Voedselcrisis en oorlog in Jemen

Voedselcrisis en oorlog in Jemen

Op 14 maart 2016 lanceerde het consortium 12-12 een oproep om geld in te zamelen voor de mensen die door hongersnood bedreigd worden in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië. Het consortium doet deze oproep naar aanleiding van de uitspraak van de Verenigde Naties dat deze ernstige ondervoeding de ergste humanitaire ramp is sinds 1945.

donderdag 16 maart 2017 14:47
Spread the love

20 miljoen mensen, onder wie 1,4 miljoen kinderen, lijden aan ernstige ondervoeding en zijn in gevaar. Deze oproep is zeker gewenst en iedereen hoopt dat de initiatiefnemers genoeg geld kunnen inzamelen om hulp te bieden. Anderzijds mag men ook de politieke dimensie niet uit het oog verliezen die geleid heeft tot deze humanitaire catastrofe.

Het pamflet spreekt over gewapende conflicten, klimaatcondities en extreme armoede als oorzaak, maar dit blijven zeer vage termen. Zeker wat Jemen betreft is de verantwoordelijkheid van het westen in deze voedselcrisis is enorm.

Een reportage van Vranckx afgelopen week toonde dit verband zeer sterk aan. 90 procent van het voedsel in Jemen wordt ingevoerd via de rode zee. De afgelopen jaren werd de havens in Jemen echter zo zwaar gebombardeerd door vliegtuigen van de Saoedische coalitie dat import quasi onmogelijk werd. De aanvallen waren precies gericht op de cabines van de kranen om deze niet langer operatief te maken. Het voedsel kan het land nu enkel binnen wanneer de boten zelf kranen aan boord hebben wat meestal niet het geval is. Hierdoor loopt de overzet veel vertraging op en in sommige gevallen rot het voedsel hierdoor aan boord van het schip.
Volgens de VN hebben de Saoedi hiermee de internationale mensenrechten geschonden. De Saoedi-coalitie beweert echter dat hun aanval op de haven gericht was tegen de Houthie-strijders, de rebellenbeweging die in 2014 de macht in de hoofdstad Sana’a overnam. De coalitie wilt niet dat de rebellenbeweging wapens laten overkomen uit Iran. Ook nu nog worden de havens geblokkeerd en aangevallen.

Enkel in Jemen alleen worden al 7 miljoen mensen bedreigd met de hongersnood. Het consortium heeft dus overschot van gelijk als ze deze oproep lanceert. Men mag echter niet vergeten dat deze oorlog militair ondersteund wordt door de VS (de eerste gestorven soldaat van het Amerikaanse leger onder Trump kwam om tijdens de oorlog in Jemen) en logistiek door de verkoop van wapens aan de coalitie door verschillende Europese landen zoals Groot-Brittanië en Frankrijk. Ook het Waalse gewest keurde voor 600 miljoen euro aan vergunningen goed voor wapens richting Saudi-Arabië. Wapens die gebruikt worden om deze terreurdaden uit te voeren.

Het geven van donaties heeft daardoor een wrange bijsmaak. Enerzijds helpt ons land mee in de escalatie van dit conflict, anderzijds wordt er een oproep gedaan aan de burgers om de ergste hongersnood te voorkomen door geld te schenken. Ik raad iedereen echter aan om zoveel als mogelijk te schenken, maar anderzijds ook oog te hebben voor de politieke kant van dit conflict. Zolang de bombardementen niet stoppen en de haven terug operatief gemaakt wordt, kan deze voedselcrisis niet beëindigd worden. Een eerste stap hierbij is het stoppen met het leveren van wapentuig aan Saoedi-Arabië. Als België het serieus meent met zijn afgunst tegenover terreur mag dit geen probleem zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!