Laadpunt voor elektrische wagens in Rome (Marco verch/WikiMedia Commons)

Elektrische auto leidt tot meer autogebruik en meer vervuiling

In een VN-rapport waarschuwen experts voor de perverse gevolgen van groene technologie. Positieve impact blijkt er alleen te zijn als de mens bijvoorbeeld evenveel rijdt met de elektrische wagen als voorheen. In de praktijk gaan mensen nieuwe 'groene' technologie tot 30 procent meer gebruiken 'omdat het zuiver is'. Zo gaat de netto positieve milieu-impact van deze technologie verloren en dreigt zelfs meer vervuiling dan voorheen.

dinsdag 16 mei 2017 15:16
Spread the love

Het VN-Milieuprogramma UNEP vroeg een groep experts in het beheer van natuurlijke hulpbronnen om de voordelen en risico’ s te onderzoeken van 8 technologieën in gebouwen, industrie en transport: verlichting (onder meer ledverlichting), isolatie, energiebeheer en ICT in gebouwen, koperproductie en waterkrachtkoppeling in de industrie, en passagiers- en vrachtvoer in de transportsector (onder meer de elektrische auto).

Deze experts kregen de opdracht de volledige levenscyclus van al deze technologieën nader onderzoeken. Ze vergeleken de invloed van deze technologieën optwee scenario’s: een waarbij de wereldwijde temperatuur met 6 graden stijgt (in vergelijking met het pre-industriële tijdperk) en een waarbij de temperatuurstijging tot 2 graden wordt beperkt, wat de doelstelling is van het Klimaatakkoord COP21 van december 2015 in Parijs.

De voordelen van deze technologieën zijn niet meteen verrassend te noemen. Energie-efficiënte technologieën nodig voor het 2-graden-scenario laten de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 25 miljard ton dalen (ten opzichte van het 6-graden-scenario), die van fijnstof met 17 miljoen ton en die van toxische stoffen met 3 miljard ton.

Niet alleen het klimaat en de lucht worden er beter van, de groene technologieën verminderen ook de druk op grond en water. Tegen 2050 kan ruim 200 miljard kubieke meter water worden bespaard en moet bijna 150.000 vierkante kilometer minder grond worden gebruikt, onder meer omdat de winning van steenkool en olie vandaag zeer veel oppervlakte vergt.

Een snelle omschakeling naar elektrische voertuigen betekent echter een grotere ontginning van metalen, onder andere voor de productie van de batterijen, maar houdt op nog andere gevaren in. In regio’s die nu al zwaar van fossiele brandstoffen afhangen, kan een “agressieve elektrificatie van passagierstransport” de druk op het milieu zelfs nog verhogen, stelt het VN-rapport. Als de batterijen van alle elektrische auto’s worden opgeladen met energie uit vervuilende centrales, verhoogt de uitstoot van broeikasgassen.

De auteurs van het VN-rapport waarschuwen ook voor het zogeheten rebound effect van groene energie. Wie dankzij groene technologie, bijvoorbeeld isolatie of ledlampen, minder energie verbruikt, neigt door die winst net meer energie te gaan verbruiken. Dat rebound effect dreigt vooral bij het gebruik van informatie- en communicatietechnologie, berekenden de auteurs van het rapport. Wie zuiniger computers, smartphones en televisietoestellen koopt, gaat die apparaten 30 procent meer gebruiken dan voorheen en doet zo de positieve milieu-impact van deze besparing teniet.

take down
the paywall
steun ons nu!