Bron: Public Domain Pictures
Opinie, Europa, Economie, Politiek, België - Aimen Horch

Als iedereen bijdraagt, moeten we allemaal minder bijdragen

De palmbomen, de exotische vruchten en de stralende zon. Het woordje paradijs in “paradise papers” is niet misplaatst. Het tweede fiscaal schandaal in 2 jaar tijd is een 1,4 terrabyte zware leak die het over alles buiten zonnige vakanties heeft. Niks is veranderd behalve de sommen die alsmaar groter worden.

maandag 13 november 2017 11:05
Spread the love

In 2015 werd 2,6 terrabyte aan fiscale ontwijkingen blootgelegd door 109 redacties verspreid over verschillende landen. Ook een paar bekende namen van bij ons werden zo blootgelegd. Het heeft een week geduurd voordat de mediastorm is gaan liggen. Twee jaar later, en niks is veranderd buiten de sommen die alsmaar groter worden. Bij Jong Groen heeft dat voor veel verontwaardiging gezorgd. Vorig jaar hebben we over heel België een actie gevoerd waar we aan mensen gingen uitleggen dat België een belastingparadijs is. Deze week zijn we zomerslingers en reistickets naar het belastingparadijs “Brussel” gaan uitdelen in de Nieuwstraat. Eén waarneming houd stand: men wordt niet genoeg geïnformeerd over de fiscale onrechtvaardigheid. Dat terwijl het iedereen raakt.Bron: Jong Groen

Fiscale onrechtvaardigheid moet hard aangepakt worden. Niemand zal dat tegenspreken. Ook de regering wil werk maken van fiscale rechtvaardigheid. Maar in de praktijk vertaalt zich dat vaak naar gunstregimes voor grote bedrijven en de hoop dat kleine maatregelen voor een afschrikeffect zorgen. De regering heeft haar mond vol met besparingen. We besparen op gepensioneerden, we besparen op gezondheid, we besparen op zorg en we besparen op onderwijs. Het enige waar deze regering niet op wilt besparen is op gunstregimes voor grote bedrijven. Nike en Apple zijn daar schoolvoorbeelden van. Nike omdat het al jaren van gunstige fiscale regimes en gigantische subsidiëringen geniet en Apple omdat het ondanks de confrontatie met Europese instituties verder gaat met zijn wanpraktijken. Illegale off-shore accounts waar miljoenen euro’s naar getransfereerd worden zetten een grote druk op onze welvaart en zorgen mee voor het verarmen van de bevolking. Voor grootschalige fiscale saneringsoperaties is België, volgens hen, te klein.

En dat is net wat wringt. België is inderdaad niet het niveau waar zulke problemen moeten aangepakt worden. Wat heeft het voor zin om in België een rechtvaardig fiscaal beleid te voeren als de buurlanden daardoor belastingparadijzen worden? In vergelijking met onze buurlanden en andere EU-lidstaten kent België een hoge vennootschapsbelastingtarief van 33,9 procent. Maar meerdere rapporten, waaronder die van Oxfam vorig jaar, hebben aangetoond dat ondanks die hoge belasting de effectieve taxrate van veel bedrijven veel lager is dan in onze buurlanden.Bron: Jong Groen

Laten we heel duidelijk zijn: we moeten competitief zijn om significant te zijn op wereldniveau, we mogen de last niet op de KMO’s zetten en we moeten de grote bedrijven aanmoedigen om zich hier te vestigen. Maar niet ten koste van onze welvaart. Het fiscaal beleid is zo versoepeld dat via fiscale aftrekken, zoals de notionele interestaftrek, bedrijven zoals AB Inbev in 2015 een brutowinst hadden van 924 miljoen euro en uiteindelijk 127.000 euro belastingen betaalden. Dat is 0,01 procent van de winst vergeleken met de 33,99 procent die ze normaal moeten betalen. Delhaize boekte datzelfde jaar 364 miljoen euro winst en betaalde 201.000 euro belastingen. Ditmaal 0,05 procent van de geboekte winst. Dat is het gevolg van een race to the bottom binnen Europa om altijd gunstigere fiscale regimes te hebben om bedrijven aan te trekken. De enigen die verliezen: de mensen.

Reden te meer om na te denken over een meer homogeen belastingtarief over heel de EU. Het is duidelijk dat een Europa die samenwerkt, beter werkt dan een Europa die tegen zichzelf vecht. We leven in een wereld waar landsgrenzen economisch, zeker in Europa, niets meer betekenen. Vrijhandel en vrij reizen is een norm geworden maar we blijven hardnekkig vastklampen aan oude fiscale structuren. Rechtvaardige fiscaliteit is iets dat niet met een eilandmentaliteit moet aangepakt worden. Als eenmaal dat gebeurd is, kunnen we van Europa een echte belastingparadijs maken. Niet één waar multinationals 1 procent vennootschapsbelasting betalen en KMO’s 33 procent. Maar één waar iedereen bijdraagt naar zijn vermogen of winstmarge en de breedste schouders de zwaarste last kunnen dragen. Een paradijs voor mensen, geen paradijs voor criminele wanpraktijken.

Aimen Horch is Bestuurslid Jong Groen

take down
the paywall
steun ons nu!