Theo Francken en Europa kiezen voor een onmenselijk vluchtelingenbeleid.

Theo Francken en Europa kiezen voor een onmenselijk vluchtelingenbeleid.

dinsdag 21 maart 2017 16:34
Spread the love

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt de kritiek van Amnesty International in verband met de deal die Europa een jaar geleden sloot met Turkije over het vluchtelingenvraagstuk, onterecht.

Amnesty had het over een “schande” en een “vlek op het collectieve geheugen van Europa”. Theo Francken reageerde: “’Een schande voor Europa? De strategie van Amnesty en de ngo’s, dat is een schande voor Europa. Wat is het meest humane model? Dat zonder verdrinkingen. Door het akkoord met Turkije sterft er niemand meer in de Egeïsche Zee”.

Francken stelt de terechte vraag wat het meest humane model is. Hij antwoord zelf: ‘dat zonder verdrinkingen’. Dat klinkt goed maar in dit concrete geval is dit voor Francken en Europa niet het hoofdoel. In de feiten zien we dat ze niet bekommerd zijn om de vluchtelingen ( ja wel in woorden voor de schijn) maar alleen denken aan hun politieke positionering.

Het hoofddoel van de meeste Europese politici is het afgrendelen van Europa zodat vluchtelingen niet binnen kunnen. Daarom zijn al hun maatregelen niet gericht om vluchtelingen te helpen maar om ze tegen te houden of terug te sturen.. Daarom zullen Francken en Europa nooit dieper ingaan op het vluchtelingenprobleem en blijven ze herhalen: “ We doen alles om alle vluchtelingen buiten Europa te houden. Er sterven geen mensen meer op de zee tussen Turkije en Griekenland.” Zelfs dat laatste is niet waar.

Europese politici wisten goed dat ze een politiek probleem hadden als ze de toevloed van vluchtelingen op de Griekse eilanden en de vele doden op zee niet zouden stoppen. Dat is nu geregeld door de deal met Turkije. De politici in Europa hun probleem is hiermee opgelost.
De vluchtelingen daarentegen zijn niet geholpen met de ‘oplossingen’ en maatregelen van Europa.

  • Europa wil wel haar geweten sussen en betaalt 3 miljard euro per jaar, aan Turkije om vluchtelingen daar op te vangen. Hoe hypocriet kan men zijn door te zeggen dat Turkije een dictatuur is en er de mensenrechten niet worden gerespecteerd en tezelfdertijd vluchtelingen uit Syrië niet opvangen maar terugsturen naar Turkije…

  • Europa had bovendien beslist om 160.000 vluchtelingen die zich in Griekenland en Italië bevonden, te verdelen over de verschillende landen van Europa. Buiten een paar duizend vluchtelingen waarvan een paar honderd in België, is er nog geen herverdeling. Een jaar na het akkoord zitten nog 62.000 vluchtelingen in ellendige omstandigheden vast in Griekenland.

  • Door de deal en al de genomen maatregelen worden meer dan 6 miljoen vluchtelingen opgevangen in vluchtelingenkampen in de armere buurlanden van Syrië. Ze hebben daar meestal te weinig eten, slechte voorzieningen, dikwijls geen onderwijs en ook geen enkele toekomst. In Syrië zelf zijn er nog enkele miljoenen op de dool. Dat terwijl in het rijkere Europa slechts ongeveer 1,25 miljoen vluchtelingen worden opgevangen.

Het pervers effect van al de Europese maatregelen is wel dat er nu alleen nog vluchtelingen langs illegale weg Europa en België binnen komen en…dat alleen zij asiel kunnen aanvragen en krijgen. Zo is het wel te begrijpen dat mensen in wanhoop de zee willen oversteken.

We moeten de hypocriete houding en de populistische argumenten van politici zoals Francken en anderen in Europa blijven blootleggen en aanklagen.
Of hoe populistisch is men door steeds te herhalen: “We kunnen toch geen 40 miljoen vluchtelingen naar België halen”, terwijl niemand dat beweert of vraagt en dat dus met de discussie niets te maken heeft.
Of als men allerlei dooddoeners blijft hanteren zoals onder meer: “Er is geen draagvlak om meer vluchtelingen op te vangen en onze sociale zekerheid kan dat niet dragen”.
Een draagvlak moeten de politici zelf creëren en geen enkele studie heeft aangetoond hoeveel vluchtelingen we juist aankunnen. Als we vinden dat België al verzadigd is met ongeveer 4 à 5 vluchtelingen per 1 000 inwoners, hoe durven we dan zeggen dat ze in de buurlanden moeten opgevangen worden waar alleen al Jordanië 100, Libanon 230 en Turkije 21 vluchtelingen per 1000 inwoners opvangen. Bovendien hebben deze landen veel minder mogelijkheden om te delen en zal hun sociale zekerheid veel minder draagkracht hebben dan die van ons. Waarover zeuren en leuteren we dan!

Er zijn oplossingen. Als we voor België bijvoorbeeld zouden gaan naar een opvang van 1% van de bevolking of 10 per 1000 inwoners dan staan we nog laag met onze opvang.
Zo’n aantal kunnen we goed dragen ( Zweden vangt bijvoorbeeld 14 vluchtelingen op per 1000 inwoners). Dan zouden we al meer dan 100.000 vluchtelingen een menselijke opvang kunnen geven. Verdeeld over alle gemeente mag dit geen onoplosbare problemen geven.
Als alle Europese landen hun deel zouden dragen van de opvang dan is de vluchtelingen crisis qua opvang waarschijnlijk opgelost. Op een bevolking van 510 miljoen, 1% vluchtelingen opvangen dat zouden 5 milj vluchten door Europa kunnen opgevangen worden. “Wir schaffen das.”
België moet niet naar andere landen kijken maar het voortouw nemen en de andere EU landen overtuigen.
Laten we eens even dromen dat onze politici die zo gezegde Europese waarden, waaronder solidariteit, rechtvaardigheid en menselijkheid, met enthousiasme in de praktijk zouden brengen.
Dat ze de bevolking degelijk zouden informeren hoe erg het is om te moeten vluchten voor oorlog en ander onmenselijk leed. Dat ze met overtuiging zouden uitleggen dat Europa en België met zijn waarden en normen, een deel van deze mensen moet en zal opvangen. Dat ze uitleggen dat dit geen onoplosbare problemen geeft en we dat aankunnen. Dat we die menselijkheid moeten hebben omdat we die voor ons zelf ook zouden wensen. Dat we daarvoor geen angst moeten hebben want dat de overheid dat goed zal managen en dat contacten met anderen een verrijking zijn.
Welk positief signaal zou het niet geven in deze verzuurde, moeilijke en angstige tijden. Dan nog de moed hebben om de oorzaken aan te pakken waarom mensen vluchten, en de wereld zou er veel positiever uit zien.

Ik wordt terug wakker want ik hoor ondertussen weer politici beweren hoe gelukkig ze zijn dat we bijna geen asielzoekers meer moeten opvangen, dat ze er veel hebben kunnen terug sturen en ze de grenzen van Europa eindelijk meer en meer kunnen afsluiten voor vluchtelingen…
Dit is laf en hypocriet en zoals Amnesty schrijft, een schande.
Vluchtelingen moeten op een menswaardige wijze worden opgevangen en opnieuw een toekomst krijgen. Dat kan alleen met een menselijk en rechtvaardig en solidair beleid.
Een andere en rechtvaardige wereld is mogelijk.

Pol Van Camp

take down
the paywall
steun ons nu!