Opinie - Esmeralda

Open brief: Geachte heer, Staatssecretaris Francken

Deze week vernamen we dat heel wat vluchtelingen het collectieve opvanginitiatief Reno te Gent moeten verlaten. Ze moeten verhuizen naar diverse opvangcentra, verspreid over heel het land. We zijn bovendien op de hoogte gebracht van het feit dat het centrum begin maart definitief z’n deuren sluit, en dat bijgevolg iedereen tegen die tijd ergens anders naartoe moet.

vrijdag 27 januari 2017 11:37
Spread the love

Een leven opgebouwd, vriendschapsbanden gesmeed

Velen van hen zijn hier al vele maanden lang. Vol goede moed hebben ze getracht om hier een leven op te bouwen. Ze hebben een integratiecursus gevolgd of zijn er nog mee bezig. Ze leerden onze taal en legden contact met ons, Gentenaars. Wij hebben hen ontmoet, naar hun verhalen geluisterd en hen op verschillende manieren gesteund. En ja, we hebben omgekeerd ook van hen geleerd, soms zijn er nauwe vriendschapsbanden gesmeed. Deze mensen zijn onderdeel geworden van onze Gentse en Vlaamse gemeenschap, en het is zo pijnlijk om zien dat ze nu uit onze stad weggerukt worden.

Ontwrichtend en demotiverend

Een aantal van de bewoners van Reno moest al meerdere keren verhuizen. Telkens opnieuw trachten deze mensen een leven op te bouwen, goede contacten te leggen en vriendschapsbanden te ontwikkelen. Het gaat om mensen die al een grote verlieservaring achter de rug hebben. Waarom ze telkens opnieuw een verlieservaring aandoen door ze los te rukken van alle sociale contacten die ze hebben opgebouwd? Dat heeft een ontwrichtend en demotiverend effect. Het is bovendien bijzonder inefficiënt.

De gedwongen verhuis naar een andere stad of landsgedeelte is zowel voor de vluchtelingen als voor de zorgverleners en de vele vrijwilligers en buddy’s een traumatiserende ervaring. Voor de meeste vluchtelingen één van de zovele.

Verhuizen naar een regio waar men alweer een andere taal spreekt

Het (telkens opnieuw) moeten verhuizen weegt op zich al zwaar op deze mensen. Het feit dat ze moeten verhuizen naar een regio waar men alweer een andere taal spreekt, maakt het allemaal nog veel erger. Een taal leren, kost veel inspanning. Voor wie nu naar Wallonië moet verhuizen, is alle moeite tevergeefs geweest: ze komen terecht in een omgeving waar ze de mensen rondom hen meestal niet begrijpen en kunnen opnieuw beginnen met de taal te leren.

Geachte Staatssecretaris, we vinden het allemaal zo belangrijk dat nieuwkomers zich integreren in onze samenleving, ze moeten zich inburgeren, we willen dat ze onze taal leren en onze gewoonten overnemen, dat ze zich aanpassen aan onze waarden en normen. Hier in Gent hebben wij in de praktijk ervaren dat zij zich wel degelijk willen inburgeren, meer nog, dat ze zich daar met volle moed op gooien en er het beste van willen maken. Maar ze moeten daar ook de kans toe krijgen en niet telkens opnieuw ontmoedigd worden.

Integratieproces van twee kanten

Om te kunnen slagen moet het integratieproces van twee kanten komen. Hier hebben zowel Gentenaars en nieuwkomers hun verantwoordelijkheid genomen om elkaar te leren kennen, elkaar te waarderen en te ondersteunen. Mogen we hopen dat u deze inspanningen waardeert?

Geachte heer Francken, wij rekenen op u om op een humane manier met onze nieuwe stadsgenoten en vrienden om te gaan.

Nieuwe instroom

We zien dat er een nieuwe instroom aan vluchtelingen is in Brussel, en vermoeden dat er binnenkort opnieuw nood zal zijn aan extra opvangplaatsen. We rekenen op u om niet overhaast opvangcentra als Reno te sluiten. We vragen u om mensen niet onnodig en telkens opnieuw uit hun vertrouwde omgeving weg te rukken. En we vragen vooral om mensen niet van het ene naar het andere landsgedeelte te sturen, maar om hen zo dicht mogelijk in de buurt van het huidige opvangcentrum te laten verblijven. Zo kan de inburgering en integratie worden versneld en versterkt. Dat is toch één van de krijtlijnen van uw beleid!

We vragen met absolute aandrang om de mensen van het Gentse opvangcentrum Reno in geen geval naar Wallonië te sturen. Geef ze aub de kans om in de buurt van Gent te blijven, de plek waar ze zoveel belangrijke banden hebben opgebouwd.

Met de meeste hoogachting,

Esmeralda, vrijwilliger van Een Hart voor Vluchtelingen Gent en buddy van een bewoner van het ponton.

Gastvrij Gent organiseert vrijdag 27 januari om 18u Zeg NEE tegen Theo, een protestactie aan de Renoboot, het ponton van OC Reno, Rigakaai 41, Gent.

take down
the paywall
steun ons nu!