Minister Muyters wil de job van Benoit afschaffen

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk (N-VA) wil de generatiepactjobs afschaffen. Die zorgen ervoor dat jongeren die anders moeilijk werk vinden toch aan de slag kunnen. In de zorg doen ze heel waardevol en onmisbaar werk. Maak kennis met Benoit. Hij werkt voor het dagcentrum Ikoo vzw in Dendermonde. Elke dag gaat hij ouderen thuis ophalen en brengt hen naar het dagcentrum. Zonder hem zouden die mensen anders de hele dag thuis moeten blijven.

maandag 7 november 2016 17:06
Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!