Open brief aan de heer De Wever naar aanleiding van het debat met professor Tytgat

Open brief aan de heer De Wever naar aanleiding van het debat met professor Tytgat

zondag 26 maart 2017 13:51
Spread the love
Mijn vorige blog ‘Bedenkingen bij het drugsdebat tussen Tytgat en De Wever’ was slechts een ingekorte versie (2000 leestekens) waarmee ik in aanmerking trachtte te komen als lezersbrief bij Knack.

Dit is de originele versie die ik op zondag 26 maart verstuurde naar de inbox van burgemeester Bart De Wever:

Beste mijnheer De Wever,

Het siert u dat u onze jeugd wil beschermen tegen de gevolgen van drugsmisbruik maar met een aantal zaken die u in het debat met professor Tytgat aanhaalde ben ik het niet eens. Ik begin met deze:

U zegt: “Drugs legaliseren zal grote maatschappelijke effecten hebben. Ik vrees dat velen daar nog niet goed over nagedacht hebben.”

Drugs legaliseren zal zeker en vast grote maatschappelijke effecten hebben, maar de voordelen wegen volgens mij toch wel serieus op tegen de nadelen. Bijvoorbeeld: Heroïne- en cocaïneverslaafden zullen niet meer bang zijn om hulp te vragen waardoor het aantal drugsdoden sterk zal dalen, de decriminalisering van druggebruik in Portugal bewijst dit. Hoofdcommissaris Muyshondt is ook een sterk voorstander van de legalisering van alle drugs, maar wel onder strenge controle van de overheid. Indien ons drugbeleid niet zo repressief was dan had zijn broer waarschijnlijk nog geleefd. En zijn broer is niet de enige!

Verder zegt u nog dit:

Het gebruik stijgt alvast niet. Waar men legaliseert, stijgt het wél. In de Amerikaanse staat Washington is het aantal dodelijke ongevallen door chauffeurs met cannabis in hun bloed gestegen van 8 procent vóór de legalisatie tot 17 procent erna. Dat is een verdubbeling. Willen we dat?”

Maar Jake Nelson, directeur van verkeersveiligheid bij de Amerikaanse Automobilisten Associatie (AAA) zegt hierop het volgende:

While the study can’t prove that marijuana was a key cause of those crashes, it is likely that marijuana is at least one contributor to those fatal crashes.”

Het is niet aangetoond dat cannabis de ultieme oorzaak is van de fatale crashes omdat bij de meeste chauffeurs ook alcohol en andere drugs werd aangetroffen in het bloed. Wat niet wegneemt dat cannabis in het verkeer levensgevaarlijk kan zijn, vooral in combinatie met andere roesmiddelen zoals alcohol.

Aaron E. Carroll, professor in de pediatrie aan de Indiana University School of Medicine schreef een artikel over het verschil tussen alcohol- en cannabisgebruik bij jongeren. Over cannabis en alcohol in het verkeer schreef hij dit:

Een studie uit 2013 stelt dat cannabisgebruik het risico op een fatale crash verhoogt met 83 %. Maar wanneer alcohol wordt toegevoegd aan het druggebruik dan verhoogt de kans op een fatale crash met meer dan 2200 %. Een recentere studie ontdekte dat, na controle van variabele factoren, een detecteerbare hoeveelheid THC (het actieve ingrediënt in cannabis) in het bloed het risico op een ongeluk niet doet stijgen. Terwijl een alcohol niveau van minstens 0,05% in het bloed de kans op een ongeluk al laat stijgen met 575 %.”

Ter info, de pediater vindt noch cannabis noch alcohol aannemelijk als het gaat om jongeren “maar”, zegt hij,” we moeten niet naief zijn, ze doen het toch. En als ik dan toch een keuze moet maken, geef ik de voorkeur aan cannabis.”

Verder in het debat zegt u het volgende:

Het is toch niet logisch om cannabis eerst te legaliseren en dan te zeggen: ‘Doe het niet, het is verschrikkelijk ongezond.’ Verbied het dan, nu het nog kan.”

Maar wie zegt dat cannabis ongezond is? Wetenschappers zijn het er almaar meer over eens dat we om de schade zoveel mogelijk te beperken cannabis niet moeten mengen met tabak, want die zou de grootste boosdoener zijn. Je kan cannabis gezond consumeren door het in een vaporizer te stoppen of door er een olie van te maken, een tinctuur of edibles.

Dat u er een reeds-weerlegd-onderzoek uit 2007 bijhaalt had ik eigenlijk niet van u verwacht.

U zegt:

Als je weet dat cannabisgebruikers 40 procent meer kans hebben op schizofrenie, moet je je privé maar bijverzekeren om de extra kosten daarvan te betalen.”

U baseert zich op een onderzoek dat gepubliceerd werd in The Lancet in 2007 en waaruit bleek dat mensen met een psychiatrische aandoening veel vaker cannnabis roken dan mensen zonder psychiatrische aandoening. De onderzoekers benadrukten dat er zeker nog een vervolgstudie moet komen omdat er geen duidelijk verband kon aangetoond worden maar ze vonden wel dat we jongeren alvast moesten waarschuwen dat cannabisgebruik mogelijk schizofrenie veroorzaakt.

Maar, zeiden critici, mensen met een psychiatrische aandoening nemen sowieso vaker drugs omdat ze veelal een sterke drang hebben om high te zijn. Ze zijn ook veel vaker verslaafd aan koffie en 90% van alle mensen met een psychiatrische aandoening rookt sigaretten. Cannabis staat dikwijls maar onderaan hun lijstje.

Harvard Medical School voerde in 2013 een vervolgstudie uit waaruit blijkt dat cannabis geen schizofrenie veroorzaakt! De onderzoekers merkten wel op dat mensen die aanleg hebben voor schizofrenie getriggerd kunnen worden door cannabis met een te hoog THC gehalte maar, zeggen ze, deze mensen ontwikkelen sowieso schizofrenie, met of zonder cannabis. Cannabis kan er wel voor zorgen dat de ziekte vroeger uitbreekt, zo’n 2,5 jaar, net als koffie, drank, andere drugs, sigaretten, het verlies van een dierbaar persoon en eenzaamheid dat ook kunnen doen.

“While cannabis may have an effect on the age of onset of schizophrenia it is unlikely to be the cause of illness,” said the researchers, who were led by Ashley C. Proal from Harvard Medical School.

Maar schizofreniepatiënten grijpen, volgens de Nederlandse verslavingskliniek Jellinek, vaker terug naar cannabis omdat het vaak ook een positief effect veroorzaakt op een psychose en omdat het de bijwerkingen van medicatie kan verminderen. Spijtig genoeg bieden enkel CBD-rijke cannabissoorten dit voordeel, cannabis met een te hoog THC gehalte waarin geen CBD aanwezig is kan een psychose verslechteren. Door de illegaliteit weten mensen niet wat ze roken.

Door cannabis te regulariseren kan er kwaliteitsvolle cannabis gekweekt worden die rijk is aan CBD, waardoor het risico op psychiatrische aandoeningen sterk verminderd kan worden.

Hartelijk bedankt voor het lezen van mijn bijdrage.

Met vriendelijke groeten,

Eef De Bruyne

take down
the paywall
steun ons nu!