Homans, Demir en de Ridder ten strijde tegen Unia
Opinie, Politiek, België - Vandecan Myriam

Homans, Demir en de Ridder ten strijde tegen Unia

Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA), de nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) spanden afgelopen week samen de strijd aan tegen Unia. Gelijktijdig verschijnt er veel desinformatie in sommige media. Wat zit hier allemaal achter vraagt Vandecan Myriam van Palestina Solidariteit zich af?

vrijdag 3 maart 2017 14:54
Spread the love

Eerst enkele markante en foutieve berichten:

  1. Minister Homans: “Een Marokkaanse man die luidop riep dat alle joden dood moeten, is door een rechter veroordeeld tot zes maanden cel. In een interne mail die deze week uitlekte, stelt de jurist van Unia dat die uitspraak kromspraak is in plaats van rechtspraak. (feller) Is het niet de opdracht van Unia in te gaan tegen racisme en discriminatie?” (‘Zondag’ 26/2)

Wat is er allemaal fout in de informatie van Minister Homans?

  • Ze spreekt over een Marokkaanse man: in werkelijkheid gaat het over een Palestijn, uit de Gazastrook, wiens huis tijdens de oorlog in 2014 werd gebombardeerd door Israël
  • “Die luidop riep dat alle joden dood moeten”: correcte vertaling van de slogan waarover sprake: ‘Khaibar, Khaibar,  joden, het leger van Mohamed zal terugkeren’. In bijlage kunt u meer uitleg terugvinden over wat er in Khaibar in het jaar 628 plaatsvond
  • “Hij is door een rechter veroordeeld tot zes maanden cel”: hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.
  1. De Gazet van Antwerpen (24 Feb. 2017 Christof Willocx):  “Hoeveel gekker kan het worden als een organisatie die racisme en discriminatie dient te bestrijden, teleurgesteld is als een door haarzelf ingediende klacht door de rechtbank serieus wordt genomen?” […] “Bij een pro-Palestijnse manifestatie in 2014 in Antwerpen zouden enkele betogers anti-joodse leuzen hebben geroepen. De rechtbank veroordeelde een betoger tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 600 euro, omdat hij onder meer zou hebben gezongen dat “de kelen van alle joden moeten worden overgesneden”. (idem in Gazet van Antwerpen/Metropool Stad, 24 Feb. 2017) “Michael Freilich zegt dat Unia mee een klacht ingediend heeft tegen de daders die in 2014 anti-joodse leuzen hebben gezongen, …”

Desinformatie:

  • “Een organisatie die racisme en discriminatie dient te bestrijden, teleurgesteld is als een door haarzelf ingediende klacht door de rechtbank serieus wordt genomen?”: de klacht werd ingediend door het Forum der Joodse Organisaties en niet door Unia.
  • “omdat hij onder meer zou hebben gezongen dat “de kelen van alle joden moeten worden overgesneden”: correcte vertaling van de slogan waarover sprake: ‘Khaibar, Khaibar,  joden, het leger van Mohamed zal terugkeren’. Zie hoger 
  • “Michael Freilich zegt dat Unia mee een klacht ingediend heeft”: UNIA had de klacht echter niet mee ingediend, maar had zichzelf als benadeelde partij gesteld om het dossier te kunnen inkijken. U kunt Unia’s officiële positie terugvinden op hun website (http://unia.be/nl/artikels/unia-antwoordt-joods-actueel)

Samen in de strijd tegen UNIA: 

In ‘Zondag’ (Paul Cobbaert) van 26 februari lezen we de volgende titel: “Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) frontaal in de aanval tegen Unia: niet neutraal, niet objectief” en “Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams viceminister-president, bevoegd onder meer voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, opent een intern onderzoek”.

In Het laatste Nieuws 25 febr. “De nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) opent vandaag in Het Nieuwsblad de aanval op Unia. Dat is het voormalige Gelijkekansencentrum, en valt onder haar bevoegdheid.”

De Morgen, 23/2 “Ook Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) stelt “vraagtekens bij de objectiviteit van Unia”.

“Wat deze week naar buiten kwam, was de druppel te veel” volgens minister Homans, lezen we. Unia zou enkel mensen van allochtone origine verdedigen. 

Zo wordt de strijd tegen Unia vandaag voorgesteld.

