Beste mevrouw de minister, dokter De Block,
Philippe Grisar

Beste mevrouw de minister, dokter De Block,

Sorry dat ik even binnenwaai met een open brief maar ik, een psycholoog en psychotherapeut, heb een bekommernis.

donderdag 27 oktober 2016 10:37
Spread the love

Ik mag hopen dat u het goed maakt en, dat u ’s avonds niet meer piekert en weemoedig wakker ligt. U krijgt, las ik, nogal wat tegenwind.

U erkende het bestaan van burn-out, die psychische aandoening die tegenwoordig zoveel mensen treft. Ik meen me te herinneren dat het uw voornemen om de psychotherapie te regulariseren, bespoedigde. Mededogen. Psychotherapie zou niet alleen kwaliteitsvol moeten zijn maar ook betaalbaar. Het gaat allemaal zo traag dokter. U heeft de sector ongerust gemaakt en van een tegemoetkoming is nog lang geen sprake. En voor u zich haast, geef ik u snel dit nog mee: met protocollen halen we het niet; elke burn-out is anders, elke mens is anders.

Burn-out, mevrouw de minister, dokter, is een langdurige ziekte waardoor de patiënten beroep dienen te doen op een ziekte-uitkering (60% van het loon een maand nadat de dokter de patiënt werkonbekwaam bevond). U en uw collegaministers willen langdurig zieken motiveren om terug aan het werk te gaan door die uitkering progressief te verminderen.

Wie er snel weer bovenop wil, zoekt hulp: psychotherapie. Maar wie kan de psychotherapeut nog betalen als je terugvalt op 2/3 van het loon en dan nog minder? De meeste Belgen hebben een bescheiden inkomen, mevrouw, en willen echt wel werken. Sommigen geven om financiële redenen de therapie op; de rekeningen blijven dezelfde, de kinderen kosten evenveel. Het kost hen een arm en een been. Je zou er depressief van worden en daar ben je langer van onder de voet.

Voorheen profiteerden enkele zelfverklaarde psychotherapeuten, charlatans zoals u ze benoemt, van de hulpzoekende mensen. Met de nieuwe definitie van de psychotherapie en de nieuwe toelatingsvoorwaarden sneed u wel heel diep om de kanker weg te halen.

Dat is alvast een besparing, denk ik. Mag ik hopen dat u diegenen die overblijven, die aan de hoge eisen voldoen, toch vertrouwt ook al duurt de kuur wat langer dan goed is voor uw budget? Wees gerust, de psychotherapeut zal u niet bedriegen, het zijn geen charlatans want die sneed u eruit. En heus we zullen het tarief niet met een tienvoud verhogen, hoewel… Ik parafraseer u graag als ik stel dat de prijsverhoging aanvaardbaar en relatief laag is in vergelijking met andere gezondheidsberoepen. (De Standaard van 20/10, over kankermedicijnen).

Mevrouw de minister, dokter, u heeft zo veel zorgen en waarschijnlijk zal u nooit een burn-out krijgen. Ik wens dat lijden niemand toe. Zij die een psychotherapeut opzoeken, zijn ook geen charlatans, bedriegers of profiteurs: daarvoor is het werk bij de psychotherapeut te zwaar en voor velen te duur.

U wil de langdurig zieken weer aan het werk, dat willen zij zelf ook. Maar u snijdt ook hier driewerf heel diep.

Begrijpt u mijn bekommernis, mevrouw de minister, dokter?

Ach ja, misschien luistert u liever niet.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Grisar

Psycholoog en psychotherapeut

take down
the paywall
steun ons nu!