Zoek de Spicerfacts

Zoek de Spicerfacts

Op 18.01.2017 gaan Gwendolyn Rutten en Peter Mertens in het Canvas programma Terzake in debat met mekaar. Omdat een debat vergankelijk is en vooral met oneliners gewonnen wordt vond ik het nodig dit uit te schrijven. Ik vond het nodig om in detail te kunnen wikken en wegen. Ik vond het nodig de waarheid achter de leugens of omgekeerd te kunnen vinden. De beweringen van beide liggen vast. Het is aan de lezer om deze met feiten aan te tonen of te weerleggen. Het debat is aan ons.

dinsdag 24 januari 2017 15:52
Spread the love

Moderator: Mr. Mertens laat ik bij u beginnen, Mevr. Rutten zei u, is uw ideale sparringpartner en u noemt haar ook tientallen keren in uw boek, wat bedoelt u eigenlijk met die ideale sparringpartner?

Mertens: Dat we na de bankencrisis van 2008 een systeem hebben gezien dat een beetje geïmplodeerd is en we zijn eigenlijk al acht jaar zoekende hoe dat we uit die puinhopen van het neoliberalisme komen. Uit die puinhopen van het laissez faire, laissez passer tijdperk, waar er geen limiet was op niets, waar alles moest ontregelt worden, waar er geen regeltjes gingen zijn…

(Gwendolyn zit meewarig nee te knikken)

mod: en wat heeft dat te maken met Mevr. Rutten?

Mertens: Neen dat heeft niet met haar als persoon te maken, dat heeft met de ideologie die zij vertegenwoordigd en die zij ook heel graag vertegenwoordigt natuurlijk te maken. Het kon niet op in die periode van neoliberalisme.

Mod: En daar stelt u uw ideeën graag tegenover vandaar sparringpartner?

Ja, wij zien nu gewoon dat die ideologie blijft verder gaan en dat de rijken rijker worden en dat de armen armer worden nog steeds en dat zij dat blijft verdedigen, heel fel, heel dapper die 1% blijft verdedigen in onze maatschappij.

Rutten: Ja we zijn nog maar net bezig en de onzin begint al. Ik noem ons geen sparringpartners, wij zijn gewoon compleet tegenovergesteld qua maatschappijvisie. Ik geloof in vrijheid, ik geloof in vooruitgang en we hebben gezien dat we de afgelopen jaren wereldwijd op tal van vlakken ook vooruitgang hebben geboekt , er is minder kinderarmoede dan ooit te voor, er is minder kindersterfte dan ooit tevoren, de geletterdheid in de wereld gaat vooruit en dat is allemaal te danken aan een vrijheidsmodel waar mensen als individu zelf hun keuzes mogen maken. Dus en ik wil dat ook één keer gezegd hebben, mijn ideologie staat voor een succesmodel. Overal waar uw ideologie is toegepast heeft dat geleid tot extreme armoede en onderdrukking en uw eigen mensen met permissie gezegd nemen daar ook geen afstand van. Vorige maand nog……

Mod: Wacht nog even met reageren, Ik wil nog even een vraag stellen, omdat het over die verhouding met mekaar gaat. Ideologisch zit het ver uit mekaar daar gaan we het zo meteen dieper over hebben maar u hebt ook (wijst naar Rutten) uw beklag gemaakt over extreem-links even gevaarlijk als extreemrechts in een opiniestuk, daar blijft u bij?

Rutten: Ja extreem rechts hé dat lijdt tot rassenhaat en extreem links dat lijdt tot klassenhaat en dat zijn allebei extremen, we moeten ons daar goed van bewust zijn. Het communisme…

Mod: Maar in Wallonië zegt u daar zou een cordon moeten rondkomen, vind u dat ook?

Rutten: Wel ik ben heel formeel, ik ga nooit besturen met de PVDA…

Mertens: Dat is wederzijds hoor.

Rutten: … en ik vind ook dat ze afstand moeten nemen van een aantal zaken zoals in Cuba waar homo’s en holebi’s worden opgesloten.

(zie commentaar Castro ivm met dit onderwerp)

Mod: Mr.Mertens mag reageren.