Zit er meer achter deze desinformatie en het schade toebrengen aan Unia?

In De Gazet van Antwerpen (24 Feb. 2017) wordt een tipje van de sluier opgelicht: “Volgens Michael Freilich is de uitgelekte mail lang niet het enige incident tussen de joodse gemeenschap en Unia.” “Bij Unia werken veel mensen met een uitgesproken links en anti-Israëlisch profiel”, zegt Michael Freilich. “Een juriste van Unia heeft al verschillende petities tegen Israël ondertekend. Ze ondersteunt daarmee een boycot van Israël en beschuldigt de Joodse Staat van Apartheid.“

Voorgaande paragraaf verstrekt een duidelijk beeld van Freilich’s werkelijke bedoeling, namelijk om kritiek op het Israëlische beleid in de door haar bezette Palestijnse gebieden gelijk te stellen aan antisemitisme. Dit soort praktijken waarbij de kritiek op politieke entiteiten niet langer gedoogd wordt en, meer zelfs, gelijkgesteld wordt aan antisemitisme, is slechts een kleine stap verwijderd van het volledig snoeren van de mond van diegenen die inbreken op het internationaal recht door Israël aan te klagen – praktijken die, mijn inziens, niet thuishoren in een democratie zoals België.

Het is belangrijk te onderlijnen dat Michael Freilich en Joods Actueel niet de joodse gemeenschap in België in zijn geheel vertegenwoordigen. UPJB (Union des Progressistes Juifs de Belgique) en een Ander Joodse Stem zijn slechts twee voorbeelden van joodse organisaties die zelf kritiek uiten op Israël’s wanpraktijken, maar geen gelijkaardig forum (zoals dat van Freilich) van de Belgische media verkrijgen.

In werkelijkheid behoren het Forum van Joodse Organisaties en Joods Actueel tot de Israël-lobby in Vlaanderen die het negatief imago van Israël na de oorlogen in de Gazastrook opnieuw wil opkrikken. Het is dan ook in deze zin dat men de klacht tegen Palestina-activisten dient te begrijpen. De klacht is een poging om sympathisanten van de Palestijnse zaak te intimideren en om hen er van te weerhouden deel te nemen aan betogingen tegen het beleid van Israël. Indien u, als politici, mee de lijn verwarren tussen legitieme kritiek op een soevereine politieke entitieit en anderzijds hate-speech zoals het antisemitisme, dan zal intimidatie zoals deze helaas slechts het begin zijn. Het is belangrijk nu een positie hier tegen in te nemen, en duidelijk te maken dat antisemitisme geen plaats heeft in onze Belgische democratie, maar dat het uiten van legitieme politieke kritiek deel uitmaakt van ons recht op vrije meningsuiting – een belangrijke hoeksteen van onze democratie. 

Omdat Unia besloot zich niet burgerlijke partij te stellen in de aanklacht tegen de Palestina-activisten, lanceert Joods Actueel nu een lastercampagne tegen hen, die jammer genoeg gesteund wordt door politici. Palestina Solidariteit roept politici op om niet dezelfde fout te begaan en de feiten nauwkeurig na te gaan vooraleer een positie in te nemen. 

Onze politici dienen niet alleen het racisme in België te bestrijden, maar ook wereldwijd en in het bijzonder in Israël. Een staat die racistische wetten uitvaardigt, mag niet gesteund worden door onze politici. Politici dienen op te komen voor het respect van de mensenrechten, het uitvoeren van het internationaal recht en het verdedigen van de democratie.

Voor alle duidelijkheid, Palestina Solidariteit wil die slogan die geroepen werd op die bewuste betoging niet goedpraten en keurt deze af, maar vraagt dat de discussie gevoerd wordt op basis van feiten en niet op basis van verdraaiingen zoals Joods Actueel nu probeert te doen.

Palestina Solidariteit wenst hier nogmaals te benadrukken dat ze antisemitisme in geen enkele vorm duldt binnen haar werking, noch in de gemeenschap waar ze deel van uitmaakt. Haar activiteiten hebben enkel betrekking op legitieme kritiek van een politieke entiteit, namelijk de Israëlische staat, en geenszins op het joodse volk. 

Vandecan Myriam coördineert Palestina Solidariteit

take down
the paywall
steun ons nu!