonden en directie een akkoord over een sanering die 189 jobs vernietigt. Een serieuze aderlating.

Marco Croon en zijn entourage zagen hun kans schoon om ook de vakbondswerking in de onderneming te raken. Ze wilden duidelijk de positie van de werknemersvertegenwoordigers verzwakken en van de reorganisatie gebruik maken om een aantal vakbondsmilitanten buiten te kieperen. De diverse vakbonden werden hierbij geviseerd maar de LBC-NVK nog het meest van al.

Lijst met namen

Ondanks het gespannen sociaal klimaat werd eind november 2017 toch een akkoord bereikt over het sociaal plan. Dit akkoord was gekoppeld aan een lijst met namen van werknemersafgevaardigden die zouden worden ontslagen (erkenning in het paritair comité van 21 december 2017). De LBC-NVK hoofdafgevaardigde stond niet op de lijst die werd overeen gekomen. De inkt van het akkoord was nog niet droog of de hoofdafgevaardigde werd toch ontslagen. ‘Consternatie alom natuurlijk. Dat was tegen de gemaakte afspraken. Wij vroegen om een gesprek met Dhr. Marco Croon, en die was categoriek.

Onze hoofdafgevaardigde was actief in opleiding en training van werknemers bij Vinçotte. De man geniet grote waardering bij het personeel. Maar volgens Croon was ‘hij te kritisch in de Bijzondere ondernemingsraden en wilde hij niet inbinden.’ Onze afgevaardigde had 30 jaar ervaring bij Vinçotte en enkel positieve evaluaties. Via een aangetekende schrijven van 29 december 2017 kreeg de militant te horen dat hij wel degelijk buiten vloog.

Onaanvaardbare woordbreuk

Wij laten dit niet zomaar over onze kant gaan, onderstreept het gemeenschappelijk vakbondsfront. De leiding van Vinçotte maakt zich schuldig aan woordbreuk en steekt deze zeer respectabele topmilitant een dolk in de rug! De werknemers zijn verbolgen, ook trouwens over het klimaat van angst dat zich meester heeft gemaakt van de hele organisatie. Er heerst een waar schrikbewind onder Marco Croon. Wie kans ziet om elders werk te vinden, doet het. Veel personeelsleden zijn gedegouteerd door het hele spektakel.

Uiteraard wezen de bonden ook de raad van bestuur op de trieste gang van zaken. Maar bestuursvoorzitter Luc Lallemand, bekend door zijn topbaan bij Infrabel, wuifde de kritiek luchtig weg: “De heer Croon handelt het sociaal overleg af en heeft hiervoor het nodige mandaat”. Met andere woorden: Lallemand en zijn medebestuurders wassen hun handen in onschuld en dekken het onwaardige optreden van de crisismanager af met de nodige centen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist de re-integratie van de woordvoerder van LBC-NVK en vraagt ook een charter waarin duidelijk wordt afgesproken hoe het sociaal overleg op een correcte wijze kan plaatsvinden. Woordbreuk hoort daar in elk geval niet bij. Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal de nodige acties ondernemen om deze beslissing te ondersteunen.

Het gemeenschappelijk Vakbondsfront,

LBC-NVK, Annick Druyts

CNE, Michel Barbuto

BBTK-Setca, Jan Meeuwens

ACLVB, Elien De Mey

take down
the paywall
steun ons nu!