Mertens: Kijk Mevr. Rutten heeft nu een aantal zaken op een hoopje gegooid, dat doet ze vaak. Als je de cijfers bekijkt over de vooruitgang in de alfabetisatie dan gaat het over 1 of 2 grote landen, goed maar, in het zuiden van de planeet, met name China en Indië die alle indicatoren naar boven trekken maar wat hebben we deze week gezien…

Rutten: Das toch een goeie zaak hé?

Mertens: Ja, ik zeg het, goed zo, dat is een prachtige zaak maar wat hebben we deze week gezien en daar zwijgt u over, daar fiets u omheen nl. dat oxfam een rapport heeft naar voor gebracht waarin staat dat op dit moment de ongelijkheid de wereld doet kreunen en dat wij nog nooit zoveel ongelijkheid hebben gezien. Deze planeet kreunt onder het feit dat je langs de ene kant 8 multimiljardairs hebt aan de andere kant 3.6 miljard mensen, dat is geen kwestie van cijfers dat is een kwestie van democratie en dat is het resultaat van 20, 30 jaar neoliberalisme dat alleen maar een bedieningspolitiek is, een graaipolitiek bedient, die 1%, en dan zie je fiscale systemen bv. waarbij dat diezelfde kliek haar geld, haar miljarden verbergt, in Panama, in Bahama enz… met postbusbedrijven, een heel ingenieus systeem opbouwt en duizenden miljarden wegsleept die hier onttrokken worden aan de staat, aan de overheid en u verdedigd dat systeem. U zegt letterlijk Mevr. Rutten in een opiniestuk “ongelijkheid is goed” maar dit soort niveaus van ongelijkheid, met alle respect kan de wereld niet aan.

Mod: uw opinie over ongelijkheid (vraag aan Mevr. Rutten)

Rutten: Ja, inderdaad, ik gruwel eigenlijk echt van een wereld waarin we allemaal gelijk moeten zijn. Als we dat doen…

Mertens: onderbreekt

Rutten: Ik heb u ook rustig laten uitspreken, als we dat doen, kijk naar Noord-Korea wat dat geeft dan moeten we allemaal in een uniformpje lopen, dan moeten we allemaal gelijk zijn.

Mod: Maar die ongelijkheid wegwerken dat wel?

Rutten: Twee, ik heb dat rapport van oxfam gezien en er is inderdaad ongelijkheid in de wereld en dat moet ook worden aangepakt maar datzelfde rapport van oxfam Mr. Mertens, datzelfde rapport zegt ook dat België één van de meest herverdelende landen ter wereld is. Wij doen hier aan politiek en wat u wil doen is hier in België nog meer herverdelen en ik zeg we hebben hier iets anders nodig.

We hebben hier meer vrij initiatief nodig, meer zelfstandig ondernemerschap nodig. Wij willen die taart groter maken zodanig dat iedereen kan vooruitgaan want wij hebben het eigenlijk goed in dit land we moeten het nog beter maken. U wil voortdurend die taart verdelen en dus u streeft naar een gelijkheid die niet de mijne is. Mensen hebben het nodig om gelijke kansen te krijgen in het leven en vervolgens moet je die kansen kunnen grijpen.

Mod: En die grotere taart niet herverdelen? Of tenminste niet meer louter herverdelen?

Mertens: Ja maar eh, wat betreft de drie rijkste mensen in ons land, dat rapport van de oxfam en wat ook Forbes naar voor brengt dan zie je dat iemand als Albert Frère evenveel bezit als 2.2 miljoen andere Belgen en dan heb ik inderdaad een ander concept van gelijkheid en van vrijheid want dan zeg ik: de gelijkheid van één iemand die de rest van de vrijheid van 2.2 miljoen andere burgers opeet dan hebben we een probleem. En ja, voor die groep, niet voor de middenklasse, niet voor die andere mensen maar voor die toplaag, voor die multimiljardairs, daar zal je met een herverdelingsproject moeten afkomen”.

Mod: En die miljonairstaks zoals u voorstelt?

Mertens: Met die miljonairstaks moeten afkomen omdat we anders die spanning tussen die kleine groep en de grote 99% van de mensen niet aankunnen en ik wil nog één ding zeggen. Als je bv. de Amerikaanse verkiezingen bekijkt, u hebt daar Mevr. Hillary Clinton met heel heel veel verve gesteund. Mevr. Hillary Clinton heeft verloren tegenover het rechts populisme van Mr. Trump omdat het establishment …

Rutten: Waar u het protectionisme mee deelt hé. Dezelfde recepten als u.

