Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat is er in ZNA aan de hand? Op de ondernemingsraad van februari kondigde de directie aan dat verpleegkundigen niet langer zullen meerijden met de ambulances. Tot nu toe was er steeds een verpleegkundige van de spoeddienst aan boord. Die wordt vanaf 1 april vervangen door de tweede...

Werknemers De Stobbe pikken besparingen niet

Op maandag 6 januari staakten de werknemers van het Centrum voor Integrale Gezinszorg BZN De Stobbe. De werknemers voerden actie aan het hoofdkantoor van moederorganisatie Bond Zonder Naam. Ze eisten dat het financiële wanbeleid stopt en dat de giften die Bond Zonder Naam in naam van...

BZN De Stobbe, een Centrum voor Integrale Gezinszorg biedt intensieve begeleidingstrajecten aan gezinnen die kampen met ernstige en complexe problemen. In een grootstad als Antwerpen is daar immense nood aan. BZN in de naam van het centrum staat voor Bond zonder Naam, de organisatie die u waarsch...

Witte woede op straat voor sociaal akkoord

Twee jaar geleden begon de strijd voor nieuwe sociale akkoorden voor de werknemers uit de non-profit. Voor de werknemers uit de Vlaamse sectoren (opvoedingssector, kinderopvang, gezinszorg, beschutte en sociale werkplaatsen en de socio-culturele sector) werd op 2 december het VIA 4 a...

Eerste stap opheffing personeelsstop gehandicaptensector

Al bijna dertig jaar zorgt de personeelsstop voor heel wat ongenoegen in de gehandicaptensector. In veel instellingen moeten 8 werknemers het werk van 10 doen. Een onaanvaardbare situatie die de werknemers uit de instellingen van de Broeders van Liefde vorige maand ertoe aanzette in ...

De onderhandelaars hebben begrip voor de budgettair moeilijke situatie waarin de Vlaamse regering zich bevindt, maar vinden het door de Vlaamse regering voorgestelde onderhandelingskader niet werkbaar om te komen tot een gedragen intersectoraal akkoord voor de komende vijf jaar. Tij...

OC Sint-Jozef staakt voor 37 extra collega’s

Ook het personeel van de opvoedingsinstelling OC Sint-Jozef legde vandaag het werk neer als protest tegen het personeelstekort. Willen zij op een werkbare manier kwalitatieve zorg verlenen dan moeten er 37 extra collega’s bijkomen.

KI Woluwe staakt voor meer personeel

Met 8 het werk van 10 doen, voor het personeel van het Koninklijk Instituut voor doven en blinden in Woluwe is het sinds jaren dagdagelijkse realiteit. Maar de maat is vol en dus staakten de werknemers vandaag voor meer personeel. Alle opvoeders staakten, net als een belangrijk deel ...

101 vermoorde vakbondsmilitanten herdacht

Brussel -- Vorig jaar werden in landen als de Filippijnen, Columbia en Guatemala meer dan 100 mensen vermoord omdat ze als vakbondsmilitant opkwamen voor de rechten van hun collega’s. Vandaag werden zij op initiatief van het actieplatform 'Stop The Killings' herdacht met een symbolis...

Load More