(rcnky.com)

Transparency: populisme maakt corruptie erger

De combinatie van corruptie en sociale ongelijkheid vormt een vruchtbare voedingsbodem voor populisme, stelt Transparency International vast. Populisme is echter het verkeerde medicijn, omdat het de strijd tegen corruptie alleen maar bemoeilijkt.

vrijdag 27 januari 2017 12:23
Spread the love

De Corruption Perceptions Index (CPI) wordt sinds 1995 jaarlijk gepubliceerd door de organisatie Transparency International. Deze index rangschikt 176 landen op een schaal van 0 (erg corrupt) tot 100 (volledig corruptievrij). In 2016 scoorden 69 van de onderzochte landen minder dan 50 punten. Denemarken en Nieuw-Zeeland leiden de CPI-index met scores van 90. Ze worden op de voet gevolgd door Finland (89) en Zweden (88).

Nederland staat achtste met een score van 83, België vijftiende met 77. Buurland Duitsland staat tiende met 81 punten, Frankrijk drieëntwintigste met 69. Het laagst geklasseerde Europese land is Oekraïne dat met 29 punten op de 131ste plaats staat op gelijke hoogte met Guatemala, Nepal, Kazachstan, Kirgizië en Rusland (nvdr).




Hoewel geen enkel land ter wereld dus volledig vrij is van corruptie, delen de goede leerlingen van de klas dezelfde karakteristieken: een open regering, persvrijheid, burgerrechten en een onafhankelijke rechterlijke macht. Somalië, Zuid-Soedan en Noord-Korea zijn de laatsten met respectievelijk 11, 12 en 13 punten. Deze landen delen allemaal een verregaande straffeloosheid voor corruptie, een pover overheidsbeleid tegen corruptie en zwakke overheidsinstellingen.

Corruptie en ongelijkheid wakkeren elkaar aan, stelt Transparency vast. Dat leidt tot een vicieuze cirkel waarbij macht en rijkdom steeds minder gelijk verdeeld zijn. De organisatie verwijst onder meer naar de revelaties in de Panama Papers. Daaruit blijkt volgens Transparency dat het voor de rijksten zeer makkelijk is om belastingen te ontduiken en zich zo nog verder te verrijken ten koste van het algemeen belang.

Ook grote corruptieschandalen, van overheidsbedrijf Petrobras en het bouwonderneming Odebrecht in Brazilië tot de grootschalige corruptie onder voormalig Oekraïens president Viktor Janoekovitsj en zijn opvolger, huidig president Petro Poroshenko, tonen aan hoe deals tussen bedrijven en politici miljarden dollars uit de nationale economie wegzuigen. Dergelijke corruptie schendt de mensenrechten, verhindert een duurzame ontwikkeling en wakkert sociale uitsluiting aan, zegt Transparency in zijn jaarrapport.



(www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016)

De bevolking is de lege beloften van politici beu en zoekt antwoorden bij populistische politici, omdat die beloven het systeem te zullen veranderen en de cyclus van corruptie en privileges doorbreken. In werkelijkheid blijkt dat zij het probleem alleen maar erger maken.

“In landen met populistische of autocratische leiders zien we vaak een democratie in verval en een verontrustend patroon van pogingen om organisaties het zwijgen op te leggen, de persvrijheid te beknotten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te beperken”, zegt Jose Ugaz, directeur van Transparency.

“Alleen waar er vrijheid van meningsuiting is, transparantie in de politieke processen en sterke democratische instellingen kunnen organisaties van het maatschappelijk middenveld en media de machthebbers ter verantwoording roepen en corruptie met succes bestrijden. “Dat blijkt ook uit de dalende scores van bijvoorbeeld Hongarije en Turkije, landen met autocratische leiders.”

Bron:  CPI-jaarrapport 2016 Transparency International

take down
the paywall
steun ons nu!