Opinie - Jan De Roeck, Christenen voor het Socialisme

Waardering voor visie Belgische Broeders van Liefde op euthanasiewens

Vanuit onze Bijbelvierdaagse willen wij onze oprechte waardering uitdrukken voor de wijze waarop de Belgische Broeders van Liefde omspringen met de vele moeilijke vragen rond het levenseinde. Het is dan ook met verbijstering dat wij via de Vlaamse media vernemen, dat de Belgische Broeders van Liefde hiervoor gesanctioneerd zouden worden.

vrijdag 11 augustus 2017 10:19
Spread the love

In uitzichtloze situaties duikt regelmatig de vraag naar euthanasie op. Met deze vraag wensen de Broeders zeer zorgvuldig om te springen, zowel vanuit ethisch als vanuit juridisch perspectief. Juridisch heeft elke wilsbekwame patiënt in België immers het recht om de vraag naar euthanasie te stellen. Deze vraag negeren zou dan ook noch ethisch, noch juridisch te verantwoorden zijn.

Recente rechtsspraak heeft hierbij ook bevestigd, dat een zorginstelling hiervoor ruimte moet bieden. Als de vraag van de patiënt voldoet aan de strikte juridische voorwaarden, kan immers enkel de betrokken arts en verpleegster zelf gewetensbezwaar inroepen.

In de situatie van een psychiatrische patiënt die uitzichtloos lijden ervaart, is het erg belangrijk om deze kwetsbare mens vanuit christelijke inspiratie nabij te zijn. Wie diens vraag naar euthanasie negeert, of zonder meer dadelijk afwijst, mist de kans om het begrip “kwaliteit van het einde van het leven” creatief (d.w.z. levenskansen biedend) vorm te geven.

Moeilijke weg van palliatieve begeleiding

Wij juichen het dan ook toe, dat de Belgische Broeders van Liefde mee willen timmeren aan die moeilijke weg van palliatieve begeleiding in situaties van psychisch uitzichtloos lijden. De betrokken, en christelijk geïnspireerde, zorgrelatie tot de psychisch zieke mens kan hierbij een brug vormen tussen de beschermwaardigheid van het menselijke leven en de wens naar autonomie, uitgedrukt in een vraag tot euthanasie. Vanuit deze zorgende relatie kiezen de Broeders ervoor om beschermwaardigheid van het leven prioritair boven het zelfbeschikkingsrecht te stellen.

Zij kiezen dan ook primair voor het leven, niet voor de dood. Tegelijk kiezen ze ervoor om de oprechte vraag van de patiënt die zijn situatie als uitzichtloos en ondraaglijk ervaart, niet te negeren. En ja, waar de onderzochte alternatieven onvoldoende verlichting van het ondraaglijke lijden kunnen bieden in de ogen van een wilsbekwame patiënt, zou dat ook kunnen betekenen dat die psychisch zieke mens uiteindelijk, na een zorgvuldig doorlopen traject, zijn leven via een euthanasie aan God toevertrouwt.

Zorgvuldig keuzeproces

Dit is, volgens de beschreven visie van de Belgische Broeders van Liefde, geen lichtvaardig genomen besluit. Het is eerder een uiterst zorgvuldig keuzeproces waarbij de hulpverleners blijven zoeken naar het antwoord hoe zij kunnen bijdragen tot het welzijn van de concrete lijdende mens die op hun weg komt, door liefdevol samen met hen op weg te gaan.

Het is dan ook met verbijstering dat wij via de Vlaamse media vernemen, dat de Belgische Broeders van Liefde hiervoor gesanctioneerd zouden worden. Ons geloof daagt ons uit om aan de kant van de psychisch lijdende mens te gaan staan, en te ondersteunen wie hen vanuit hun christelijke inspiratie nabij wil zijn, ten einde toe.

Jan De Roeck,

Namens de 35 deelnemers aan een bijbelvierdaagse van Christenen voor het Socialisme

take down
the paywall
steun ons nu!