Mertens: Ik ga het u uitleggen, omdat bv. Hillary Clinton de hele tijd het establishment heeft verdedigd en de hele tijd alle problemen heeft ontkent. Er is geen probleem, we doen het alle goed en dus Sanders had kunnen winnen, Sanders had kunnen winnen tegenover Trump.

Mod: Maar een miljonairstaks, dat zijn de Amerikaanse verkiezingen , een miljonairstaks?

Rutten: Weer heel veel dingen bij elkaar, eerst en vooral als u het dan toch over populisten heeft. De populist heeft gewonnen, hij heet Trump en we zullen kijken wat het brengt wat u deelt zijn recepten

Mertens: Nee Sanders, ik heb Sanders gesteund.

Rutten: Maar laat nu….

Mertens: Blijf dan een beetje eerlijk aub.

Rutten: Het gaat helderder zijn voor de kijker…

Mertens: als iedereen een beetje eerlijk is.

Mod: Even naar die miljonairstaks had ik graag.

Rutten: Dus, uw protectionisme om de grenzen te sluiten, om niet aan vrije handel te doen, uw verzet tegen vrijhandelsakkoorden deelt u met Mr. Trump. Das één.

Mertens: CETA, daar ben ik tegen.

Mod: Wat is uw reactie op het voorstel van een miljonairstaks? Ik kan me niet voorstellen dat u enthousiast bent als u zelf zegt op uw nieuwjaarsreceptie een meerwaardebelasting komt er niet.

Rutten: Een meerwaardebelasting, geen goed idee. Kijk wat is het probleem, het klinkt natuurlijk heel goed om te zeggen we gaan naar de superrijken maar in alle samenlevingen waar communistische partijen zoals die van Mr. Mertens het voor het zeggen hebben, heb je geen superrijken, heb je geen rijken, heb je geen rijke middenklasse, heb je gewoon geen middenklasse, daar heb je alleen armoede.

Mertens: Maar enfin…

Mod: Wat stelt u dan voor?

Rutten: Eigenlijk, ja dat wou ik dadelijk zeggen…

Mertens: Een miljonairstaks leidt tot armoede, dat is wat uw zegt?

Rutten: Ja ik vind…

Mertens: Maar God in Frankrijk bestaat zenne ‘impot de solidarite sur la fortune’ bestaat in Frankrijk al 10 jaar en brengt elk jaar 4 miljard euro op…

Rutten: En Frankrijk doet het slechter dan België Mijnheer

Mertens: In de vermogensbelasting

Mertens: 98,7% van de miljonairs blijft in Frankrijk.

Mod: Wat stelt u voor Mevr. Rutten?

07:36

Rutten: België is op het vlak van gelijkheid en herverdeling een beter voorbeeld. Wat ik voorstel is dat we meer ondernemerschap nodig hebben. Geen afgunst nodig hebben.

Mod: Minder belasting voor de ondernemers ook?

Rutten: Minder belasting uiteraard! Dat is het voorbeeld.

Mertens: Fernand Huts, 12 miljoen euro aan subsidies.

Rutten: Wat ik Mr. Mertens nooit hoor zeggen en waar ik hem nooit naartoe hoor gaan is gaan praten met zelfstandigen die schulden maken om een eigen zaak te beginnen, die geen vakantiedagen hebben, geen betaalde vakantiedagen, die geen anciënniteit hebben. Als zij ziek zijn dan is hun zaak toe en dan hebben zij geen inkomen. En wat doen die mensen, die werken zeven dagen op zeven. Die bouwen aan een zaak. Die doen dat een heel leven lang en als dat dan succesvol is dan komt u langs en dan zegt u, kom maar afgeven en betalen.

Mertens: Maar enfin, maar enfin…

Mod: U zegt jaloezie,

Mertens: Ik heb vorige week een brief gekregen.

Mod: u zegt ’t is gewoon oneerlijk?

