Doctoraatsonderzoekster over cannabisconsumptie om gezondheidsredenen

Doctoraatsonderzoekster over cannabisconsumptie om gezondheidsredenen

“Mensen die cannabis gebruiken om pijn of andere medische klachten te verlichten: Wie zijn ze? Hoe leven ze? Op welke manier, bij welke aandoening en hoeveel gebruiken, of beter gezegd: consumeren ze?” Dat vraagt het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek van de Gentse Universiteit zich af.

donderdag 23 maart 2017 16:28
Spread the love
De Gentse professor Tom Decorte werd in 2000 benoemd als professor in het vakgebied Criminologie aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Van daaruit richtte hij in 2002 het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) op.

Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek

Deze onderzoeksgroep verwerft kennis rond het maatschappelijke aspect van druggebruik vanuit een sociaal-wetenschappelijke orientatie. Het ISD werkt vaak mee aan beleidsaanbevelingen aangezien zij een schat aan kennis bezitten.

Decorte: “De overheid doet graag beroep op onze kennis, maar soms zijn onze onderzoeksresultaten taboedoorbrekend en stroken ze niet met de gevestigde ideeën.”

“Drugs is enerzijds ellende en miserie, maar is anderzijds menselijk plezier.”

“We mogen ook niet vergeten dat onze kennis vooral gebaseerd is op de meest problematische gebruikers. Zij die tegen de lamp lopen en gearresteerd worden. Of zij die in de hulpverlening verzeild geraken. De mensen die zonder problemen cannabis gebruiken daar weten we veel minder van en hun verhaal is ook belangrijk.”(Bron: interview 30/10/2014)

Doctoraatsonderzoek

Eén van de onderzoekers uit het team van het ISD is Frédérique Bawin. In 2015 behaalde ze een Master in de Criminologische Wetenschappen aan de UGent met de grootste onderscheiding. Ze gaat voor haar doctoraatsonderzoek op zoek naar ervaringen van mensen die cannabis consumeren om hun gezondheidsklachten te verlichten. Het onderzoek is uniek omdat er weinig informatie te vinden is over deze groep.

Ik stelde Frédérique op een doordeweekse avond ergens in een Gents café enkele vragen over het onderzoek.

Kan je wat meer uitleg geven bij het onderzoek waar je aan werkt?

Frédérique: Ik voer onderzoek naar de de brede sociale context van mensen die cannabis gebruiken om gezondheidsredenen. Ik zoek ook uit bij welke aandoeningen ze gebruiken en hoeveel. Vanuit welke motivatie en hoe ze het gebruiken. Op welke manier ze aan de cannabis komen, welke medicatie ze nog nemen enzovoort.

Dus het gaat er niet echt om of cannabis werkelijk kan helpen als medicijn?

Nee, dat is niet het doel. De wetenschappelijke kennis rond het medicinale effect neemt wel alsmaar toe maar wij bekijken het eerder vanuit een cirminologische hoek. We doen aan theorievorming rond het profiel van de cannabisgebruiker die gebruikt om gezondheidsredenen omdat daar nauwelijk informatie over te vinden is. We willen een genuanceerder beeld van deze groep schetsen en de gangbare stereotypen doorbreken.

Kan het onderzoek verschil uitmaken op beleidsniveau?

Het onderzoek kan beleidsaanbevelingen doen, meer hebben we niet in de hand.

Hoe verloopt het onderzoek momenteel? Vulden er al wat mensen de vragenlijst in?

Sinds de vragenlijst online staat, dat was eind januari, hebben er al 170 respondenten ze ingevuld. Mensen kunnen er ook voor kiezen om bij hen thuis geinterviewd te worden. 40 personen belden of mailden me hier al voor op maar we zoeken nog meer respondenten! De vragenlijst is anoniem en ook bij de huisbezoeken worden geen persoonlijke gegevens bewaard.

Hoe verliepen de huisbezoeken tot nu toe?

Goed, ik merk dat mensen op hun gemak zijn wanneer ik hen thuis interview, het is tenslotte toch wel een delicaat onderwerp. Ik voel ook dat mensen blij zijn dat er naar hen geluisterd wordt. Verder is de context meteen duidelijker zichtbaar en we bereiken zo ook makkelijker de minder mobiele mensen.

Zijn de meeste mensen die je sprak de typische ‘tabak met wiet rokers’ of zag je ook al andere vormen van gebruik?

Ik sprak al verschillende mensen die cannabis vaporizen en cannabisolie druppelen. Er zijn er ook die capsules en zalf hebben op basis van cannabis. Tijdens het gesprek tonen ze mij vaak die producten.

Neem je iedereen serieus die zegt zijn klachten verlicht te zien met cannabis of denk je er soms het jouwe van?

Ik heb tot nu toe altijd al het gevoel gehad dat de mensen die ik sprak heel oprecht zijn. Het zijn vaak heel persoonlijke gesprekken. De huisbezoeken vormen echt een meerwaarde voor het onderzoek.

Tot slot: Zou je zelf cannabis medicinaal durven gebruiken indien je erg ziek bent of aan iets moeilijk te behandelen lijdt?

Dat hangt af van de specifieke situatie en van welke aandoening ik zou hebben. Ik zou nooit ‘nooit’ durven zeggen.

Mensen die Frédérique willen kontacteren voor een interview of de vragenlijst willen invullen, vinden hier alle info.

take down
the paywall
steun ons nu!