Ik kom in opstand, dus wij zijn

Ik kom in opstand, dus wij zijn

dinsdag 10 januari 2017 17:11
Spread the love

Ik kom in opstand, dus wij zijn

Nieuw licht op verzet

Eva Roovers

Ambo/Anthos

84pp

Een kort boekje, waarbij de titel mij nieuwsgierig maakt. Hoe effectief zijn de nieuwe media bij de organisatie van het verzet tegen de heersende orde ? Wat zijn de randvoorwaarden om Internet, Facebook en Twitter efficiënt te gebruiken om mensen te mobiliseren? Het boekje is een essay, een denkoefening waarbij de teksten van Camus uitgebreid aan bod komen. Tussendoor wordt er ook nog nagedacht over de rol van kunst in onze samenleving en hoe het Griekenland in Europa verging met de schuldencrisis. Een beetje gebrek aan samenhang, maar toch een aanzet tot nadenken over het gebruik van de sociale media bij de organisatie van het verzet.

Een krachtige lokroep

Het essay start met de Arabische lente en een samenvatting van het verhaal van Wael Ghonim, de activist die via Internet en een Facebookpagina erin slaagde 1 miljoen mensen op het Tahirplein te doen manifesteren. De overheid sloot internet af en arresteerde Wael Ghonim, maar kon de val van het regime niet verhinderen. Wael Ghonim blikt vijf jaar later terug op zijn ervaring en schetst een aantal randvoorwaarden om Internet te bevrijden. Wij moeten in de eerste plaats leren omgaan met geruchten en via fact-cheks onjuiste berichten kunnen controleren. Facebook moeten we minder gebruiken als echo voor onze eigen meningen, maar ook als discussie-instrument. Nu gebruiken we internet te veel om onze eigen meningen te bevestigen en schreeuwen we als kleine kinderen tegen meningen waar we het zelf niet mee eens zijn. Zelf moeten we ons minder op onze eigen meningen vastpinnen en meer van mening durven veranderen. Internet moet minder het probleem, meer een deel van de oplossing worden.

Camus en de kunst

De twee boeken van Camus over de mens in opstand en Sisyphus komen in het boekje aan bod. Het is niet meteen duidelijk waarom en wat dit toevoegt aan het thema, buiten dat we het onderwerp van het verzet in het oog moeten houden en dat dit ook zijn belang heeft. De opmerkingen en de kritiek over de naoorlogse communisten in Frankrijk en de polemiek met Sartre zijn volgens mij niet echt ter zake. Ook de passage over het boek “Soumission”van Michel Houlebecq lijkt me niet echt gefundeerd. Houlebecq zou met zijn roman geen kritiek op de Islam bedoelen, maar een kritiek op de Westerse samenleving. Tja, de schrijver is volgens veel andere bronnen toch extreem-rechts van inspiratie? Het is me niet duidelijk wat hiermee aan ideeën wordt toegevoegd.

Volhouden en verdiepen

De eindconclusie van het boekje staat ergens tussenin.( pag 64). Uit onderzoek blijkt dat de grote en aanvankelijke effecten van het gebruik van Internet en Facebook initieel massaal, maar ook zeer vluchtig zijn. De oplossing is het smeden van persoonlijke en familiale banden of de tijd nemen om verbindende waarden te zoeken. En dan hebben we nood aan persoonlijk contact en “oude “actiemethoden zoals informatievergaderingen, pamfletten en demonstraties.

take down
the paywall
steun ons nu!