Mertens: Over wat betreft die zelfstandigen en de middens daarrond. Vorige week krijg ik een brief van Mr. Yves uit Ronse, hij heeft een frituur. 55.000 Kwh verstookt hij met zijn frituur. Die schrijft mij een brief, weet je wat hij zegt, waarom moet ik elk jaar 1300 EUR Turteltaks betalen voor zonnepanelen die ik niet heb. Die vraagt dat aan mij. Ik heb hem geantwoord, Mr. Yves van de frituur uit Ronse, vraag dat aan de Open VLD, zei hebben die belasting ingevoerd, als het van ons afhangt dan valt die Turteltaks. Wij hebben een alternatief op tafel gelegd en u…

Rutten: Als het van jullie afhangt wordt iedereen arm.

Mertens: Wil u mij ook laten uitspreken. U subsidieert mensen zoals Fernand Huts met zonnepaneelplantages voor 12 miljoen euro per jaar. Frituristen, zelfstandigen, mensen, gewone gezinnen die geen zonnepanelen hebben moeten die taksen allemaal betalen voor één groot bedrijf.

Rutten: U weet, Ik ben op ronde, ik heb daar deze week gesproken met iemand die een eigen zaak heeft en die bijna met tranen in de ogen tegen mij kwam zeggen “hoe is het mogelijk, een gans leven lang heb ik hard gewerkt en ik heb iets opgebouwd, ik heb voor mijn eigen pensioen gespaard en ik heb iets bijeen verzameld en voor gewerkt.

Mertens: onverstaanbaar

Rutten: En nu vandaag komt de PVDA af …

Mertens: Zitten wij in de regering?

Rutten: En die komen mij dat af nemen. Neen dat zijn uw voorstellen. U gunt het niet aan andere mensen.

Mertens: Wij hebben de Turteltaks niet ingevoerd.

Rutten: En wat de energiefactuur betreft, ik vind dat wel eens belangrijk om te zeggen. Dat zijn de puinhopen van de gratis politiek waar u voor pleit. Dat is waar gratis toe lijdt.

Mertens: Sorry, sinds 2000 zit u in de Vlaamse regering die heeft geliberaliseerd.

Rutten: En, neen dat is niet waar

Mertens: Jawel, sinds 2000 heeft u samen met de groenen en de socialisten de energiemarkt geliberaliseerd.

Mod: Het is duidelijk dat jullie er anders over denken, ik ga dit even afronden want ik wil nog een ander thema aansnijden, nl. iets waar u (wijst naar Rutten) op uw nieuwjaarsreceptie ook op hamerde, veiligheid is een belangrijk thema, u hebt u ook uitgesproken over migratiepolitiek. Waarom nu opeens u hoopt daar braakliggend terrein te kunnen veroveren?

Rutten: Neen, ik vind, mensen maken zich daar grote zorgen over. Mensen maken zich zorgen over de toenemende radicale islamisering in onze samenleving en er lijkt een soort parallelle samenleving te ontstaan waar de wetten van de sharia gelden, waar mannen en vrouwen elkaar geen hand meer geven en dan vind ik, we hebben jarenlang gestreden voor onze individuele vrijheid en dat is het basismodel hier waar onze samenleving op gebaseerd is. Dan vind ik niet dat we dat mogen laten gebeuren.

Mertens: De twee maten en de twee gewichten hé. Dus ik denk wanneer u op tournee gaat dan zal u dat ook wel horen want er zit ongelooflijk veel mis. Twee maten, twee gewichten want inderdaad.

Mod: Voor wie en wie, waarover gaat het dan?

Mertens: Ik heb het nu bv. over de vrijheid….

Rutten: Zeg eens wat u voorstelt op het vlak van migratiepolitiek want u wil een volledige open grenzen politiek hé.

Mertens: Maar neen, helemaal niet, dat staat niet in ons programma

Rutten: Oh jawel…

Mertens: Neen, zeker niet…

Rutten: Geen buitengrenzen…

Mertens: Neen, wij vragen het respect voor de conventie van Geneve…

Rutten: Asielshoppen, u wil Dublin afschaffen…

Mertens: Neen, helemaal niet,

Rutten: Dat staat in uw eigen werk

Mertens: Wat betreft gelijkheid man en vrouw, u bakt zoete broodjes met Saoedi-Arabië. Weet u wat de positie van de vrouw in Saoedi-Arabië is? Ze hebben geen eigen identiteitskaart, ze staan op die van de man.

