Foto’s actie “Nee tegen Theo”

Bezorgde Gentenaars voerden vrijdag een actie aan de Renoboot in Gent.  De voormalige gevangenisboot die bijna een jaar lang dienst deed om nieuwkomers in Gent op te vangen sluit haar deuren. De vluchtelingen worden verplaatst naar andere opvangcentra, soms aan de andere kant van het land. Gastvrij Gent pleit voor een ander opvangbeleid, met duurzame opvang en recht op inburgering, in overleg met hulpverleners, vrijwilligers en buurtbewoners.

vrijdag 27 januari 2017 20:48
Spread the love

Gastvrij Gent legt staatssecretaris voor asielbeleid Theo Francken volgende eisen voor.

Duurzame opvang

Gastvrij Gent pleit voor een duurzaam opvangmodel waarbij vluchtelingen niet zomaar verplaatst worden naar de andere kant van het land. Wij willen een duurzame opvang, waarbij mensen een thuis krijgen en de kans om stabiele banden op te bouwen met de school, zorgverleners, sociale organisaties en buurtbewoners.

Recht op inbugering

Wij pleiten voor een degelijke en duurzame asielopvang die mensen autonomie geeft, respect toont voor het gezinsleven van vluchtelingen, kinderen het recht geeft op duurzaam onderwijs en de vrienschapsrelaties die van uit de school ontstaan. Het recht ook om Nederlands te leren en blijvende contacten op te bouwen in de buurt.

Constructieve dialoog met zorgverleners, middenveld en vrijwilligers

Een duurzame opvang is maar mogelijk als hulpverleners, organisaties, vrijwilligers en buurtbewoners actief betrokken worden. Samen met het middenveld, scholen en lokale besturen bouwen wij graag aan een opvangbeleid dat de mensen centraal stelt, en vluchtelingen een nieuwe thuis geeft.

Al wie deze oproep onderschrijft, nodigen we uit om de petitie te ondertekenen. Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe sterker het signaal t.a.v. Staatssecretaris Francken en de Federale Regering dat we als burgers een ander en humaner opvang- en asielbeleid wensen!

Bekijk de petitie hier

take down
the paywall
steun ons nu!