(WikiMedia Commons)

Pesticiden bedreigen niet alleen bijen

Greenpeace heeft een rapport uit waaruit blijkt dat pesticides uit de groep neonicotinoïden, die sinds 1985 algemeen gebruikt worden in de landbouw niet alleen schadelijk zijn voor bijen maar voor een heleboel andere insecten zoals hommels, vlinders, etc. Greenpeace vindt het gedeeltelijk Europees verbod onvoldoende en pleit voor een complete ban van al deze pesticiden.

maandag 16 januari 2017 10:23
Spread the love

Uit de studie1 die Greenpeace heeft laten uitvoeren door wetenschappers van de universiteit van Sussex blijkt dat ondanks een gedeeltelijk Europees verbod op vier pesticiden van de groep der neonicotinoïden ze nog steeds de bijenpopulatie aantasten en daarnaast ook een impact hebben op heel wat andere insecten zoals hommels, vlinders,….

De studie toont aan dat deze pesticiden het centraal zenuwstelsel van insecten aantasten, waardoor ze hun oriëntatievermogen verliezen en niet meer kunnen overleven, wat dan weer gevolgen heeft voor de voedselketen.

Pesticiden tasten zenuwstelsel insecten aan

Volgens Muriel De Pauw van Greenpeace verspreidt deze generatie pesticiden zich in de planten die worden bespoten en blijven ze daarna aanwezig in alle onderdelen van de plant, ook in het blad en het stuifmeel, de voedingsstoffen van de insecten. 

“Europa heeft sinds 1993 een gedeeltelijk Europees verbod ingevoerd dat vooral gericht is op bepaalde periodes en bepaalde gewassen. Zo mogen fruitbomen in bloei niet met deze pesticiden bespoten worden omdat honingbijen in die periode de bloemen bestuiven. Na de bloei mogen deze pesticiden wel gespoten worden.

Deze pesticiden mogen daarnaast ook gebruikt worden bij zaadcoating. Dit is een techniek waarbij zaden voor ze gezaaid worden eerst omhuld worden met een laagje pesticide. Die verspreidt zich vervolgens in de plant terwijl die groeit”, legt De Pauw uit.

 “Neonicotinoïden zijn niet enkel aanwezig in gewassen die behandeld zijn maar ook op de beplanting rondom de behandelde planten. Deze stoffen zijn moeilijk af te breken en komen daarna ook terecht in de bodem en in onze waterlopen. Een gedeeltelijk verbod is ontoereikend zoals de studie aantoont. Wij vragen een compleet verbod op de vier betrokken stoffen2”,benadrukt De Pauw.

Greenpeace Internationaal voert in heel de EU campagne tegen deze pesticiden. In België is de campagne vooral gericht tegen één specifieke pesticide die hier veel wordt gebruikt:  glyfosaat. Dit is een pesticide die zowel in de landbouwsector als door particulieren gebruikt wordt.  

Glyfosaat kankerverwekkend

“We hebben in België een campagne gestart voor een volledig verbod op glyfosaat, in de eerste instantie voor het gebruik door particulieren. Het is een pesticide die niet alleen in België maar in heel de wereld veel gebruikt wordt. Je vindt het terug in producten als Repsol en Roundup (van Monsanto). Het is een product dat alles verdelgt waarop men het spuit. In 2015 is er een studie uitgekomen van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek die glyfosaat classificeert als kankerverwekkend” zegt De Pauw.

“We hebben momenteel een mediacampagne lopen gericht tegen de grootwarenhuisketen Brico. We vragen hen om het product uit de rekken te halen. Daarnaast zijn er ook radiospotjes en advertenties  die lopen naast kleine acties.”

 En ja, het kan anders meent De Pauw: ”We pleiten voor de promotie van een  ecologisch landbouwbeleid waarbij afgestapt wordt van het gebruik van alle soorten pesticiden.”

Voetnoten:

1. Literatuurstudie van wetenschappelijke studies die verschenen zijn sinds het gedeeltelijk Europees verbod op de vier stoffen van de groep neonicotinoïden: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam en fipronil.

2.In België is professioneel gebruik van volgende neonicotinoïden toegelaten:

– clothianidin: zaaizaden voor verschillende graangewassen (zoals wintertarwe, winterrogge, wintergerst, wintertarwe, winterhaver) en bieten;

– fipronil: zaaizaden voor prie, sjalotten en uien;

imidacloprid: zaaizaden van verschillende graangewassen en bieten, zaaizaden van verschillende slasoorten, sproeien van appelbomen, spruitkolen, sierplanten en grasvelden;

thiamethoxam: sproeien van perenbomen, aardappelen, sierbomen en -planten, zaaizaden van verschillende soorten slasoorten, wortelen, koolsoorten en bieten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!