Hardrijders veroorzaken 1 op 3 dodelijke ongelukken wereldwijd

Te hoge snelheid veroorzaakt ongeveer een derde van de dodelijke verkeersongelukken wereldwijd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De VN-organisatie vraagt in de Global Road Safety Week, die nog tot 14 mei duurt, aandacht voor snelheidsbeperkende maatregelen.

woensdag 10 mei 2017 10:20
Spread the love

Jaarlijks vallen er in de hele wereld ongeveer 1,25 miljoen verkeersdoden. Uit studies blijkt dat wereldwijd ongeveer 40 tot 50 procent van de automobilisten de maximumsnelheid overschrijdt. Jonge mannen die alcohol hebben gedronken, zijn het vaakst betrokken bij ongelukken die te maken hebben met te hoge snelheid.

Verkeersongelukken zijn onder jongeren tussen 15 en 29 jaar de belangrijkste doodsoorzaak.

Europa

Slechts 47 landen wereldwijd doen het volgens het WHO-rapport goed als het gaat om de belangrijkste snelheidsbeperkende maatregelen. Daartoe rekent de VN-organisatie een verplichte maximumsnelheid van 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom, en de mogelijkheid van de plaatselijke autoriteiten om die snelheid bij scholen, in woonwijken en bij bedrijven nog verder te verlagen.

Dodelijke ongelukken komen in Europa drie keer minder voor dan in Afrika. De WHO noemt specifiek Nederland, Zweden en Groot-Brittannië als het gaat om landen die het meest succes geboekt hebben bij het drastisch terugdringen van het aantal ongelukken in de afgelopen decennia.

SDG’s

Negentig procent van de verkeersdoden wereldwijd valt in lage- en middeninkomenlanden, terwijl deze landen slechts de helft van alle motorvoertuigen in bezit hebben. Wereldwijd maken kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en motorrijders 49 procent van de dodelijke slachtoffers uit.

Per regio kunnen die cijfers echter sterk verschillen. In Afrika bijvoorbeeld, waar lopen en fietsen belangrijke manieren van transport zijn voor een groot deel van de bevolking, is 38 procent van de dodelijke slachtoffers voetganger. In Zuidoost-Azië en de Westelijke Pacific, vallen de meeste doden onder motorrijders (respectievelijk 33 en 34 procent).

In de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, die in 2015 werden aangenomen, is het halveren van het aantal verkeersdoden en -gewonden voor 2020 een van de doelen. De WHO pleit onder meer voor het zo aanpassen of aanleggen van wegen dat de snelheid automatisch beperkt wordt, het installeren van snelheidsbeperkende technologie in auto’s en het invoeren of beter afdwingen van maximumsnelheden.

take down
the paywall
steun ons nu!