Hawaï overstroomt van binnenuit

Grote delen van Hawaï kampen met snel stijgend grondwater. Dat wordt steeds hoger geduwd door de stijgende zeespiegel en dreigt grote steden te overstromen.

donderdag 30 maart 2017 11:39
Spread the love

Dat de stijging van het zeepeil een gevaar vormt voor kustgebieden over de hele wereld, is niets nieuws. Maar in Honolulu en Waikiki gebeurt dat op een bijzondere manier: het grondwaterniveau stijgt er zo snel dat het een kwestie van tijd is voor de stedelijke gebieden overstroomd worden.

Het grondwaterniveau is nu al dicht bij de oppervlakte. Bij hoogtij blijft er op veel plekken amper 60 centimeter over. Als het in dezelfde periode ook nog regent, raakt die dunne strook aarde bijzonder snel verzadigd, wat nu al tot problemen leidt.

“Waikiki, het epicentrum van de toeristische sector, kampt met een laag die zo dun is dat veel bouwprojecten water moeten wegpompen voor er gebouwd kan worden”, zegt Shellie Habel van de Universtiteit van Hawaï.

Vastgoed

Habel en haar collega’s ontwikkelden een computermodel dat de geografie, het grondwater en waterpeil rond Honolulu en Waikiki in kaart brengt. Daaruit blijkt dat – als het zeeniveau deze eeuw met een meter stijgt zoals verwacht – het grondwater tot boven het grondniveau zal stijgen.

“Deze overstromingen bedreigen voor 5 miljard dollar aan vastgoed, bijna 50 kilometer autosnelwegen en spoorwegen, maar ook recreatie en toerisme”, zegt ze. “Een dijk kan er niets tegen beginnen. We moeten dus innovatieve plannen bedenken en omgaan met het feit dat er water in de straten zal staan.”

Beerputten

Uit het onderzoek blijkt dat er nu al grondwater terechtkomt in 86 procent van de actieve beerputten in de onderzochte regio. Bij een verdere stijging van het zeeniveau zouden zo’n veertig beerputten helemaal overstroomd raken, met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid.

Het onderzoek beperkt zich tot Hawaï, maar het stijgende grondwater is ook op veel andere plaatsen in de wereld een probleem, zegt Chip Fletcher, hoogleraar Geologie en Geofysica die aan de studie meewerkte.

“Uit ons onderzoek blijkt dat de kustgebieden in Hawaï maar ook op veel andere plaatsen in de wereld, niet alleen blootgesteld zijn aan overstromingsgevaar door kusterosie en springtij, maar ook aan stijgend grondwater”, zegt hij. “Als we hier willen blijven leven en de kuststrook verder willen ontwikkelen, zullen volstrekt nieuwe manieren nodig zijn om ons aan te passen. Stadsplanners en betrokkenen zullen moeten samenwerken met architecten, ingenieurs, geologen, en hydrologen om die problemen te beheersen.”

take down
the paywall
steun ons nu!