Rutten: Ik wil dat hier niet hé.

Mertens: Neen, maar u steunt Saoedi-Arabië, u haalt Saoedi-Arabië naar de Antwerpse haven. U haalt de grote moskeeën naar Brussel. In de jaren 70 de rode loper uitgerold en u haalt dat regime dat het salafisme hier verspreid…

Rutten: Maar wat staat er in het programma…

Mertens: Wat het salafisme hier verspreid dat haalt u aan en vanaf dat er financiële belangen in het spel zijn dan valt u uw principes weg. In Antwerpen noemen ze dat geen liberalisme, in Antwerpen noemen ze dat opportunisme.

Mod: Nu mag Mevr. Rutten reageren en dan wil ik weten wat u zelf voorstelt.

Rutten: Uw werkgroep op het vlak van migratie heet ‘vriendschap zonder grenzen’. Daar staat in dat u frontex wil afschaffen dat is het agentschap dat onze buitengrenzen beschermt. U wil geen buitengrenzen, u wil een vrije toegangspas, dat staat in uw eigen teksten, een vrije toegangspas en asielhoppen voor elke asielzoeker…

Mertens: Neen, wij willen een spreidingsplan…

Rutten: naar het land van keuze, neen, neen, dit zijn uw eigen…

Mertens: Wie is hier eigenlijk voorzitter van de PVDA Mevr. Rutten? In ons programma, ja maar aub hé, in ons programma..

Rutten:  Ja dan zou u uw eigen programma moeten kennen hé.

Mertens: In ons programma…

Rutten: Maar dat staat in uw eigen programma, zegt u dat in de volkswijken? Gaat u dat in de volkswijken vertellen?

Mertens: In ons programma…

Mod: Mr. Mertens mag even reageren.

Mertens: In ons programma staat respect voor de conventie van Geneve.

Rutten: Afschaffen van Dublin

Mertens: Een spreiding, een humaan spreidingsplan. Waar wij niet tegen kunnen is een situatie zoals vandaag. Vandaag vriezen mensen dood in Griekenland. Vandaag heeft Europa een koehandel…

Rutten: U antwoord niet op de vraag hé

Mertens: Vandaag heeft Europa een koehandel

Mod: Maar dus geen (onverstaanbaar) naar Griekenland dan?

Mertens: er moet een spreidingsplan komen in de Europese Unie…

Mod: Dat wil men in de Unie ook alleen …

Rutten: Ik zou wel eens willen weten…

Mertens: (onverstaanbaar) en er moet respect komen voor de conventie van Geneve. U zit met een partner in de regering die gewoon …

Rutten: Ik zou wel eens willen weten…

Mertens: …die de rechtsstaat naast zich neerlegt

Rutten: dat moet u zelf met die personen uitspreken.

Mertens: Neen, het gaat over het respect van de rechtsstaat Mevr. Rutten. U zit met een partner die de rechtstaat niet wil respecteren wat betreft (onverstaanbaar).

Mod: Ja, het gaat nu wel over de ideeën tussen u beiden, ook hier…

Rutten: Als ik heel even mag, ik stel eigenlijk vast dat u rond die vraag heen fietst. Wat u wil is dat asielhoppen mogelijk is. Wat u wil is dat er een vrije toegang komt tot gans  …  . U zet de poorten van Europa open. En wat ik wil weten.

Mertens: Wat ik wil is dat de conventie van Geneve wordt gerespecteerd.

Mod: Ja, u hebt allebei uw punt gemaakt. We gaan het hier afronden.

Mertens: Inderdaad, wij gaan tegen de stroom in. Wij lopen niet de N-VA achterna. U doet het heel slecht in de peilingen…

Rutten: Nog altijd beter dan uw partij

Mertens: En wat doet u nu, u loopt de N-VA achterna wat betreft islamhaat. Dat is je reinste opportunisme.

Mod: Ok, de punten zijn gemaakt, Mr. Mertens, Mevr. Rutten. We gaan er hier niet uit geraken, het is duidelijk, de standpunten liggen ver van mekaar, dank voor de komst, dank voor dit debat.

Bekijk de Terzake-uitzending hier

take down
the paywall
steun ons nu!