Bron: Pixabay
Opinie, Wereld, Economie, Politiek -

Heel de wereld tegen Cubaanse blokkade, behalve Donald Trump!

Cuba, dat is salsa, sigaren, rum, … en veelkleurige oldtimers. De Amerikaanse kleurrijke oldies uit de jaren 50 zijn typerend voor de charmante Cuba. Ze domineren het straatbeeld, maar achter dit romantisch beeld schuilt meer dan 55 jaar economische blokkade. Want de oldtimers zijn vooral het rollende bewijs van een economische blokkade die de VS in 1960 tegen Cuba instelde.

dinsdag 24 oktober 2017 15:01
Spread the love

Vanavond betogen in hartje Brussel meer dan 40 verschillende sociale organisaties tegen de Cubaanse blokkade. In dat protest staan ze niet alleen. Er is wereldwijd een groot draagvlak voor de opheffing van de VS blokkade op Cuba. Dat bleek nog eens duidelijk bij de stemming over de blokkade in de VN vorig jaar. Alle landen van de VN stemden tegen de blokkade, alleen de VS stemde voor, in haar kielzog gevolgd door trouwe gezant Israël.

De ietwat aarzelende, prille diplomatieke dooi tussen de VS en Cuba onder President Obama lijken een eeuwigheid geleden. Het lijkt er op dat de ‘roll back’-machine van de nieuwe VS-president tegen het beleid van zijn voorganger ook de kusten van Cuba bereikt. Met Donald Trump is het terug naar af, weg toenadering, weg versoepelingen, situatie opnieuw onder het vriespunt. Op 1 november is het opnieuw D-day: een nieuwe stemming in de VN over het opheffen van de blokkade. De 26ste stemming op rij. Het resultaat staat in de sterren geschreven: heel de wereld tegen de Cubaanse blokkade, behalve Donald Trump! En zo houdt het grote Amerika, het kleine Cuba al meer dan 55 jaar onder embargo!

Het zag er op 17 december 2014 nochtans veelbelovend uit. Toenmalig VS-president Obama en Cubaans president Raul Castro legden gelijktijdig een verklaring af voor de camera’s. Er was een duidelijke toenadering tussen de VS en Cuba, de diplomatieke betrekkingen werden kort daarna hersteld, ambassades heropend en de Cuban Five werden vrijgelaten. Het einde van de Cubaanse blokkade leek in zicht. Niks was minder waar. De wetten van de blokkade blijven van kracht. En dat met desastreuze gevolgen voor het land.

Stel je voor, de EU-lidstaten kondigen een economische blokkade af tegen België omdat in ons land een ander politiek beleid wordt gevoerd. Geen invoer meer van groenten en fruit, staal, geneesmiddelen, energie, enz. … Daarbovenop een totaal verbod op handel met bedrijven uit de rest van de Europese Unie. Enig idee welke vernietigende impact dat zou hebben op onze economie en ons dagelijks leven? Pure fictie? Neen hoor, al meer dan 55 jaar barre realiteit in Cuba. Het economisch kostenplaatje van de blokkade is aanzienlijk: 822 miljard euro schade aan de Cubaanse economie, de Cubaanse bevolking is het kind van de rekening.

In juni 2017 tijdens een typische Trump-speech voor de Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in Miami kondigde de nieuwe VS-president aan dat hij de toenaderingspolitiek van zijn voorganger Obama drastisch gaat terugschroeven. Trump wil de blokkade tegen Cuba behouden en versterken, de reisbeperkingen voor Amerikaanse toeristen opnieuw verscherpen, financiële transacties met Cuba bemoeilijken, internationale bedrijven die handel drijven met de VS verbieden om een afzetmarkt in Cuba te zoeken en uitwisselingsprogramma’s van studenten stopzetten.

Om zijn woorden kracht bij te zetten, zet Trump vijftien Cubaanse diplomaten het land uit en trekt hij de helft van het diplomatieke personeel uit Havana terug. Het anti-Cubaanse publiek in Miami rilt van opwinding, dat was wat ze wilden horen. Brood en spelen. Met deze harde aanpak van Cuba staat Trump opnieuw erg geïsoleerd in de internationale gemeenschap, net zoals bij het opzeggen van het klimaatakkoord in Parijs en laatst toen Trump eigenhandig UNESCO de rug toekeerde. Terug naar af!

En de wereld die stond er bij en keek er naar! Simple comme bonjour; je kan het eens zijn met het politieke beleid op Cuba of je kan het volstrekt oneens zijn. Maar de economische wurggreep waar de VS Cuba en de Cubaanse bevolking al meer dan 55 jaar in vasthoudt, is ronduit wraakroepend en een flagrante schending van het internationaal recht. De blokkade is op geen enkele manier te verdedigen. Ze is ondemocratisch, onrechtvaardig en belemmert de vrije toegang van Cuba op de internationale markten. Berekeningen tonen aan dat het Cubaans BNP zonder de blokkade liefst 75 procent hoger zou liggen. De VS maakt Cuba arm!

Op 1 november 2017 wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van de langstlopende blokkade in de geschiedenis: een nieuwe stemming in de VN over het opheffen van de Cubaanse blokkade. Episode 26. Het resultaat van de stemming lijkt in de sterren geschreven, een nieuwe njet. Het lijkt een rode draad te zijn doorheen Trumps prille presidentschap: Obama’s verwezenlijkingen zoveel mogelijk terugdraaien. Cuba dreigt zo het volgende slachtoffer te worden van Trumps Obama-afbraak. De historische ommezwaai onder Obama dreigt in de voetnoten van de geschiedenis te verdwijnen! Internationale en politieke druk is de enige manier om het onrecht dat de Cubaanse blokkade aanricht uit de wereld te helpen. Hoog tijd dat de Belgische regering mee aan de kar trekt en de stoere taal van Trump tegenover Cuba countert.

take down
the paywall
steun ons nu!