Beide ouders van dit Amerikaanse gezin van vijf hebben een baan, die zo slecht betaalt dat ze in hun auto moeten leven (russfye.com)

Een miljard mensen hebben werk en zijn toch arm

Extreme armoede bepaalt nog steeds het leven van een miljard mensen op aarde. Billijk betaald werk zou de beste uitweg uit armoede moeten zijn, maar is het jammer genoeg niet altijd zo. Dat stelt de Internationale Arbeidsorganisatie naar aanleiding van de Werelddag voor de Bestrijding van Armoede.

dinsdag 18 oktober 2016 16:44
Spread the love

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn 327 miljoen mannen en vrouwen op aarde extreem arm, ook al hebben ze een betaalde baan, en 967 miljoen andere werkende mensen zitten op de grens van de armoede. “Dit is onaanvaardbaar”, zegt Guy Ryder, directeur van de ILO in een verklaring naar aanleiding van de Werelddag voor de Bestrijding van Armoede.

“Armoede berooft mensen van hun waardigheid, het maakt hen kwetsbaar voor honger, fysieke en mentale aandoeningen, mensenrechtenschendingen en uitsluiting”, staat te lezen in de verklaring.

De ILO vraagt aandacht voor het feit dat armoede vernedering en uitsluiting met zich meebrengt.“Iedereen heeft het recht op deelname aan de maatschappij en op de waardigheid die daarmee gepaard gaat. Een volwaardige baan is de beste manier om kans te maken op participatie.”

“Werk tilt mensen uit de armoede, reduceert ongelijkheid en leidt tot economische groei.” De verbetering van de kwaliteit van arbeid voor zij die een baan hebben, zal ertoe leiden dat arbeid ook daadwerkelijk een uitweg uit de armoede betekent, stelt het ILO.

Bron:  An end to Poverty by 2030: It can be done

take down
the paywall
steun ons nu!