De hoogdagen van kortzichtigheid

De hoogdagen van kortzichtigheid

zaterdag 24 december 2016 18:15
Spread the love

Straks eten we gevulde kalkoen en drinken we een glaasje champagne. De ellende van de wereld, de vluchtelingenproblematiek bijvoorbeeld, zetten we even “on hold”.

Aleppo, meneer? Waar ligt dat? Met wat zijn ze bezig? Wie doet wat… het is echt wel een ver van mijn bed probleem. Ja, je kan gerust meeleven met het nieuws en de gazetten, de sociale media… Ze maken er een hype van en ik volg.

Merendeel is al vergeten dat Calais in Frankrijk, Idomeni in Griekenland en andere kampen verspreid in Europa al opgedoekt (of netjes opgeruimd…) zijn, maar dat het vluchtelingenkamp in Duinkerke nog bestaat. Plots bestaat Griekenland niet meer, al zitten er echt nog wel 43.000 verhuizers vast door de hardvochtige BORDER politiek van de Europese landen. De laksheid van duurbetaalde politici… soms kraait er eens eentje maar de meerderheid zwijgt. Zeker in deze kersttijden van vrede en zaligheid.

Men vergeet de ellende zo vlug. Weet je, er was geen wapenstilstand in geen enkele oorlog toen de soap Clinton versus Triump aan de gang was. De oorlogen liepen gewoon door, maar de aandacht ervoor was verdwenen. En dagelijks stierven er mensen en kinderen door de gruwel van de genegeerde oorlog.

Maar mensen, in de dagen voor Kerstmis tot enkele dagen erna moet iedereen zijn mooie kant tonen. We moeten menslievend, begripvol en warm zijn. Even al het negatieve verdringen voor enkele dagen… even geen tijd … ‘t is ker(st)mis , ‘t is Nieuwjaar, ‘t is feest!!! Jammer dat het geen witte kerst wordt. Echt spijtig. Als je dan eens stilstaat en denkt “o ja, die vluchtelingen slapen in tenten, in barre omstandigheden” dan zou je eerder zeggen “oef geen sneeuw, liever een winterzonnetje om hun leed wat te temperen”.

Een jaaroverzicht moet de mens raken, een top 100 moet de mens bekoren. Tja, zo gaat dat eenmaal bij ons gelovige christenen. Alstublief, vergeet niet alle ellende in de wereld. Vergeet niet dat er ook wereldverbeteraars bestaan maar vergeet zeker niet dat er steeds oorlog is, is het niet hier dan is het elders. Waarom geen wake houden voor de vluchtelingen die wegkwijnen op de achtergrond van onze feestjes. Maar ook, waarom moet de media nu plots al die gruweldaden tonen? Omdat de mensen met de kerst en feestdagen blijkbaar gevoeliger zijn, omdat het hen nu mogelijk wel raakt. Dergelijke beelden horen niet tijdens de zomervakantie, niemand interesseert dat, het is vakantie! Zon zee rust… genieten, en zeker niet te somber worden bij alle doden die er vallen… Geen haan die erover kraait!

Maar in deze periode is het toegelaten. Weliswaar met de vermelding “pas op voor gevoelige kijkers…”. Hoopt de media echt dat de mensen nu iets langer van hun kalkoen zouden opkijken, en eens iets serieus zouden doen zoals twintig euro schenken? Alle oorlogen zijn gruwelijk, gewelddadig. De strijdende partijen zeggen niet tegen elkaar, stop, het is 16 uur, we houden er mee op en gaan eerst lekker thee drinken, om morgen weer verder te doen. Neen hoor, gruwel is er volcontinu. De beelden ervan lopen in al hun gruwel al jaren op de Iraakse, Iraanse, Syrische tv’s…. het is er dagelijkse kost. Al is er nu bij ons wat meer oorlog in beeld, onze journalen en media blijven wel gewoonlijk gaan over gewenste of ongewenste kerststallen, over ongeluk na te veel drank op oudejaar… inbraken en andere plaatselijke feiten…futiliteiten zou ik dit durven noemen.

Ook ik ga feesten, maar ik denk ook in deze periode wel aan de problemen op de wereld, daar heb ik zelfs geen beelden voor nodig. Ik denk in het bijzonder ook aan de veroorzakers ervan, want zij vieren mee. Zij gaan straks hun nieuwjaarswensen uitspreken. Aleppo gaat in alle speeches voorkomen, net als Berlijn, Nice, Brussel enz.… En dan heffen we het glas op het nieuwe jaar. Santé.. Een speech hoeft niet voor mij… een pauze, even stilstaan, een stilte is me al voldoende om te bezinnen wat we zelf kunnen doen om de samenleving menselijker te maken. Niet enkel in de winter daklozen helpen maar gans het jaar bijvoorbeeld, sluit je aan bij de vrijwilligers, begin in je straat, je gemeente…

Gooi je olifantenvel af. In de zomer wanneer er geen berichten zijn die de rust verstoren, en ook in de winter wanneer de berichten ingepast worden in de meligheid van de kerstsfeer. Doe niet mee aan de hype maar wees je wel en écht bewust van oorlog en ellende, die ook wel tot hier doordringen. Breek uit je veilige comfortzone en doe dingen, echte dingen die er toe doen.

Zijn we dan zo afgestompt dat we op commando moeten gevoelig zijn op tijdstippen zoals kerstdag en Nieuwjaar… Gevoelig medelijden hebben wanneer de media er aandacht aan besteedt, en daarna terug de orde van de dag? Moeten we dan ook het steeds uitkraaien. Waarom niet sereen, integer en respectvol een steen verleggen in een rivier op aarde. De warmste week is mooi, maar waar we nood aan hebben is het warmste jaar waar iedereen goede initiatieven steunt. Niet met een vroom gezichtje maar met handen uit de mouwen. Natuurlijk zijn er mooie initiatieven die ons mogen raken… al de vrijwilligers, de hulpverleners, die hun inzetten voor humane doelstellingen, voor mensen in nood, vrijwilligers die nu in Frankrijk zoeken naar de kinderen die weggelopen zijn tijdens de ontruiming van Calais, vrijwilligers in vluchtelingenkampen gelijk waar in te wereld, vrijwilligers bij de daklozen, bij mensen die deze wereld niet aankunnen, de weerlozen aan de grond van de maatschappij. We mogen daar respect voor tonen en emotioneel worden, daar is niets mis mee. Maar we moeten ze in eerste instantie navolgen, en zelf in actie komen – elk met zijn eigen mogelijkheden, elk met zijn eigen talenten.

Maar wij, ja wij kunnen ook klagen en zagen, ook wij volgen het nieuws en de hypes, we drinken ook graag eens champagne met vrienden! Niets mis mee, we zijn ook maar mensen. Maar toch is er iets in ons dat zegt ‘doe het, ga ervoor…niet watertrappelen’ en dat wens ik iedereen toe… Ga ervoor! “Yes we can” zonder copyright. Ook jij kan het.

Beste kerstwensen en veel hoop voor het nieuwe jaar, Carlo

take down
the paywall
steun ons nu!