Dag van de waardigheid: “Zullen mijn dochters ooit aanvaard worden als volwaardige burgers?”
Interview -

Dag van de waardigheid: “Zullen mijn dochters ooit aanvaard worden als volwaardige burgers?”

Op zondag 19 maart organiseren Mohamed Ikoubaân (directeur Moussem Nomadisch Kunstencentrum) en Samira Bendadi (Journaliste MO* Magazine) een Dag van de Waardigheid in de BOZAR. Vrouwen en jongeren uit Brussel nemen het woord. Ze blikken terug op het afgelopen jaar en de impact van de aanslagen in Zaventem. “Wij maken ons grote zorgen omdat het dominante discours over moslims en minderheden tot de uitholling van de rechtstaat leidt, klinkt het bij de organisatoren.

woensdag 15 maart 2017 15:45
Spread the love
Mede-organisator Mohamed Ikoubaân,  directeur van Moussem Nomadisch Kunstencentrum, gaf ons meer uitleg over het opzet en het doel van het event.

Waarom dit initiatief?

“Dit initiatief kwam als uiting van bezorgdheid over onze  toekomst en die van onze kinderen in dit land. We zijn allebei ouders die bewust voor dit land gekozen hebben en waar onze kinderen geboren zijn en zullen opgroeien.

Wijlen mijn vader werkte 34 jaar als arbeider in Nederland maar zat zoals velen van de eerst generatie migranten met één voet hier en een andere in Marokko.  Ikzelf wou ik niet dezelfde “fout” maken en richtte me volledig op België.”

“Wanneer mijn kinderen vroegen: “wie zijn we papa? Antwoordde ik altijd: Belgen met Marokkaanse roots.  Ik wou altijd dat ze hun Belgische burgerschap boven  alle andere loyaliteiten zouden stellen en zich gedragen als actieve burgers.” 

“Vandaag vraag ik me voor de eerste keer in mijn leven af of ik de juiste keuzes heb gemaakt en of ik het juiste antwoord gaf aan mijn dochters over de vraag wie zijn we papa? Ik vraag me ook af of  ze ooit in dit land zullen aanvaard worden als volwaardige burgers.”

Wat is de bedoeling van het initiatief?

“We willen aan de politici duidelijk maken dat we hun polariserend en denigrerende discours beu zijn. En dat als ze zo verder gaan,  ook wij, de mensen die in vrijheid en democratie geloven en constructief meewerken aan een betere samenleving,  zullen ‘radicaliseren’ . Daarmee bedoel ik dat we ons geloof in de democratie en de rechtstaat zullen verliezen.”

“Aan de autochtone medeburgers willen we zeggen dat de  verdeel en heers politiek  een echte bedreiging vormt voor onze samenleving. Extremisme,  fascisme en populisme zijn gevaren die  ons allemaal kunnen treffen.”

Onlangs werd de deportatiewet gestemd waardoor ook hier geboren en getogen mensen van andere origine zonder Belgische nationaliteit kunnen gedeporteerd worden bij vermoedens van gevaar voor de nationale orde en veiligheid. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?

 “Het is een verschrikkelijke ontwikkeling!  Als jurist heb ik geleerd dat vermoeden van onschuld, tot het tegendeel bewezen is, een belangrijke fundament van ons rechtssysteem is. Dit is het beging van de uitholling van onze rechtstaat.  Bovendien weet iedereen dat deze wet ons niet gaat beschermen tegen terrorisme en zware banditisme. Het is een propagandawet, gestuwd vanuit rechtspopulisme.”

“Bovendien is de systematiek van dergelijke wetten in ons huidig beleid nog zorgwekkender.  Het opleggen van sancties aan advocaten die de procedures zouden misbruiken in zaken van vreemdelingenrecht is ook zo’n maatregel die een andere belangrijke rechtsprincipe in de prullenmand gooit. De vraag is wat is de volgende stap? De nationaliteit afpakken van iedereen die niet kan bewijzen dat hij een oerbelg is?”

Het event is  bewust gepland in de periode van de herdenkingen van de aanslagen. Waarom?

“We leven ook mee met de slachtoffers van de aanslagen en hun nabestaanden maar we denken dat andere instanties beter geplaatst zijn om deze herdenking te organiseren. We willen ons vooral focussen op de diepe kloof die deze gebeurtenis in onze samenleving geslagen heeft  en de impact die het heeft gehad op iedereen die van ver of dichtbij te linken valt met wat we de moslimgemeenschap noemen.”

.Meer info: http://www.bozar.be/nl/activities/126070-dag-van-de-waardigheid

Facebook: https://www.facebook.com/events/397251730635413/ 

 

take down
the paywall
steun ons nu!